W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Uchwały

Wyszukiwanie uchwał według numerów wymaga wpisania pełnego roku podjęcia uchwały np: XXX/390/2017

uchwała nr: XXXIII/410/21
uchwała nr XXXIII/410/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr III/14/18 w sprawie określenia zasad ustalania i wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Gostyniu oraz ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego
uchwała nr: XXXIII/409/21
uchwała nr XXXIII/409/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gostyń
uchwała nr: XXXIII/408/21
uchwała nr XXXIII/408/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2022-2030
uchwała nr: XXXIII/407/21
uchwała nr XXXIII/407/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
uchwała nr: XXXIII/406/21
uchwała nr XXXIII/406/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
uchwała nr: XXXIII/405/21
uchwała nr XXXIII/405/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zachorowań na grypę w populacji osób od 60 roku życia z gminy Gostyń na lata 2020-2023
uchwała nr: XXXIII/404/21
uchwała nr XXXIII/404/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości
uchwała nr: XXXII/403/21
uchwała nr XXXII/403/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXI/397/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
uchwała nr: XXXII/402/21
uchwała nr XXXII/402/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVII/334/21 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie zasad przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy
zmieniająca uchwałę nr XXVII/334/21,
uchwała nr: XXXI/401/21
uchwała nr XXXI/401/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości
uchwała nr: XXXI/400/21
uchwała nr XXXI/400/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia na stanowisku Burmistrza Gostynia
uchwała nr: XXXI/399/21
uchwała nr XXXI/399/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gostyń i jej jednostkom organizacyjnym
uchwała nr: XXXI/398/21
uchwała nr XXXI/398/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
uchwała nr: XXXI/397/21
uchwała nr XXXI/397/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
uchwała nr: XXXI/396/21
uchwała nr XXXI/396/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa
uchwała nr: XXXI/395/21
uchwała nr XXXI/395/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Leszczyńskiej
uchwała nr: XXXI/394/21
uchwała nr XXXI/394/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
uchwała nr: XXXI/393/21
uchwała nr XXXI/393/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
uchwała nr: XXXI/392/21
uchwała nr XXXI/392/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
uchwała nr: XXXI/391/21
uchwała nr XXXI/391/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu
uchwała nr: XXXI/390/21
uchwała nr XXXI/390/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu
uchwała nr: XXXI/389/21
uchwała nr XXXI/389/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”
uchwała nr: XXX/388/21
uchwała nr XXX/388/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2021 – 2026
uchwała nr: XXXI/387/21
uchwała nr XXXI/387/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 r.
uchwała nr: XXXI/386/21
uchwała nr XXXI/386/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Gostyń na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko