W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Otwarte konkursy ofert

XML

K/1/17

Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

K/19/16

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci z  gminy Gostyń.

K/18/16 - wydłużenie terminu składania ofert do 5.12.2016 r., zmiana ogłoszenia

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: Zadanie 1 Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń. Zadanie 2 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla...

K/17/16

Działania wspierające rozwój gospodarczy

K/16/16

Promocja lokalnej przedsiębiorczości w kraju lub za granicą

K/15/16

Promocja kulturalna gminy Gostyń "Noc Muzeów"

K/14/16

Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między narodami

K/13/16

Działania wspierające rozwój gospodarczy

K/12/16

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gminy Gostyń

K/11/16

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci z gminy Gostyń

K/10/16

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń

K/9/16

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki

K/8/16

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - rozwój amatorskiego ruchu artystycznego

K/7/16

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - prowadzenie stacji socjalnej

K/6/16

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - prowadzenie banku żywności

K/5/16

Ochrona i promocja zdrowia oraz działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

K/4/16

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

K/3/16

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - integracja emerytów, rencistów i inwalidów

K/2/16

Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

K/1/16

Działalność edukacyjna i profilaktyczna w zakresie ochrony zwierząt oraz idzelanie schronienia bezdomnym zwierzętom

K/035/2007

Świetlica socjoterapeutyczna - ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Gostyń w 2007 roku

K/037/2007

Organizacja imprez sportowo - rekreacyjno - turystycznych - ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Gostyń w 2008 roku

K/038/2007

Organizacja Indywidualnego Pucharu Świata Juniorów - ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Gostyń w 2008 roku

K/039 - 41/2007

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu - ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Gostyń w 2008 roku

K/042/2007

Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka z gminy Gostyń - ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w gminie Gostyń w 2008 roku