Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd czynny od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 15:30.


W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość załatwienia sprawy po godzinach urzędowania.


Sprawę należy zgłosić przynajmniej dwa dni wcześniej w Biurze Obsługi Interesanta ul. Wrocławska 256, Karolowi Kasperskiemu inspektorowi ds. obsługi interesantów, tel. 65 575 21 10.

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
  2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gostyniu wyznaczono Ewę Dąbrowską-Gulcz, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 655752113.

Tablica ogłoszeń

I przetarg ofertowy nieograniczony

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia o I przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż ruchomości kamienia łupanego ( bruku ) w ilości 50 ton, stanowiącego własność Gminy Gostyń.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2018 r. o wydaniu decyzji nr 24/2018 (znak IR-III.7820.16.2018.2) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią i Europejskiej w...

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia

Burmistrz Gostynia ogłasza konsultacje społeczne do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu zmieniającego uchwały w sprawie Statutów jednostek pomocniczych Gminy Gostyń

Susza 2018

Susza 2018– ważna informacja dla rolników Istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, w których powstały rzeczywiste straty w wyniku suszy. Rolnicy mają czas do wtorku 31 lipca 2018 roku. Dokumenty należy złożyć w Wydziale...

Taryfa za wodę i ścieki

Wykonując obowiązek wynikający z art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 328 ze zm.) poniżej zamieszczamy, zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń

zamówienie na Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń

nr sprawy GK.271.21.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wrocławska 256, pok. nr 17

zamówienie na: Przewóz regularny specjalny dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli oraz przewóz wahadłowy na basen w gminie Gostyń od stycznia do czerwca 2019 roku

zamówienie na Przewóz regularny specjalny dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli oraz przewóz wahadłowy na basen w gminie Gostyń od stycznia do czerwca 2019 roku

nr sprawy OSS.271.1.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, ul. Wrocławska 256, pok. nr 13

zamówienie na: Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej na terenie gminy Gostyń na lata 2019-2020

zamówienie na Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej na terenie gminy Gostyń na lata 2019-2020

nr sprawy GK.271.19.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wrocławska 256, pok. nr 17

zamówienie na: Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej oraz pomieszczeń dla organizacji pozarządowych

zamówienie na Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej oraz pomieszczeń dla organizacji pozarządowych

nr sprawy I.271.16.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub ul. Wrocławska 256, pok. nr 1 (biuro obsługi klienta)

zamówienie na: Budowa chodnika przy ul. Wrocławskiej w Gostyniu

zamówienie na Budowa chodnika przy ul. Wrocławskiej w Gostyniu

nr sprawy I.271.6.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gostyń, jednostek organizacyjnych gminy oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gostyniu na lata 2018/2021

zamówienie na Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gostyń, jednostek organizacyjnych gminy oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gostyniu na lata 2018/2021

nr sprawy O.271.9.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub ul. Wrocławska 256, pok. nr 1 (biuro obsługi klienta)

Zarządzenia

zarządzenie nr: 15/2018

zarządzenie nr 15/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie przeprowadzenia kontroli warunków i jakości świadczonej opieki w Żłobku „Świat Maluszka” w Gostyniu w 2018 roku

zarządzenie nr: 14/2018

zarządzenie nr 14/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie przeprowadzenia kontroli warunków i jakości świadczonej opieki w Żłobku „Kraina Baśni” w Gostyniu w 2018 roku

zarządzenie nr: 13/2018

zarządzenie nr 13/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz regulaminu jej działania

zarządzenie nr: 12/2018

zarządzenie nr 12/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie ustalenia wzrostu stawki czynszu za lokale użytkowe, garaże, tereny pod garaże oraz pomieszczenia gospodarcze w obiektach będących własnością Gminy Gostyń

zarządzenie nr: 11/2018

zarządzenie nr 11/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych

zarządzenie nr: 10/2018

zarządzenie nr 10/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie sprzedaży ruchomości kamienia łupanego – bruku, stanowiącego własność Gminy Gostyń.

Uchwały

uchwała nr: II/12/18

uchwała nr II/12/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie powołania przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

uchwała nr: II/11/18

uchwała nr II/11/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie powołania przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji

uchwała nr: II/10/18

uchwała nr II/10/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie powołania przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

uchwała nr: II/9/18

uchwała nr II/9/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie powołania przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

uchwała nr: II/8/18

uchwała nr II/8/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie powołania przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Budżetu i Planowania

uchwała nr: II/7/18

uchwała nr II/7/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie powołania przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Rewizyjnej

uchwała nr: II/6/18

uchwała nr II/6/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 r.

uchwała nr: II/5/18

uchwała nr II/5/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

uchwała nr: II/4/18

uchwała nr II/4/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

uchwała nr: I/3/18

uchwała nr I/3/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia na stanowisku Burmistrza Gostynia

uchwała nr: I/2/18

uchwała nr I/2/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gostyniu

uchwała nr: I/1/18

uchwała nr I/1/18

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyniu

uchwała nr: XLIII/561/2018

uchwała nr XLIII/561/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmiany Statutu Gminy Gostyń

uchwała nr: XLIII/560/2018

uchwała nr XLIII/560/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 r.

uchwała nr: XLIII/559/2018

uchwała nr XLIII/559/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Gostyniu

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. inwestycji

stanowisko Stanowisko ds. inwestycji

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. planowania przestrzennego

stanowisko Stanowisko ds. planowania przestrzennego

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

stanowisko Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

stanowisko Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

miejsce pracy Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu Rynek 2, 63-800 Gostyń, lub ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

stanowisko: Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

stanowisko Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

miejsce pracy Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu rynek 2, 63-800 Gostyń, lub ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

stanowisko: Stanowisko ds. księgowości podatkowej

stanowisko Stanowisko ds. księgowości podatkowej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij