W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Klauzula informacyjna - rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 
z 04.05.2016) informujemy, że:


Administrator danych 

osobowych
Administratorem danych osobowych jest Gmina Gostyń,w imieniu której działa Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń
Inspektor ochrony danych (IOD) Wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD). 

Można się z nim kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: Rynek 2, 63-800 Gostyń
  • przez e-mail: iod@um.gostyn.pl
  • telefonicznie: +48 65 575 21 13
Cel i podstawa prawna przetwarzania 

danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze (w zależności od prowadzonego naboru).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: obowiązek prawny Administratora danych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) wynikający z przepisów ustaw: o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy,  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, wyrażona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO; art. 9 ust. 2 lit. a) innych niż wymagane przepisami prawa, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach aplikacyjnych. 
Okres przechowywania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim dane te pozyskano, a następnie przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt, który Administrator zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Odbiorcy danych osobowych kandydata Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych, na podstawie umowy powierzenia.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Prawa związane 
z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • wycofania zgody,w
  • niesienia skargi do Prezesa UODO

W sprawach realizacji praw lub cofnięcia zgody należy kontaktować się z wyznaczonym IOD.
Pozostałe informacje Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

jest wymogiem ustawowym – wynika z ww. przepisów prawa, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w prowadzonej rekrutacji, w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody podanie tych danych jest dobrowolne.
W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


 

Powiadom znajomego