Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd czynny od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 15:30.


W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość załatwienia sprawy po godzinach urzędowania.


Sprawę należy zgłosić przynajmniej dwa dni wcześniej w Biurze Obsługi Interesanta ul. Wrocławska 256, Karolowi Kasperskiemu inspektorowi ds. obsługi interesantów, tel. 65 575 21 10.

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
  2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gostyniu wyznaczono Ewę Dąbrowską-Gulcz, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 655752113.

Tablica ogłoszeń

VI przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 197/51 o powierzchni 0,0625 ha (Bz), położonej w Gostyniu przy ul. Aleksandra Fredry, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00019590/8

VI przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 197/50 o powierzchni 0,0600 ha (Bz), położonej w Gostyniu przy ul. Aleksandra Fredry, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00019590/8

VI przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 197/49 o powierzchni 0,0600 ha (Bz), położonej w Gostyniu przy ul. Aleksandra Fredry, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00019590/8

VI przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 197/46 o powierzchni 0,0750 ha (Bz), położonej w Gostyniu przy ul. Aleksandra Fredry, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00019590/8

VI przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 197/45 o powierzchni 0,0715 ha (Bz), położonej w Gostyniu przy ul. Aleksandra Fredry, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00019590/8

VI przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 197/44 o powierzchni 0,0716 ha (Bz), położonej w Gostyniu przy ul. Aleksandra Fredry, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00019590/8

VI przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 197/37 o powierzchni 0,0613 ha (Bz), położonej w Gostyniu przy ul. Władysława Reymonta, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00019590/8

VI przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 197/36 o powierzchni 0,0613 ha (Bz), położonej w Gostyniu przy ul. Władysława Reymonta, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00019590/8

VI przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 197/35 o powierzchni 0,0613 ha (Bz), położonej w Gostyniu przy ul. Władysława Reymonta, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00019590/8

VI przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 617/3 o powierzchni 0,1656 ha (RVI), położonej w Kunowie ul. Spacerowa, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00010233/5

VI przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 617/1 o powierzchni 0,1466 ha (RVI), położonej w Kunowie ul. Spacerowa, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00010233/5

Susza 2018

Susza 2018– ważna informacja dla rolników Istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, w których powstały rzeczywiste straty w wyniku suszy. Rolnicy mają czas do wtorku 31 lipca 2018 roku. Dokumenty należy złożyć w Wydziale...

Taryfa za wodę i ścieki

Wykonując obowiązek wynikający z art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 328 ze zm.) poniżej zamieszczamy, zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Budowa chodnika przy ul. Wrocławskiej w Gostyniu

zamówienie na Budowa chodnika przy ul. Wrocławskiej w Gostyniu

nr sprawy I.271.6.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gostyń, jednostek organizacyjnych gminy oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gostyniu na lata 2018/2021

zamówienie na Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gostyń, jednostek organizacyjnych gminy oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gostyniu na lata 2018/2021

nr sprawy O.271.9.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub ul. Wrocławska 256, pok. nr 1 (biuro obsługi klienta)

zamówienie na: Budowa chodnika w ul. Zielonej w Kunowie

zamówienie na Budowa chodnika w ul. Zielonej w Kunowie

nr sprawy I.271.22.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Termomodernizacja budynków przeznaczonych na Dom Seniora w Gostyniu (II przetarg)

zamówienie na Termomodernizacja budynków przeznaczonych na Dom Seniora w Gostyniu (II przetarg)

nr sprawy I.271.13.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, pok. nr 10 (kancelaria) lub w Wydziale Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 7

zamówienie na: Przebudowa drogi Siemowo - Żelazno

zamówienie na Przebudowa drogi Siemowo - Żelazno

nr sprawy I.271.20.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Budowa remizy OSP w Kosowie

zamówienie na Budowa remizy OSP w Kosowie

nr sprawy RI.271.9.2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, pok. nr 10 (kancelaria) lub w Wydziale Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 7

Zarządzenia

zarządzenie nr: 811/2018

zarządzenie nr 811/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w gminie Gostyń w 2018 roku

zarządzenie nr: 810/2018

zarządzenie nr 810/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Gostyń

zarządzenie nr: 220/K/2018

zarządzenie nr 220/K/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki

z dnia

w sprawie zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2018 r.

zarządzenie nr: 219/K/2018

zarządzenie nr 219/K/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie nr 218/K/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gostyniu

zarządzenie nr: 809/2018

zarządzenie nr 809/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w gminie Gostyń w 2018 roku

zarządzenie nr: 808/2018

zarządzenie nr 808/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w gminie Gostyń w 2018 roku

Uchwały

uchwała nr: XLII/555/2018

uchwała nr XLII/555/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Daleszynie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu

uchwała nr: XLII/554/2018

uchwała nr XLII/554/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu

uchwała nr: XLII/553/2018

uchwała nr XLII/553/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

uchwała nr: XLII/552/2018

uchwała nr XLII/552/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

uchwała nr: XLII/551/2018

uchwała nr XLII/551/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie objęcia udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu spółka z o. o.

uchwała nr: XLII/550/2018

uchwała nr XLII/550/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gostyń”

uchwała nr: XLII/549/2018

uchwała nr XLII/549/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2018 - 2024

uchwała nr: XLII/548/2018

uchwała nr XLII/548/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 r.

uchwała nr: XLII/547/2018

uchwała nr XLII/547/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wybiegu dla psów zlokalizowanego w Gostyniu przy ul. Fabrycznej

uchwała nr: XLI/546/2018

uchwała nr XLI/546/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu w Gostyniu, w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

uchwała nr: XLI/545/2018

uchwała nr XLI/545/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

uchwała nr: XL/544/2018

uchwała nr XL/544/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego

uchwała nr: XL/543/2018

uchwała nr XL/543/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego przygotowującego ciężarną i ojca dziecka do aktywnego porodu „Gostyńska Akademia Przyszłych Rodziców – Zajęcia w Szkole Rodzenia”

uchwała nr: XL/542/2018

uchwała nr XL/542/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego „Stop próchnicy – profilaktyka stomatologiczna dla dzieci z gminy Gostyń”

uchwała nr: XL/541/2018

uchwała nr XL/541/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego w zakresie „Wspierania i propagowania karmienia piersią wśród mieszkańców gminy Gostyń”

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. planowania przestrzennego

stanowisko Stanowisko ds. planowania przestrzennego

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

stanowisko Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

stanowisko Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

miejsce pracy Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu Rynek 2, 63-800 Gostyń, lub ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

stanowisko: Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

stanowisko Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

miejsce pracy Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu rynek 2, 63-800 Gostyń, lub ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

stanowisko: Stanowisko ds. księgowości podatkowej

stanowisko Stanowisko ds. księgowości podatkowej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds.obsługi rady miejskiej

stanowisko Stanowisko ds.obsługi rady miejskiej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij