W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Gmina Gostyń, w imieniu której działa Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie RGM.PP.6733.7.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1,0 kV w m. Gostyń – lokalizacja nr 9 dla realizacji zadania „Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK12 w m. Gostyń”, na części terenu działek o nr ewid. 1250, 1163/1 i 1199 położonych w...

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR-V.7840.70.2023.10

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 12 maja 2023 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn: „Budowa stacji gazowej Gądki II wraz z gazociągiem przyłączeniowym DN 150 MOP 6,3 MPa w Gostyniu”.

Obwieszczenie GKOS.OS.6220.3.2023

Burmistrz Gostynia podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 12.05.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. ewid. nr 208/10, obr. Stary Gostyń, gmina Gostyń, powiat gostyński, woj....

Obwieszczenie o postanowieniu - RGM.PP.6733.1.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr GOS3011A, na części terenu działki o nr ewid. 131/2 położonej w rejonie ul. Poznańskiej w Gostyniu (obręb Dusina).

Obwieszczenie RGM.PP.6733.5.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w ramach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dz. 599, na części terenu działek o nr ewid. 599, 635, 598 i 597 położonych w Krajewicach

Informacja o wyniku przetargu

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 2213), Burmistrz Gostynia informuje, że w dniu 18 kwietnia 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 przeprowadzony...

Informacja o zamieszczeniu wykazu

Burmistrz Gostynia informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gostyniu zostały zamieszczone wykazy nieruchomości położonych w: • Bogusławkach przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym (...

Obwieszczenie RGM.PP.6730.14.2023

Obwieszczenie Burmistrza Gostynia o wszczęciu postępowania administracyjnego o nazwie "budowa odcinka linii kablowej nn-0,4 kV, (...), na terenie części działek położonych w Dusinie".

Obwieszczenie RGM.PP.6733.2.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oraz budowy stacji transformatorowej słupowej SN/nn15kV/0,4kV, na części terenu działek nr 454/2 i 457/2 położonych w Siemowie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2023 r. na obszarze  województwa wielkopolskiego

Obwieszczenie RGM.PP.6733.1.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr GOS3011A, na części terenu działki o nr ewid. 131/2 położonej w rejonie ul. Poznańskiej w Gostyniu (obręb geodezyjny Dusina)

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości

Burmistrz Gostynia informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gostyniu zostały zamieszczone wykazy nieruchomości położonych w: ·         Gostyniu przy ul. Jana Pawła II  przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym (...

Można zgłaszać kandydatury do nagrody gminy Gostyń „Laur Gostynia”

Do poniedziałku 17 kwietnia 2023 r. w Biurze Rady Miejskiej, mieszczącym się na parterze gostyńskiego ratusza, można zgłaszać kandydatury do nagrody gminy Gostyń „Laur Gostynia”. „Laur Gostynia” jest najwyższą nagrodą przyznawaną przez radę za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, badań regionalnych,...

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości

Burmistrz Gostynia informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gostyniu zostały zamieszczone wykazy nieruchomości położonych w: ·         Gostyniu na rynku – narożnik północno - wschodni (...

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Gostynia ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sikorzynie gmina Gostyń, działka nr 104/8 o powierzchni 0,0865 ha.

Obwieszczenie PPOS.6220.20.2021

Burmistrz Gostynia podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 08.02.2023 r., na wniosek decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dalej decyzji ooś dla planowanego przedsięwzięcia o nazwie budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 92, 94,...