W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Finansowanie rozwoju sportu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sport
Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Gostyń
 

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dofinansowania powinien zawierać:

 1. określenie zadania publicznego, na jakie ma być przeznaczone dofinansowanie,
 2. zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,
 3. termin i miejsce realizacji zadania,
 4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 5. wnioskowaną kwotę dotacji,
 6. informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,
 7. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania,
 8. dane podmiotu składającego wniosek,
 9. odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
 10. kserokopie aktualnie posiadanych ważnych licencji potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
 11. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za poprzedzający rok w którym składany jest wniosek,
 12. statut.
 

Opłaty

bez opłat


Termin odpowiedzi

po wyrażeniu opinii przez Gminną Radę Sportu


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Rynek 2, pok. 9
Katarzyna Bartlewicz, tel. +48 65 575 21 70


Tryb odwoławczy

brak


Uwagi

 1. O dofinansowanie rozwoju sportu mogą ubiegać się podmioty, które wystąpią do Burmistrza Gostynia z wnioskiem o udzielenie dofinansowania.
 2. Wnioski o dofinansowanie składa się do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
 3. Dotacja może  być przeznaczona na:
 • realizację programów szkolenia sportowego,
 • zakup sprzętu sportowego,
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Załączniki

Powiadom znajomego