Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd czynny od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 15:30.


W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość załatwienia sprawy po godzinach urzędowania.


Sprawę należy zgłosić przynajmniej dwa dni wcześniej w Biurze Obsługi Interesanta ul. Wrocławska 256, Karolowi Kasperskiemu inspektorowi ds. obsługi interesantów, tel. 65 575 21 10.

Dane osobowe

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). RODO zmienia sposób i zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z tym informujemy o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało w Urzędzie Miejskim w Gostyniu po 25 maja 2018 roku.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Gmina Gostyń, w imieniu której działa Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.

 

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Burmistrza Gostynia

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 18 maja 2018 r. została wydana decyzja Nr 11/2018 (sygn. akt PPOS.6733.9.2018) w sprawie...

Obwieszczenie Burmistrza Gostynia

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, budowa ogrodzenia i korytowanie podłoża na placach zabaw Gminy Gostyń

zamówienie na Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, budowa ogrodzenia i korytowanie podłoża na placach zabaw Gminy Gostyń

nr sprawy GK.271.8.2018

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wrocławska 256, pok. nr 17

zamówienie na: Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w Malewie

zamówienie na Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w Malewie

nr sprawy I.271.10.2018

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Modernizacja parku przy ul. Górnej "Podwórko na Górnej" - wymiana nawierzchni ścieżek spacerowych (II przetarg)

zamówienie na Modernizacja parku przy ul. Górnej "Podwórko na Górnej" - wymiana nawierzchni ścieżek spacerowych (II przetarg)

nr sprawy I.271.2.2018

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Budowa łącznika i przebudowa Domu Dziennego Pobytu i budynku po telewizji kablowej

zamówienie na Budowa łącznika i przebudowa Domu Dziennego Pobytu i budynku po telewizji kablowej

nr sprawy I.271.7.2018

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 7

zamówienie na: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Gostyń i jednostek organizacyjnych w okresie 01.07.2018 do 30.06.2019 r.

zamówienie na Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Gostyń i jednostek organizacyjnych w okresie 01.07.2018 do 30.06.2019 r.

nr sprawy GK.271.3.2018

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert EnMedia Sp. z o.o., ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań

Zarządzenia

zarządzenie nr: 206/K/2018

zarządzenie nr 206/K/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki

z dnia

w sprawie realizacji systemu ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Gostyniu

zarządzenie nr: 205/K/2018

zarządzenie nr 205/K/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki

z dnia

w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych

zarządzenie nr: 204/K/2018

zarządzenie nr 204/K/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie nr 5/k/2014 w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gostyniu

zarządzenie nr: 736/2018

zarządzenie nr 736/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2018 roku

zarządzenie nr: 735/2018

zarządzenie nr 735/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie przeprowadzenia kontroli Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego dla dzieci do lat 7 (Przedszkole) w Gostyniu w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu gminy Gostyń w 2018 roku

zarządzenie nr: 734/2018

zarządzenie nr 734/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie przeprowadzenia kontroli Przedszkola Niepublicznego „Bajka” w Gostyniu w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu gminy Gostyń w 2015 roku

Uchwały

uchwała nr: XXXVIII/509/2018

uchwała nr XXXVIII/509/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy lub ograniczenie obowiązkowego wymiaru zatrudnienia radnemu Rady Miejskiej w Gostyniu Mateuszowi Matysiakowi

uchwała nr: XXXVIII/508/2018

uchwała nr XXXVIII/508/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Daleszyn

uchwała nr: XXXVIII/507/2018

uchwała nr XXXVIII/507/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Dusina

uchwała nr: XXXVIII/506/2018

uchwała nr XXXVIII/506/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Dusina

uchwała nr: XXXVIII/505/2018

uchwała nr XXXVIII/505/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Dusina

uchwała nr: XXXVIII/504/2018

uchwała nr XXXVIII/504/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Dusina

uchwała nr: XXXVIII/503/2018

uchwała nr XXXVIII/503/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Dusina

uchwała nr: XXXVIII/502/2018

uchwała nr XXXVIII/502/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Dusina

uchwała nr: XXXVIII/501/2018

uchwała nr XXXVIII/501/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Dusina

uchwała nr: XXXVIII/500/2018

uchwała nr XXXVIII/500/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Dusina

uchwała nr: XXXVIII/499/2018

uchwała nr XXXVIII/499/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Dusina

uchwała nr: XXXVIII/498/2018

uchwała nr XXXVIII/498/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości

uchwała nr: XXXVIII/497/2018

uchwała nr XXXVIII/497/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

uchwała nr: XXXVIII/496/2018

uchwała nr XXXVIII/496/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

uchwała nr: XXXVIII/495/2018

uchwała nr XXXVIII/495/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Kunowie na wykonanie robót budowlanych w Kościele Parafialnym

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. księgowości podatkowej

stanowisko Stanowisko ds. księgowości podatkowej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds.obsługi rady miejskiej

stanowisko Stanowisko ds.obsługi rady miejskiej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. planowania przestrzennego

stanowisko Stanowisko ds. planowania przestrzennego

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Strażnik Straży Miejskiej

stanowisko Strażnik Straży Miejskiej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. inwestycji

stanowisko Stanowisko ds. inwestycji

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. zamówień publicznych

stanowisko Stanowisko ds. zamówień publicznych

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij