W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Gostyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miejski w Gostyniu.

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie artykuły posiadają nagłówki,
  • nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo.

Wyłączenia: 

  • dokumenty podmiotów trzecich są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, np. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, interpelacje składane przez radnych,
  • treści, których dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do których Urząd Miejski w Gostyniu nie jest uprawniony, np. uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu przygotowane za pomocą programu Legislator, czy sprawozdania finansowe przygotowane za pomocą programu BeSTia,
  • filmy z sesji Rady Miejskiej w Gostyniu sprzed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Gostyniu.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Renata Ignasiak. Zgłoszenia można kierować od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 - 15:30. Kontakt: rignasiak@um.gostyn.pl, tel. 65 575 21 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miejski w Gostyniu jest Renata Ignasiak. Zgłoszenia można kierować od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 - 15:30, rignasiak@um.gostyn.pl, tel.65 575 21 47.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

W niedalekiej odległości od ww. budynków znajdują się miejsca parkingowe z wydzielonymi z wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do ratusza oraz do budynku przy ul. Wrocławskiej 256 osoba, posiadająca trudności w poruszaniu się, może skorzystać z dzwonka przy wejściu. Po usłyszeniu sygnału pracownik obsługi udzieli wszelkiej pomocy osobie z niepełnosprawnością. W budynku ratusza od strony podwórza istnieje jeszcze jeno wejście, przy którym jest dzwonek. Wejście to umożliwia osobie z niepełnosprawnością wjazd do ratusza i załatwienie spraw wewnątrz na parterze. Budynek przy ul. Fabrycznej 1 wyposażono w podjazd dla osób z niepełnosprawnością, który umożliwia dotarcie do biura obsługi Komendy Straży Miejskiej. Pracownik biura zapewnia pomoc w kontakcie ze strażnikami. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
W każdym budynku Urzędu istnieje możliwość wejścia osoby korzystającej z pomocy psa asystującego.
Dla osób głuchoniemych zapewniona została obsługa osób przeszkolonych w zakresie posługiwania się językiem migowym, których dane zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miejski / Osoby ze szczególnymi potrzebami .

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Gostyniu udostępnia następujące aplikacje mobilne: e-Gostyń w wersji dla systemu Android i w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami.

Link do pobrania aplikacji e-Gostyń ze sklepu Google Play na platformę Android

Link do pobrania aplikacji e-Gostyń ze sklepu App Store na platformę iOS (IPhone, IPad)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane