W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Klauzula informacyjna - Wniosek o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję:

 1. Administrator danych osobowych:

  ‒ Minister Cyfryzacji z siedzibą Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, e-mail: sekretariat.dzs@mc.gov.pl,
  ‒ Gmina Gostyń, w imieniu której działa Burmistrz Gostynia, z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń, e-mail: um@gostyn.pl.
 2. Inspektor ochrony danych:
  ‒ Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres: ul. Królewska27, 00-060 Warszawa, e-mailem: iod@mc.gov.pl,
  ‒ Burmistrz Gostynia wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pisemnie na adres Rynek 2, 63-800 Gostyń, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 65 5752113.
 3. Cel przetwarzania i podstawa prawna
  ‒ celem przetwarzania danych przez Ministra Cyfryzacji jest prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu przyznania i wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
  ‒ celem przetwarzania danych przez Burmistrza Gostynia jest przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz wypłata świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu przyznania i wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 4. Udostępnianie danych:
  ‒ odbiorcami danych zgromadzonych w bazie wniosków o świadczenie pieniężne jest Centralny Ośrodek Informatyki na podstawie powierzenia przez Ministra Cyfryzacji,

  ‒ dane osobowe zgromadzone w bazie wniosków udostępniane są: ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, wojewodom, gminom,

  ‒ odbiorcami danych zgromadzonych przez Burmistrza Gostynia w celu weryfikacji wniosku będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu,

  ‒ dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom działającym na zlecenie Administratora dostarczającym oprogramowanie komputerowe, świadczącym usługi serwisowe, prawne, bankowe i inne na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami określonymi przez ustawy.
 6. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi. W sprawach realizacji praw należy kontaktować się z IOD.
 7. Dane do bazy danych w bazie wniosków o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy wprowadza organ gminy. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku.
 8. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

   

Powiadom znajomego