Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Finansowanie rozwoju sportu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Sport

Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Treść

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Gostyń
 

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dofinansowania powinien zawierać:

 1. określenie zadania publicznego, na jakie ma być przeznaczone dofinansowanie,
 2. zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,
 3. termin i miejsce realizacji zadania,
 4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 5. wnioskowaną kwotę dotacji,
 6. informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,
 7. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania,
 8. dane podmiotu składającego wniosek,
 9. odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
 10. kserokopie aktualnie posiadanych ważnych licencji potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
 11. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za poprzedzający rok w którym składany jest wniosek,
 12. statut.
 

Opłaty

bez opłat


Termin odpowiedzi

po wyrażeniu opinii przez Gminną Radę Sportu


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
ul. Rynek 2, pok. 9
Katarzyna Bartlewicz, tel. +48 65 575 21 70


Tryb odwoławczy

brak


Uwagi

 1. O dofinansowanie rozwoju sportu mogą ubiegać się podmioty, które wystąpią do Burmistrza Gostynia z wnioskiem o udzielenie dofinansowania.
 2. Wnioski o dofinansowanie składa się do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
 3. Dotacja może  być przeznaczona na:
 • realizację programów szkolenia sportowego,
 • zakup sprzętu sportowego,
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gostyń, w imieniu której działa Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
 2. Wyznaczonym inspektorem ochrony danych jest Ewa Dąbrowska-Gulcz, z którą można kontaktować się listownie pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 65 575 21 13.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z prawem na podstawie wskazanych wyżej przepisów. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy.
 5. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego ze złożonego wniosku.
 7. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij