Urząd Miejski w Gostyniu


Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023

Urząd Miejski w Gostyniu


Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd czynny od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 15:30.


W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość załatwienia sprawy po godzinach urzędowania.


Sprawę należy zgłosić przynajmniej dwa dni wcześniej w Biurze Obsługi Interesanta ul. Wrocławska 256, Barbarze Rucie referentowi ds. obsługi interesantów, tel. 65 575 21 10.

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z przeniesieniem dotychczasowej zawartości BIP do nowego publikatora, mogą wystąpić problemy z wyszukiwaniem dokumentów. W górnym prawym rogu znajduje się moduł wyszukiwawczy, który znacznie ułatwi Państwu odnalezienie poszukiwanych treści. Archiwalna wersja strony...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki 1610/6 wraz z udziałem w gruncie 424/10000, lokal mieszkalny o powierzchni 19,11m 2 , po dokonaniu nowego obrysu powierzchnia mieszkania uległa zmniejszeniu do powierzchni 18,73m 2 (zapisana w KW PO1Y/00029378/5),...

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 617/6 o powierzchni 0,1587 ha (RVI), położonej w Kunowie ul. Spacerowa, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00010233/5

I przetarg ustny ograniczony

do właścicieli nieruchomości sąsiednich posiadających dostęp do drogi publicznej na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 568/3, powierzchni 0,1257 ha (Bp), położonej w Krajewicach, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00022476/7

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1151/2, nr 1152/2, nr 1150/3 o łącznej powierzchni 0,1705 ha (Bp), położonej w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II , zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00039129/2

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 107/9 o powierzchni 0,7154 ha z udziałem 2/7 w działkach nr 107/3, 107/8 o łącznej powierzchni 0,0742 ha, położonej w Sikorzynie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/22485/3

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 107/7 o powierzchni 0,0975 ha z udziałem 1/7 w działkach nr 107/3, 107/8 o łącznej powierzchni 0,0742 ha, położonej w Sikorzynie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/22485/3

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gostynia na lata 2017 - 2023 zgodnie z Ustawą z 09.10.2015 r. o rewitalizacji oraz wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji

zamówienie na Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gostynia na lata 2017 - 2023 zgodnie z Ustawą z 09.10.2015 r. o rewitalizacji oraz wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji

nr sprawy ZO/01/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Wrocławska 256, pok. nr 1

zamówienie na: Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń

zamówienie na Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń

nr sprawy PN/20/2016

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wrocławska 256, pok. nr 17

zamówienie na: Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej na terenie gminy Gostyń

zamówienie na Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej na terenie gminy Gostyń

nr sprawy PN/19/2016

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wrocławska 256, pok. nr 14

zamówienie na: Przewóz regularny specjalny dzieci i uczniów do placówek oświatowych oraz przewóz wahadłowy na basen w gminie Gostyń w 2017 roku

zamówienie na Przewóz regularny specjalny dzieci i uczniów do placówek oświatowych oraz przewóz wahadłowy na basen w gminie Gostyń w 2017 roku

nr sprawy PN/18/2016

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria)

zamówienie na: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych Gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych

zamówienie na Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych Gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych

nr sprawy PN/17/2016

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria)

zamówienie na: Budowa drogi od ul. Poznańskiej do ul. Słowackiego wraz z oświetleniem

zamówienie na Budowa drogi od ul. Poznańskiej do ul. Słowackiego wraz z oświetleniem

nr sprawy PN/16/2016

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub składać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

Zarządzenia

zarządzenie nr: 454/2017

zarządzenie nr 454/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu do podejmowania działań z zakresu zwykłego zarządu w ramach kierowanej jednostki

zarządzenie nr: 453/2017

zarządzenie nr 453/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na podstawie uchwały budżetowej Gminy Gostyń na rok 2017

zarządzenie nr: 452/2017

zarządzenie nr 452/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację programu zdrowotnego przygotowującego ciężarną i ojca dziecka do aktywnego porodu „Gostyńska Akademia Przyszłych Rodziców – zajęcia w szkole rodzenia”

zarządzenie nr: 451/2017

zarządzenie nr 451/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku programu zdrowotnego przygotowującego ciężarną i ojca dziecka do aktywnego porodu „Gostyńska Akademia Przyszłych Rodziców – zajęcia w szkole rodzenia”

zarządzenie nr: 450/2017

zarządzenie nr 450/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację programu zdrowotnego w zakresie „Wspierania i propagowania karmienia piersią wśród mieszkańców gminy Gostyń”

zarządzenie nr: 449/2017

zarządzenie nr 449/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku programu zdrowotnego w zakresie wspierania i propagowania karmienia piersią wśród mieszkańców gminy Gostyń

Uchwały

uchwała nr: XXIII/316/2016

uchwała nr XXIII/316/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2017 – 2024

uchwała nr: XXIII/315/2016

uchwała nr XXIII/315/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.

uchwała nr: XXIII/314/2016

uchwała nr XXIII/314/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie określająca wydatki budżetu gminy, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

uchwała nr: XXIII/313/2016

uchwała nr XXIII/313/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

uchwała nr: XXIII/312/2016

uchwała nr XXIII/312/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2016 – 2024

uchwała nr: XXIII/311/2016

uchwała nr XXIII/311/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 r.

Praca

stanowisko: Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

stanowisko Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. inwestycji

stanowisko Stanowisko ds. inwestycji

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Strażnik Straży Miejskiej

stanowisko Strażnik Straży Miejskiej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. obsługi interesantów

stanowisko Stanowisko ds. obsługi interesantów

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Dyrektor Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” w Gostyniu

stanowisko Dyrektor Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” w Gostyniu

miejsce pracy Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” w Gostyniu, ul. Hutnika 4

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu, Rynek 2, pokój nr 10 lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Wrocławska 256, pok. nr 1

stanowisko: Stanowisko ds. komunikacji społecznej

stanowisko Stanowisko ds. komunikacji społecznej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij