Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd czynny od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 15:30.


W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość załatwienia sprawy po godzinach urzędowania.


Sprawę należy zgłosić przynajmniej dwa dni wcześniej w Biurze Obsługi Interesanta ul. Wrocławska 256, Karolowi Kasperskiemu inspektorowi ds. obsługi interesantów, tel. 65 575 21 10.

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
  2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gostyniu wyznaczono Ewę Dąbrowską-Gulcz, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 655752113.

Tablica ogłoszeń

Susza 2018

Susza 2018– ważna informacja dla rolników Istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, w których powstały rzeczywiste straty w wyniku suszy. Rolnicy mają czas do wtorku 31 lipca 2018 roku. Dokumenty należy złożyć w Wydziale...

Taryfa za wodę i ścieki

Wykonując obowiązek wynikający z art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 328 ze zm.) poniżej zamieszczamy, zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Budowa remizy OSP w Kosowie

zamówienie na Budowa remizy OSP w Kosowie

nr sprawy RI.271.9.2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, pok. nr 10 (kancelaria) lub w Wydziale Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 7

zamówienie na: Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie - etap I

zamówienie na Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie - etap I

nr sprawy I.271.17.2018

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, pok. nr 10 (kancelaria) lub w Wydziale Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 7

zamówienie na: Termomodernizacja budynków przeznaczonych na Dom Seniora w Gostyniu

zamówienie na Termomodernizacja budynków przeznaczonych na Dom Seniora w Gostyniu

nr sprawy I.271.13.2018

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, pok. nr 10 (kancelaria) lub w Wydziale Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 7

zamówienie na: remont drogi od ul. Granicznej do ul. Kochanowskiego w Gostyniu

zamówienie na remont drogi od ul. Granicznej do ul. Kochanowskiego w Gostyniu

nr sprawy I.271.14.2018

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, pok. nr 10 (kancelaria) lub w Wydziale Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Zakup licencji i wdrożenia e-usług publicznych wraz z zakupem niezbędnego sprzętu informatycznego oraz szkoleń w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu”

zamówienie na Zakup licencji i wdrożenia e-usług publicznych wraz z zakupem niezbędnego sprzętu informatycznego oraz szkoleń w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu”

nr sprawy O.271.8.2018

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, Biuro Obsługi Klienta

zamówienie na: Odnowienie stawu w Krajewicach,renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenia przydrożne drzew na obszarze Gminy Gostyń

zamówienie na Odnowienie stawu w Krajewicach,renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenia przydrożne drzew na obszarze Gminy Gostyń

nr sprawy GK.271.6.2018

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wrocławska 256, pok. nr 17

Zarządzenia

zarządzenie nr: 780/2018

zarządzenie nr 780/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko kierownika Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

zarządzenie nr: 779/2018

zarządzenie nr 779/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu

zarządzenie nr: 778/2018

zarządzenie nr 778/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu

zarządzenie nr: 777/2018

zarządzenie nr 777/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu

zarządzenie nr: 776/2018

zarządzenie nr 776/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Gostyń

zarządzenie nr: 775/2018

zarządzenie nr 775/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w gminie Gostyń w 2018 roku

Uchwały

uchwała nr: XXXIX/534/2018

uchwała nr XXXIX/534/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia na stanowisku Burmistrza Gostynia

uchwała nr: XXXIX/533/2018

uchwała nr XXXIX/533/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

uchwała nr: XXXIX/532/2018

uchwała nr XXXIX/532/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

uchwała nr: XXXIX/531/2018

uchwała nr XXXIX/531/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

uchwała nr: XXXIX/530/2018

uchwała nr XXXIX/530/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

uchwała nr: XXXIX/529/2018

uchwała nr XXXIX/529/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

uchwała nr: XXXIX/528/2018

uchwała nr XXXIX/528/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

uchwała nr: XXXIX/527/2018

uchwała nr XXXIX/527/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności w trybie bezprzetargowym do nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Poziomkowej

uchwała nr: XXXIX/526/2018

uchwała nr XXXIX/526/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności w trybie przetargowym do nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Górnej

uchwała nr: XXXIX/525/2018

uchwała nr XXXIX/525/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu

uchwała nr: XXXIX/524/2018

uchwała nr XXXIX/524/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXVII/469/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

uchwała nr: XXXIX/523/2018

uchwała nr XXXIX/523/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu

uchwała nr: XXXIX/522/2018

uchwała nr XXXIX/522/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

uchwała nr: XXXIX/521/2018

uchwała nr XXXIX/521/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Zielona Rewolucja w Gostyniu”

uchwała nr: XXXIX/520/2018

uchwała nr XXXIX/520/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gostyń”

Praca

stanowisko: Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

stanowisko Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

miejsce pracy Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu Rynek 2, 63-800 Gostyń, lub ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

stanowisko: Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

stanowisko Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

miejsce pracy Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu rynek 2, 63-800 Gostyń, lub ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

stanowisko: Stanowisko ds. księgowości podatkowej

stanowisko Stanowisko ds. księgowości podatkowej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds.obsługi rady miejskiej

stanowisko Stanowisko ds.obsługi rady miejskiej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. planowania przestrzennego

stanowisko Stanowisko ds. planowania przestrzennego

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Strażnik Straży Miejskiej

stanowisko Strażnik Straży Miejskiej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij