Urząd Miejski w Gostyniu


Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023

Urząd Miejski w Gostyniu


Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd czynny od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 15:30.


W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość załatwienia sprawy po godzinach urzędowania.


Sprawę należy zgłosić przynajmniej dwa dni wcześniej w Biurze Obsługi Interesanta ul. Wrocławska 256, Barbarze Rucie referentowi ds. obsługi interesantów, tel. 65 575 21 10.

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z przeniesieniem dotychczasowej zawartości BIP do nowego publikatora, mogą wystąpić problemy z wyszukiwaniem dokumentów. W górnym prawym rogu znajduje się moduł wyszukiwawczy, który znacznie ułatwi Państwu odnalezienie poszukiwanych treści. Archiwalna wersja strony...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

I prztarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej - rolnej, działka nr 81/3 o powierzchni 0,2628 ha (RIIIb-0,2628) położonej w Dalabuszkach, KW PO1Y/00023566/2

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych Gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych

zamówienie na Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych Gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych

nr sprawy PN/17/2016

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria)

zamówienie na: Budowa drogi od ul. Poznańskiej do ul. Słowackiego wraz z oświetleniem

zamówienie na Budowa drogi od ul. Poznańskiej do ul. Słowackiego wraz z oświetleniem

nr sprawy PN/16/2016

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub składać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Przebudowa miejsc parkingowych i oświetlenia na ul. Górnej

zamówienie na Przebudowa miejsc parkingowych i oświetlenia na ul. Górnej

nr sprawy PN/15/2016

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, pok. nr 10 (kancelaria) lub składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, ul. Wrocławska 256, pok. nr 17

zamówienie na: Budowa skrzyżowania ul. Polnej z ul. Leszczyńską stanowiącą odcinek drogi krajowej nr 12 w Gostyniu

zamówienie na Budowa skrzyżowania ul. Polnej z ul. Leszczyńską stanowiącą odcinek drogi krajowej nr 12 w Gostyniu

nr sprawy PN/14/2016

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej Tworzymirki - Gaj

zamówienie na Przebudowa drogi gminnej Tworzymirki - Gaj

nr sprawy PN/13/2016

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Budowa zbiornika wód deszczowych przy ul. Podleśnej

zamówienie na Budowa zbiornika wód deszczowych przy ul. Podleśnej

nr sprawy PN/12/2016

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

Zarządzenia

zarządzenie nr: 98/K/2016

zarządzenie nr 98/K/2016

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie nr 5/K/2014 w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gostyniu

zarządzenie nr: 380/2016

zarządzenie nr 380/2016

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Gostyń za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły lub przedszkola

zarządzenie nr: 379/2016

zarządzenie nr 379/2016

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert na usługę pn.: „Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych Gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych”

zarządzenie nr: 378/2016

zarządzenie nr 378/2016

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie przeprowadzenia kontroli Przedszkola Niepublicznego "Tratwa" w Gostyniu w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu gminy Gostyń w 2015 roku

zarządzenie nr: 377/2016

zarządzenie nr 377/2016

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie przeprowadzenia kontroli Przedszkola Niepublicznego "Ochronka Sióstr Służebniczek" w Gostyniu w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu gminy Gostyń w 2015 roku

zarządzenie nr: 97/K/2016

zarządzenie nr 97/K/2016

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki

z dnia

w sprawie zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2016 r.

Uchwały

uchwała nr: XX/256/2016

uchwała nr XX/256/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gostyń

uchwała nr: XX/255/2016

uchwała nr XX/255/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przystąpienia Gminy Gostyń do Międzygminnego Związku Turystycznego "Wielkopolska Gościnna" w Pępowie

uchwała nr: XX/254/2016

uchwała nr XX/254/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie objęcia udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o. o.

uchwała nr: XX/253/2016

uchwała nr XX/253/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2016 – 2024

uchwała nr: XX/252/2016

uchwała nr XX/252/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 r.

uchwała nr: XX/251/2016

uchwała nr XX/251/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w latach 2016 – 2017 dla Powiatu Gostyńskiego

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. inwestycji

stanowisko Stanowisko ds. inwestycji

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Strażnik Straży Miejskiej

stanowisko Strażnik Straży Miejskiej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. obsługi interesantów

stanowisko Stanowisko ds. obsługi interesantów

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Dyrektor Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” w Gostyniu

stanowisko Dyrektor Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” w Gostyniu

miejsce pracy Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” w Gostyniu, ul. Hutnika 4

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu, Rynek 2, pokój nr 10 lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Wrocławska 256, pok. nr 1

stanowisko: Stanowisko ds. komunikacji społecznej

stanowisko Stanowisko ds. komunikacji społecznej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko aplikanta/strażnika w Komendzie Straży Miejskiej

stanowisko Stanowisko aplikanta/strażnika w Komendzie Straży Miejskiej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek2, 63-800 Gostyń lub Sekretariat Urzędu Miejskiego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij