Urząd Miejski w Gostyniu


Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023

Urząd Miejski w Gostyniu


Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd czynny od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 15:30.


W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość załatwienia sprawy po godzinach urzędowania.


Sprawę należy zgłosić przynajmniej dwa dni wcześniej w Biurze Obsługi Interesanta ul. Wrocławska 256, Karolowi Kasperskiemu inspektorowi ds. obsługi interesantów, tel. 65 575 21 10.

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z przeniesieniem dotychczasowej zawartości BIP do nowego publikatora, mogą wystąpić problemy z wyszukiwaniem dokumentów. W górnym prawym rogu znajduje się moduł wyszukiwawczy, który znacznie ułatwi Państwu odnalezienie poszukiwanych treści. Archiwalna wersja strony...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej

położonej w Dalabuszkach. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 81/1 o powierzchni 0,3202 ha (0,11828 ha - RIIIb, 0,1374 ha - IVa), nr 81/2 o powierzchni 0,7739 ha (0,3897 ha - RIIIb, 0,3842 ha - RIVa), nr 81/3 o powierzchni 0,2628 ha (RIIIb)...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Przebudowa drogi Leciejewo - Krajewice

zamówienie na Przebudowa drogi Leciejewo - Krajewice

nr sprawy PN/16/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa

zamówienie na Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa

nr sprawy PN/15/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Remont chodnika przy ul. Polnej w Gostyniu

zamówienie na Remont chodnika przy ul. Polnej w Gostyniu

nr sprawy PN/14/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych Gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych

zamówienie na Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych Gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych

nr sprawy PN/13/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria)

zamówienie na: Remont nawierzchni ul. Wiśniowej w Gostyniu

zamówienie na Remont nawierzchni ul. Wiśniowej w Gostyniu

nr sprawy PN/12/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wrocławska 256, pok. nr 17

zamówienie na: Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu

zamówienie na Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu

nr sprawy PN/11/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Rozwoju I Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6 lub 7

Zarządzenia

zarządzenie nr: 148/K/2017

zarządzenie nr 148/K/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki

z dnia

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Gostyniu

zarządzenie nr: 594/2017

zarządzenie nr 594/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie zmian w Gminnej Komisji ds. udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gostyń na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z wymianą systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Gostyń

zarządzenie nr: 593/2017

zarządzenie nr 593/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu na zapleczu ul. Jana Pawła II przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

zarządzenie nr: 592/2017

zarządzenie nr 592/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie zatwierdzenia wykazu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 247, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

zarządzenie nr: 591/2017

zarządzenie nr 591/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu na zapleczu ul. Porzeczkowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

zarządzenie nr: 590/2017

zarządzenie nr 590/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie powołania zespołu do spraw nazewnictwa ulic, placów oraz dróg wewnętrznych w gminie Gostyń

Uchwały

uchwała nr: XXX/390/2017

uchwała nr XXX/390/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 r.

uchwała nr: XXX/389/2017

uchwała nr XXX/389/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przekazania majątku Gimnazjum Nr 1 im. Mistrzów Sportu w Gostyniu

uchwała nr: XXX/388/2017

uchwała nr XXX/388/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/385/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gostyń

uchwała nr: XXX/387/2017

uchwała nr XXX/387/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i szkół podstawowych na terenie Gminy Gostyń

uchwała nr: XXX/386/2017

uchwała nr XXX/386/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Gostyń

uchwała nr: XXIX/385/2017

uchwała nr XXIX/385/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gostyń

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. planowania przestrzennego

stanowisko Stanowisko ds. planowania przestrzennego

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Strażnik Straży Miejskiej

stanowisko Strażnik Straży Miejskiej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. inwestycji

stanowisko Stanowisko ds. inwestycji

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. zamówień publicznych

stanowisko Stanowisko ds. zamówień publicznych

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu

stanowisko Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu

miejsce pracy Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej

stanowisko Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij