W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Uchwały

Lead

Wyszukiwanie uchwał według numerów wymaga wpisania pełnego roku podjęcia uchwały np: XXX/390/2017

uchwała nr: XXXIV/430/22
uchwała nr XXXIV/430/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXXI/400/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 listopada 2021 r.
uchwała nr: XXXIV/429/22
uchwała nr XXXIV/429/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji w celu podjęcia uchwał umożliwiających działania ratownicze
uchwała nr: XXXIV/428/22
uchwała nr XXXIV/428/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2022 oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w roku 2021
uchwała nr: XXXIV/427/22
uchwała nr XXXIV/427/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny dla gminy Gostyń na lata 2022-2024
uchwała nr: XXXIV/426/22
uchwała nr XXXIV/426/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie przystąpienia gminy Gostyń do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022
uchwała nr: XXXIV/425/22
uchwała nr XXXIV/425/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie przystąpienia gminy Gostyń do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022
uchwała nr: XXXIV/424/22
uchwała nr XXXIV/424/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gostyniu
uchwała nr: XXXIV/423/22
uchwała nr XXXIV/423/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Gostynia
uchwała nr: XXXIV/422/22
uchwała nr XXXIV/422/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gostynia
uchwała nr: XXXIV/421/22
uchwała nr XXXIV/421/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gostynia
uchwała nr: XXXIV/420/22
uchwała nr XXXIV/420/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gostyń”
uchwała nr: XXXIV/419/22
uchwała nr XXXIV/419/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. na lata 2022-2024
uchwała nr: XXXIV/418/22
uchwała nr XXXIV/418/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
uchwała nr: XXXIV/417/22
uchwała nr XXXIV/417/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gostyń
uchwała nr: XXXIV/416/22
uchwała nr XXXIV/416/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Gostyniu
uchwała nr: XXXIII/415/21
uchwała nr XXXIII/415/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2022 – 2026
uchwała nr: XXXIII/414/21
uchwała nr XXXIII/414/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.
uchwała nr: XXXIII/413/21
uchwała nr XXXIII/413/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2021 – 2026
uchwała nr: XXXIII/412/21
uchwała nr XXXIII/412/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 r.
uchwała nr: XXXIII/411/21
uchwała nr XXXIII/411/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/527/14 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom
uchwała nr: XXXIII/410/21
uchwała nr XXXIII/410/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr III/14/18 w sprawie określenia zasad ustalania i wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Gostyniu oraz ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego
uchwała nr: XXXIII/409/21
uchwała nr XXXIII/409/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gostyń
uchwała nr: XXXIII/408/21
uchwała nr XXXIII/408/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gostyń na lata 2022-2030
uchwała nr: XXXIII/407/21
uchwała nr XXXIII/407/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
uchwała nr: XXXIII/406/21
uchwała nr XXXIII/406/21
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022