W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Dane osobowe

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:

1.       Administratorem danych osobowych jest Gmina Gostyń w imieniu, której działa Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gostyniu wyznaczono Ewę Dąbrowską-Gulcz, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 655752113.

2.       Dane osobowe w Urzędzie Miejskim w Gostyniu są przetwarzane z zachowaniem zasad przetwarzania, zgodnie z prawem, jedynie w przypadku wystąpienia jednej  z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych, wyłącznie w celu dostosowanym do tej podstawy prawnej, a w szczególności gdy:

a.       przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,

b.       przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

c.       przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

d.       osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych,

e.       przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.

3.       Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom działającym na zlecenie Administratora dostarczającym oprogramowanie komputerowe, świadczącym usługi serwisowe, prawne, bankowe i inne na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.  

4.       Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami określonymi przez ustawy.

5.       Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi.

6.       Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub jest dobrowolne w przypadku wyrażenia zgody.

7.       Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe za wyjątkiem akt stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz danych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.


Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych - pobierz

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna - nagrywanie i transmisja sesji Rady Miejskiej

Klauzula informacyjna - Komenda Straży Miejskiej

Klauzula informacyjna - procedura sporządzania aktów planistycznych (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)

Klauzula informacyjna - podatki i opłaty lokalne

Klauzula informacyjna - rekrutacja

Klauzula informacyjna - pożytek publiczny

Klauzula informacyjna - wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Klauzula informacyjna - centralny rejestr wyborców (CRW)

Powiadom znajomego