W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Sprawy do załatwienia

XML
Nazwa sprawy: Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych
Nazwa sprawy Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Nazwa sprawy: Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych
Nazwa sprawy Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Nazwa sprawy: Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od środków transportowych
Nazwa sprawy Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od środków transportowych
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Nazwa sprawy: Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości od osób prawnych
Nazwa sprawy Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości od osób prawnych
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Nazwa sprawy: Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości od osób fizycznych
Nazwa sprawy Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości od osób fizycznych
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Nazwa sprawy: Zwolnienie z podatku od nieruchomości na mocy uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu
Nazwa sprawy Zwolnienie z podatku od nieruchomości na mocy uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Nazwa sprawy: Zwolnienie w podatku rolnym gruntów z tytułu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego
Nazwa sprawy Zwolnienie w podatku rolnym gruntów z tytułu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Nazwa sprawy: Leczenie odwykowe
Nazwa sprawy Leczenie odwykowe
Kategoria sprawy zdrowie
Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Nazwa sprawy: Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wydanie odpisu świadectwa pracy
Nazwa sprawy Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wydanie odpisu świadectwa pracy
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Wydział Organizacyjny
Nazwa sprawy: Udostępnianie wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i zbioru aktów prawa miejscowego
Nazwa sprawy Udostępnianie wglądu do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i zbioru aktów prawa miejscowego
Kategoria sprawy udostępnianie danych
Komórka odpowiedzialna Wydział Organizacyjny
Nazwa sprawy: Zgromadzenia publiczne
Nazwa sprawy Zgromadzenia publiczne
Kategoria sprawy zbiórki, zgromadzenia
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Nazwa sprawy: Wydawanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
Nazwa sprawy Wydawanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Nazwa sprawy: Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Nazwa sprawy Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Nazwa sprawy: Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników
Nazwa sprawy Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Nazwa sprawy: Wydawanie zaświadczeń o dochodowości z gospodarstwa rolnego
Nazwa sprawy Wydawanie zaświadczeń o dochodowości z gospodarstwa rolnego
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Nazwa sprawy: Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę
Nazwa sprawy Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Nazwa sprawy: Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
Nazwa sprawy Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Nazwa sprawy: Rozłożenie podatku, opłaty lub zaległości podatkowej na raty
Nazwa sprawy Rozłożenie podatku, opłaty lub zaległości podatkowej na raty
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Nazwa sprawy: Odroczenie terminu płatności podatku/opłaty lub zaległości podatkowej
Nazwa sprawy Odroczenie terminu płatności podatku/opłaty lub zaległości podatkowej
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Nazwa sprawy: Pomoc materialna dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Gostyń - stypendium socjalne i stypendium za wyniki w nauce
Nazwa sprawy Pomoc materialna dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Gostyń - stypendium socjalne i stypendium za wyniki w nauce
Kategoria sprawy dofinansowania, stypendia, zasiłki, żłobki
Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Nazwa sprawy: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Nazwa sprawy Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Kategoria sprawy dofinansowania, stypendia, zasiłki, żłobki
Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Nazwa sprawy: Procedura zgłaszania żłobka niepublicznego do ewidencji
Nazwa sprawy Procedura zgłaszania żłobka niepublicznego do ewidencji
Kategoria sprawy dofinansowania, stypendia, zasiłki, żłobki
Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Nazwa sprawy: Zajęcie powierzchni rynku w Gostyniu na czas oznaczony do trzech miesięcy
Nazwa sprawy Zajęcie powierzchni rynku w Gostyniu na czas oznaczony do trzech miesięcy
Kategoria sprawy nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Rozwoju i Gospodarownia Mieniem Gminy
Nazwa sprawy: Zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Gostyń
Nazwa sprawy Zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Gostyń
Kategoria sprawy nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Rozwoju i Gospodarownia Mieniem Gminy
Nazwa sprawy: Użyczanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Gostyń
Nazwa sprawy Użyczanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Gostyń
Kategoria sprawy nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Rozwoju i Gospodarownia Mieniem Gminy