Urząd Miejski w Gostyniu


Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023

Urząd Miejski w Gostyniu


Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd czynny od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 15:30.


W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość załatwienia sprawy po godzinach urzędowania.


Sprawę należy zgłosić przynajmniej dwa dni wcześniej w Biurze Obsługi Interesanta ul. Wrocławska 256, Barbarze Rucie referentowi ds. obsługi interesantów, tel. 65 575 21 10.

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z przeniesieniem dotychczasowej zawartości BIP do nowego publikatora, mogą wystąpić problemy z wyszukiwaniem dokumentów. W górnym prawym rogu znajduje się moduł wyszukiwawczy, który znacznie ułatwi Państwu odnalezienie poszukiwanych treści. Archiwalna wersja strony...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 617/11, położonej w Kunowie ul. Spacerowa

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 617/9, położonej w Kunowie ul. Spacerowa

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 617/6, położonej w Kunowie ul. Spacerowa

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 617/4, położonej w Kunowie ul. Spacerowa

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 617/3, położonej w Kunowie ul. Spacerowa

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 617/2, położonej w Kunowie ul. Spacerowa

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Budowa zbiornika wód deszczowych przy ul. Podleśnej

zamówienie na Budowa zbiornika wód deszczowych przy ul. Podleśnej

nr sprawy PN/12/2016

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej

zamówienie na Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej

nr sprawy PN/11/2016

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, pok. nr 10 (kancelaria) lub składać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej w Starym Gostyniu

zamówienie na Przebudowa drogi gminnej w Starym Gostyniu

nr sprawy PN/10/2016

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu

zamówienie na Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu

nr sprawy PN/09/2016

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Gostyń i jednostek podległych w okresie 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

zamówienie na Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Gostyń i jednostek podległych w okresie 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

nr sprawy PN/08/2016

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert EnMedia Sp. o.o., ul. Warszawska 43, 61-028 Poznań pok. 302

zamówienie na: Przebudowa wraz z rozbudową ul. Tkackiej i ul. Wąskiej

zamówienie na Przebudowa wraz z rozbudową ul. Tkackiej i ul. Wąskiej

nr sprawy PN/07/2016

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

Zarządzenia

zarządzenie nr: 362/2016

zarządzenie nr 362/2016

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych

zarządzenie nr: 361/2016

zarządzenie nr 361/2016

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie

zarządzenie nr: 360/2016

zarządzenie nr 360/2016

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w gminie Gostyń w 2016 roku

zarządzenie nr: 359/2016

zarządzenie nr 359/2016

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości gminnej

zarządzenie nr: 358/2016

zarządzenie nr 358/2016

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie zmieniające uchwałę budżetową na 2016 r.

zarządzenie nr: 94/K/2016

zarządzenie nr 94/K/2016

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki

z dnia

w sprawie zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2016 r.

Uchwały

uchwała nr: XIX/245/2016

uchwała nr XIX/245/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 r.

uchwała nr: XIX/244/2016

uchwała nr XIX/244/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Poznaniu na uchwałę nr XXVI/330/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, określenie sposobu ich pobierania i wysokości stawek opłat oraz udzielenia odpowiedzi na skargę

uchwała nr: XIX/243/2016

uchwała nr XIX/243/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXVI/330/09 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, określenie sposobu ich pobierania i wysokości stawek opłat

uchwała nr: XVIII/242/2016

uchwała nr XVIII/242/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości

uchwała nr: XVIII/241/2016

uchwała nr XVIII/241/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości

uchwała nr: XVIII/240/2016

uchwała nr XVIII/240/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. inwestycji

stanowisko Stanowisko ds. inwestycji

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Strażnik Straży Miejskiej

stanowisko Strażnik Straży Miejskiej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. obsługi interesantów

stanowisko Stanowisko ds. obsługi interesantów

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Dyrektor Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” w Gostyniu

stanowisko Dyrektor Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” w Gostyniu

miejsce pracy Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” w Gostyniu, ul. Hutnika 4

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu, Rynek 2, pokój nr 10 lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Wrocławska 256, pok. nr 1

stanowisko: Stanowisko ds. komunikacji społecznej

stanowisko Stanowisko ds. komunikacji społecznej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko aplikanta/strażnika w Komendzie Straży Miejskiej

stanowisko Stanowisko aplikanta/strażnika w Komendzie Straży Miejskiej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek2, 63-800 Gostyń lub Sekretariat Urzędu Miejskiego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij