W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Klauzula informacyjna - pożytek publiczny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wskazuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gostyń w imieniu, której działa Burmistrz Gostynia, z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 65 5752113.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
  ‒ art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  ‒ art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  ‒ art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu wykonania umowy na realizację zadania publicznego.
  Podstawą przetwarzania danych innych osób pozyskanych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania publicznego jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 3. Dane będą udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom działającym na zlecenie Administratora dostarczającym oprogramowanie komputerowe, świadczącym usługi serwisowe, prawne, bankowe i inne na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia i rozliczenia zadania publicznego, a także do czasu przedawnienia roszczeń związanych z umową. Po spełnieniu celu dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami określonymi przez ustawy.
 4. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi.
 5. Podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Niepodanie tych danych może skutkować niemożnością zawarcia umowy na realizację zadania publicznego. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Powiadom znajomego