Urząd Miejski w Gostyniu


Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023

Urząd Miejski w Gostyniu


Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd czynny od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 15:30.


W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość załatwienia sprawy po godzinach urzędowania.


Sprawę należy zgłosić przynajmniej dwa dni wcześniej w Biurze Obsługi Interesanta ul. Wrocławska 256, Barbarze Rucie referentowi ds. obsługi interesantów, tel. 65 575 21 10.

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z przeniesieniem dotychczasowej zawartości BIP do nowego publikatora, mogą wystąpić problemy z wyszukiwaniem dokumentów. W górnym prawym rogu znajduje się moduł wyszukiwawczy, który znacznie ułatwi Państwu odnalezienie poszukiwanych treści. Archiwalna wersja strony...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 107/9 o powierzchni 0,7154 ha z udziałem 2/7 w działkach nr 107/3, 107/8 o łącznej powierzchni 0,0742 ha, położonej w Sikorzynie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/22485/3

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 107/7 o powierzchni 0,0975 ha z udziałem 1/7 w działkach nr 107/3, 107/8 o łącznej powierzchni 0,0742 ha, położonej w Sikorzynie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/22485/3

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 107/5 o powierzchni 0,1002 ha z udziałem 1/7 w działkach nr 107/3, 107/8 o łącznej powierzchni 0,0742 ha, położonej w Sikorzynie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/22485/3

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 107/4 o powierzchni 0,0952 ha z udziałem 1/7 w działkach nr 107/3, 107/8 o łącznej powierzchni 0,0742 ha, położonej w Sikorzynie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/22485/3

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 107/2 o powierzchni 0,1010 ha z udziałem 1/7 w działkach nr 107/3, 107/8 o łącznej powierzchni 0,0742 ha, położonej w Sikorzynie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/22485/3

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 107/1 o powierzchni 0,1065 ha z udziałem 1/7 w działkach nr 107/3, 107/8 o łącznej powierzchni 0,0742 ha, położonej w Sikorzynie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/22485/3

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń

zamówienie na Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń

nr sprawy PN/20/2016

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wrocławska 256, pok. nr 17

zamówienie na: Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej na terenie gminy Gostyń

zamówienie na Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej na terenie gminy Gostyń

nr sprawy PN/19/2016

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wrocławska 256, pok. nr 14

zamówienie na: Przewóz regularny specjalny dzieci i uczniów do placówek oświatowych oraz przewóz wahadłowy na basen w gminie Gostyń w 2017 roku

zamówienie na Przewóz regularny specjalny dzieci i uczniów do placówek oświatowych oraz przewóz wahadłowy na basen w gminie Gostyń w 2017 roku

nr sprawy PN/18/2016

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria)

zamówienie na: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych Gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych

zamówienie na Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych Gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych

nr sprawy PN/17/2016

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria)

zamówienie na: Budowa drogi od ul. Poznańskiej do ul. Słowackiego wraz z oświetleniem

zamówienie na Budowa drogi od ul. Poznańskiej do ul. Słowackiego wraz z oświetleniem

nr sprawy PN/16/2016

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub składać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Przebudowa miejsc parkingowych i oświetlenia na ul. Górnej

zamówienie na Przebudowa miejsc parkingowych i oświetlenia na ul. Górnej

nr sprawy PN/15/2016

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, pok. nr 10 (kancelaria) lub składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, ul. Wrocławska 256, pok. nr 17

Zarządzenia

zarządzenie nr: 408/2016

zarządzenie nr 408/2016

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie oceny realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

zarządzenie nr: 106/K/2016

zarządzenie nr 106/K/2016

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki

z dnia

w sprawie zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2016 r.

zarządzenie nr: 407/2016

zarządzenie nr 407/2016

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie zmieniające uchwałę budżetową na 2016 r.

zarządzenie nr: 406/2016

zarządzenie nr 406/2016

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie zatwierdzenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń oraz sprzętu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu

zarządzenie nr: 405/2016

zarządzenie nr 405/2016

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie niewykonania przez Gminę Gostyń prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w Gostyniu przy ul. Polnej 53

zarządzenie nr: 404/2016

zarządzenie nr 404/2016

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia

Uchwały

uchwała nr: XXII/301/2016

uchwała nr XXII/301/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gostyń

uchwała nr: XXII/300/2016

uchwała nr XXII/300/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gostyń

uchwała nr: XXII/299/2016

uchwała nr XXII/299/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXI/257/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

uchwała nr: XXII/298/2016

uchwała nr XXII/298/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2016 – 2024

uchwała nr: XXI/297/2016

uchwała nr XXI/297/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gostyń

uchwała nr: XXI/296/2016

uchwała nr XXI/296/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. inwestycji

stanowisko Stanowisko ds. inwestycji

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Strażnik Straży Miejskiej

stanowisko Strażnik Straży Miejskiej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. obsługi interesantów

stanowisko Stanowisko ds. obsługi interesantów

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Dyrektor Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” w Gostyniu

stanowisko Dyrektor Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” w Gostyniu

miejsce pracy Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” w Gostyniu, ul. Hutnika 4

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu, Rynek 2, pokój nr 10 lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Wrocławska 256, pok. nr 1

stanowisko: Stanowisko ds. komunikacji społecznej

stanowisko Stanowisko ds. komunikacji społecznej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko aplikanta/strażnika w Komendzie Straży Miejskiej

stanowisko Stanowisko aplikanta/strażnika w Komendzie Straży Miejskiej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek2, 63-800 Gostyń lub Sekretariat Urzędu Miejskiego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij