Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd czynny od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 15:30.


W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość załatwienia sprawy po godzinach urzędowania.


Sprawę należy zgłosić przynajmniej dwa dni wcześniej w Biurze Obsługi Interesanta ul. Wrocławska 256, Karolowi Kasperskiemu inspektorowi ds. obsługi interesantów, tel. 65 575 21 10.

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
  2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gostyniu wyznaczono Ewę Dąbrowską-Gulcz, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 655752113.

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego

Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego z dnia 8 lipca 2019 r. o wydaniu pozwolenia na budowę, decyzja nr 512/2019 znak AB.6740.472.2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę toru motorowo-żużlowego, parku maszynowego i stanowiska sędziego na terenie położonym w m....

Informacja o wykazie

Burmistrz Gostynia informuje, że zamierza: - zbyć w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 208/21, nr 208/23, nr 208/25, położone w Gostyniu, stanowiące własność Gminy Gostyń, - zbyć w trybie przetargowym...

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 28 LIPCA 2019 r.

Burmistrz Gostynia uprzejmie informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. zarządziła na niedzielę 28 lipca 2019 r. wybory do Izb rolniczych. W związku z powyższym w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Wydziale Gospodarki Komunalnej przy ul. Wrocławskiej 256, pok....

Komunikat Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Komunikat o przyjęciu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego trzech tzw. uchwał antysmogowych dla Poznania, Kalisza i pozostałej części województwa wielkopolskiego.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Przebudowa z rozbudową kamienicy przy ul. 1 Maja 1 w Gostyniu (II przetarg)

zamówienie na Przebudowa z rozbudową kamienicy przy ul. 1 Maja 1 w Gostyniu (II przetarg)

nr sprawy I.271.5.2019

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Przebudowa ciągu drogowego od strefy przemysłowej m.Gostynia na odcinku Poraj - Czachorowo

zamówienie na Przebudowa ciągu drogowego od strefy przemysłowej m.Gostynia na odcinku Poraj - Czachorowo

nr sprawy I.271.17.2019

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Gostyniu (III przetarg)

zamówienie na Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Gostyniu (III przetarg)

nr sprawy I.271.7.2019

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyniu

zamówienie na Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyniu

nr sprawy I.271.16.2019

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Remont drogi gminnej wraz z utwardzeniem zatok postojowych na os. Słonecznym w Gostyniu

zamówienie na Remont drogi gminnej wraz z utwardzeniem zatok postojowych na os. Słonecznym w Gostyniu

nr sprawy I.271.15.2019

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie - II etap (II przetarg)

zamówienie na Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie - II etap (II przetarg)

nr sprawy I.271.12.2019

zamawiający Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

Zarządzenia

zarządzenie nr: 32/K/2019

zarządzenie nr 32/K/2019

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki

z dnia

temat zmieniające zarządzenie nr 5/K/2014 w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gostyniu

zarządzenie nr: 31/K/2019

zarządzenie nr 31/K/2019

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki

z dnia

w sprawie likwidacji środków trwałych Urzędu Miejskiego w Gostyniu

zarządzenie nr: 161/2019

zarządzenie nr 161/2019

wydane przez Burmistrza Gostynia

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w gminie Gostyń w 2019 roku.

zarządzenie nr: 29/K/2019

zarządzenie nr 29/K/2019

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki

z dnia

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gostyniu

zarządzenie nr: 30/K/2019

zarządzenie nr 30/K/2019

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki

z dnia

w sprawie zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2019 r.

zarządzenie nr: 160/2019

zarządzenie nr 160/2019

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym

Uchwały

uchwała nr: VIII/106/19

uchwała nr VIII/106/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację dwóch pomników i wzniesienie pomnika "Bohaterów Ziemi Gostyńskiej"

uchwała nr: VIII/105/19

uchwała nr VIII/105/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr VII/83/19 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

uchwała nr: VIII/104/19

uchwała nr VIII/104/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2019 - 2024

uchwała nr: VIII/103/19

uchwała nr VIII/103/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 r.

uchwała nr: VII/102/19

uchwała nr VII/102/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Gostyniu na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele farnym w Gostyniu

uchwała nr: VII/101/19

uchwała nr VII/101/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Czachorowie

uchwała nr: VII/100/19

uchwała nr VII/100/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu w rejonie ul. Leszczyńskiej

uchwała nr: VII/99/19

uchwała nr VII/99/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny Gminy Gostyń na lata 2019-2021

uchwała nr: VII/98/19

uchwała nr VII/98/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym

uchwała nr: VII/97/19

uchwała nr VII/97/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

uchwała nr: VII/95/19

uchwała nr VII/95/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostyń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

uchwała nr: VII/94/19

uchwała nr VII/94/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostyń i określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty

uchwała nr: VII/93/19

uchwała nr VII/93/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

uchwała nr: VII/92/19

uchwała nr VII/92/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze

uchwała nr: VII/91/19

uchwała nr VII/91/19

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. Powiatowi Gostyńskiemu

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. planowania i analiz

stanowisko Stanowisko ds. planowania i analiz

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu Rynek2, 63-800 Gostyń kancelaria pok. Nr 10 lub Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 1 ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

stanowisko: Stanowisko ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

stanowisko Stanowisko ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu Rynek2, 63-800 Gostyń kancelaria pok. Nr 10 lub Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 1 ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

stanowisko: Stanowisko ds. rozliczeń i informacji

stanowisko Stanowisko ds. rozliczeń i informacji

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu Rynek2, 63-800 Gostyń kancelaria pok. Nr 10 lub Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 1 ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

stanowisko: Kierownik Dziennego Domu "Senior+" w Gostyniu

stanowisko Kierownik Dziennego Domu "Senior+" w Gostyniu

miejsce pracy Dzienny Dom "Senior+" w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu Rynek2, 63-800 Gostyń kancelaria pok. Nr 10 lub Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 1 ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

stanowisko: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu

stanowisko Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu

miejsce pracy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. inwestycji

stanowisko Stanowisko ds. inwestycji

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij