Urząd Miejski w Gostyniu


Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023

Urząd Miejski w Gostyniu


Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd czynny od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 15:30.


W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość załatwienia sprawy po godzinach urzędowania.


Sprawę należy zgłosić przynajmniej dwa dni wcześniej w Biurze Obsługi Interesanta ul. Wrocławska 256, Karolowi Kasperskiemu inspektorowi ds. obsługi interesantów, tel. 65 575 21 10.

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z przeniesieniem dotychczasowej zawartości BIP do nowego publikatora, mogą wystąpić problemy z wyszukiwaniem dokumentów. W górnym prawym rogu znajduje się moduł wyszukiwawczy, który znacznie ułatwi Państwu odnalezienie poszukiwanych treści. Archiwalna wersja strony...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Burmistrza Gostynia

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...

Obwieszczenie Burmistrza Gostynia

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1073), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...

Obwieszczenie Burmistrza Gostynia

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...

Obwieszczenie Burmistrza Gostynia

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...

Obwieszczenie Burmistrza Gostynia

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), zawiadamiam strony postępowania że w dniu 2 listopada 2017 r. została wydana decyzja Nr 37/2017 (sygn. akt PPOS.6733.8.2017) w sprawie ustalenia...

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

W związku z nowelizacją ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz 1257) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o zmianie sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawach w których liczba stron przekracza 20....

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej na terenie gminy Gostyń

zamówienie na Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej na terenie gminy Gostyń

nr sprawy PN/23/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wrocławska 256, pok. nr 17

zamówienie na: Przebudowa drogi w miejscowości Dusina

zamówienie na Przebudowa drogi w miejscowości Dusina

nr sprawy PN/22/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Budowa drogi z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo - deszczowe do rowu (Obry) w Stankowie - etap I

zamówienie na Budowa drogi z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo - deszczowe do rowu (Obry) w Stankowie - etap I

nr sprawy PN/21/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Budowa zatok postojowych i chodników w strefie przemysłowej w Czachorowie

zamówienie na Budowa zatok postojowych i chodników w strefie przemysłowej w Czachorowie

nr sprawy PN/20/2017 Ogłoszenie

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Budowa drogi z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo - deszczowe do rowu (Obry) w Stankowie

zamówienie na Budowa drogi z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo - deszczowe do rowu (Obry) w Stankowie

nr sprawy PN/19/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Budowa zatok postojowych i chodników w strefie przemysłowej w Czachorowie

zamówienie na Budowa zatok postojowych i chodników w strefie przemysłowej w Czachorowie

nr sprawy PN/18/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

Zarządzenia

zarządzenie nr: 164/K/2017

zarządzenie nr 164/K/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Anny Czabajskiej – podinspektora ds. komunikacji społecznej i promocji

zarządzenie nr: 631/2017

zarządzenie nr 631/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przewóz regularny specjalny dzieci i uczniów do placówek oświatowych oraz przewóz wahadłowy na basen w gminie Gostyń w 2018 roku”

zarządzenie nr: 630/2017

zarządzenie nr 630/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej na terenie gminy Gostyń” i „Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń”

zarządzenie nr: 629/2017

zarządzenie nr 629/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Poznańskiej przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

zarządzenie nr: 628/2017

zarządzenie nr 628/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Dolnej, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

zarządzenie nr: 163/K/2017

zarządzenie nr 163/K/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki

z dnia

w sprawie zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2017 r.

Uchwały

uchwała nr: XXXII/413/2017

uchwała nr XXXII/413/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Gostyńska Karta Seniora”

uchwała nr: XXXII/412/2017

uchwała nr XXXII/412/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gostynia

uchwała nr: XXXII/411/2017

uchwała nr XXXII/411/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2017 – 2024

uchwała nr: XXXII/410/2017

uchwała nr XXXII/410/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 r.

uchwała nr: XXXII/409/2017

uchwała nr XXXII/409/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie objęcia udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o. o.

uchwała nr: XXXII/408/2017

uchwała nr XXXII/408/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zaliczenia drogi powiatowej na terenie gminy Gostyń do kategorii dróg gminnych

uchwała nr: XXXII/407/2017

uchwała nr XXXII/407/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości

uchwała nr: XXXII/406/2017

uchwała nr XXXII/406/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności w trybie bezprzetargowym do nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Dolnej

uchwała nr: XXXII/405/2017

uchwała nr XXXII/405/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Witoldowie

uchwała nr: XXXII/404/2017

uchwała nr XXXII/404/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ujęć wody na terenie położonym w obrębie geodezyjnym Gola

uchwała nr: XXXI/403/2017

uchwała nr XXXI/403/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXIX/381/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 r. Powiatowi Gostyńskiemu

uchwała nr: XXXI/402/2017

uchwała nr XXXI/402/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu

uchwała nr: XXXI/401/2017

uchwała nr XXXI/401/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gostyniu

uchwała nr: XXXI/400/2017

uchwała nr XXXI/400/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przyjęcia programu „Fachowiec dla seniora”

uchwała nr: XXXI/399/2017

uchwała nr XXXI/399/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przyjęcia programu „Gostyńska Karta Seniora”

Praca

stanowisko: Stanowisko ds.obsługi rady miejskiej

stanowisko Stanowisko ds.obsługi rady miejskiej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. planowania przestrzennego

stanowisko Stanowisko ds. planowania przestrzennego

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Strażnik Straży Miejskiej

stanowisko Strażnik Straży Miejskiej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. inwestycji

stanowisko Stanowisko ds. inwestycji

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. zamówień publicznych

stanowisko Stanowisko ds. zamówień publicznych

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu

stanowisko Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu

miejsce pracy Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij