Urząd Miejski w Gostyniu


Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023

Urząd Miejski w Gostyniu


Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd czynny od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 15:30.


W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość załatwienia sprawy po godzinach urzędowania.


Sprawę należy zgłosić przynajmniej dwa dni wcześniej w Biurze Obsługi Interesanta ul. Wrocławska 256, Karolowi Kasperskiemu inspektorowi ds. obsługi interesantów, tel. 65 575 21 10.

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Burmistrza Gostynia

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), zawiadamiam strony postępowania że w dniu 12 grudnia 2017 r. została wydana decyzja Nr 39/2017 (sygn. akt PPOS.6733.12.2017) w sprawie ustalenia...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Przewóz wahadłowy dzieci i uczniów z placówek oświatowych gminy Gostyń na basen w Gostyniu przy ulicy Starogostyńskiej 9a, we wszystkie dni nauki szkolnej w 2018 roku

zamówienie na Przewóz wahadłowy dzieci i uczniów z placówek oświatowych gminy Gostyń na basen w Gostyniu przy ulicy Starogostyńskiej 9a, we wszystkie dni nauki szkolnej w 2018 roku

nr sprawy PN/28/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, ul. Wrocławska 256, pok. nr 11

zamówienie na: Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń

zamówienie na Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń

nr sprawy PN/27/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wrocławska 256, pok. nr 17

zamówienie na: Przewóz wahadłowy dzieci i uczniów z placówek oświatowych gminy Gostyń na basen w Gostyniu przy ulicy Starogostyńskiej 9a, we wszystkie dni nauki szkolnej w 2018 roku

zamówienie na Przewóz wahadłowy dzieci i uczniów z placówek oświatowych gminy Gostyń na basen w Gostyniu przy ulicy Starogostyńskiej 9a, we wszystkie dni nauki szkolnej w 2018 roku

nr sprawy PN/26/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, ul. Wrocławska 256, pok. nr 11

zamówienie na: Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu

zamówienie na Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu

nr sprawy PN/25/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 7

zamówienie na: Przewóz regularny specjalny dzieci i uczniów do placówek oświatowych oraz przewóz wahadłowy na basen w gminie Gostyń w 2018 roku (zamówienie podzielono na 3 części - możliwość składania ofert częściowych

zamówienie na Przewóz regularny specjalny dzieci i uczniów do placówek oświatowych oraz przewóz wahadłowy na basen w gminie Gostyń w 2018 roku (zamówienie podzielono na 3 części - możliwość składania ofert częściowych

nr sprawy PN/24/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wrocławska 256, pok. nr 11

zamówienie na: Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej na terenie gminy Gostyń

zamówienie na Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej na terenie gminy Gostyń

nr sprawy PN/23/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wrocławska 256, pok. nr 17

Zarządzenia

zarządzenie nr: 647/2017

zarządzenie nr 647/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu

zarządzenie nr: 174/K/2017

zarządzenie nr 174/K/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie nr 186/k/2014 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Gostyniu

zarządzenie nr: 646/2017

zarządzenie nr 646/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w gminie Gostyń w 2017 roku

zarządzenie nr: 645/2017

zarządzenie nr 645/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie przeprowadzenia kontroli warunków i jakości świadczonej opieki w Żłobku „Świat Maluszka” w Gostyniu w 2017 roku

zarządzenie nr: 644/2017

zarządzenie nr 644/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie przeprowadzenia kontroli warunków i jakości świadczonej opieki w Niepublicznym Ośrodku Edukacyjnym dla dzieci do lat 3 „NOE” (żłobek) w Gostyniu w 2017 roku

zarządzenie nr: 643/2017

zarządzenie nr 643/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie przeprowadzenia kontroli warunków i jakości świadczonej opieki w Żłobku „Kraina Baśni” w Gostyniu w 2017 roku

Uchwały

uchwała nr: XXXIII/438/2017

uchwała nr XXXIII/438/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gostyń

uchwała nr: XXXIII/437/2017

uchwała nr XXXIII/437/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gostyń

uchwała nr: XXXIII/436/2017

uchwała nr XXXIII/436/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

uchwała nr: XXXIII/435/2017

uchwała nr XXXIII/435/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gostynia, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem dróg

uchwała nr: XXXIII/434/2017

uchwała nr XXXIII/434/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. Powiatowi Gostyńskiemu

uchwała nr: XXXIII/433/2017

uchwała nr XXXIII/433/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie

uchwała nr: XXXIII/432/2017

uchwała nr XXXIII/432/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli

uchwała nr: XXXIII/431/2017

uchwała nr XXXIII/431/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie

uchwała nr: XXXIII/430/2017

uchwała nr XXXIII/430/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Siemowie

uchwała nr: XXXIII/429/2017

uchwała nr XXXIII/429/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wandy Modlibowskiej w Sikorzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wandy Modlibowskiej w Sikorzynie

uchwała nr: XXXIII/428/2017

uchwała nr XXXIII/428/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu

uchwała nr: XXXIII/427/2017

uchwała nr XXXIII/427/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Gostyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Gostyniu

uchwała nr: XXXIII/426/2017

uchwała nr XXXIII/426/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu

uchwała nr: XXXIII/425/2017

uchwała nr XXXIII/425/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie

uchwała nr: XXXIII/424/2017

uchwała nr XXXIII/424/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

Praca

stanowisko: Stanowisko ds.obsługi rady miejskiej

stanowisko Stanowisko ds.obsługi rady miejskiej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. planowania przestrzennego

stanowisko Stanowisko ds. planowania przestrzennego

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Strażnik Straży Miejskiej

stanowisko Strażnik Straży Miejskiej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. inwestycji

stanowisko Stanowisko ds. inwestycji

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. zamówień publicznych

stanowisko Stanowisko ds. zamówień publicznych

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu

stanowisko Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu

miejsce pracy Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij