W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Klauzula informacyjna - podatki i opłaty lokalne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wskazuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gostyń, w imieniu której działa Burmistrz Gostynia, z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 65 5752113.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu naliczenia, poboru oraz zwrotów podatków i opłat lokalnych, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) z uwzględnieniem ustaw:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego,
  • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
  • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
  • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
  • ustawa z dnia  10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także przekazane innym podmiotom działającym na zlecenie dostarczającym oprogramowanie komputerowe, świadczącym usługi serwisowe, prawne i inne na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane z uwzględnieniem ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwaliach. Po spełnieniu celu, mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami określonymi przez ustawy.
 4. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi. W sprawach realizacji praw należy kontaktować się z IOD. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Podanie innych danych jest dobrowolne i ułatwi kontakt w sprawie. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Powiadom znajomego