Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd czynny od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 15:30.


W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość załatwienia sprawy po godzinach urzędowania.


Sprawę należy zgłosić przynajmniej dwa dni wcześniej w Biurze Obsługi Interesanta ul. Wrocławska 256, Karolowi Kasperskiemu inspektorowi ds. obsługi interesantów, tel. 65 575 21 10.

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Burmistrza Gostynia

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie Burmistrza Gostynia

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania że w dniu 8 marca 2018 r. została wydana decyzja Nr 5/2018 (sygn. akt PPOS.6733.2.2018) w sprawie...

Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego

o wszczęciu postępowania. Na podstawie art. 11d, ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) zawiadamia się, że dnia 14 lutego 2018 r. zostało wszczęte na wniosek...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Modernizacja parku przy ul. Górnej "Podwórko na Górnej" - wymiana nawierzchni ścieżek spacerowych

zamówienie na Modernizacja parku przy ul. Górnej "Podwórko na Górnej" - wymiana nawierzchni ścieżek spacerowych

nr sprawy I.271.2.2018

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2018

zamówienie na Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2018

nr sprawy PN/01/2018 (I.271.1.20118)

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, pok. nr 10 (kancelaria) lub w Wydziale Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6

zamówienie na: Przewóz wahadłowy dzieci i uczniów z placówek oświatowych gminy Gostyń na basen w Gostyniu przy ulicy Starogostyńskiej 9a, we wszystkie dni nauki szkolnej w 2018 roku

zamówienie na Przewóz wahadłowy dzieci i uczniów z placówek oświatowych gminy Gostyń na basen w Gostyniu przy ulicy Starogostyńskiej 9a, we wszystkie dni nauki szkolnej w 2018 roku

nr sprawy PN/28/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, ul. Wrocławska 256, pok. nr 11

zamówienie na: Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń

zamówienie na Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń

nr sprawy PN/27/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wrocławska 256, pok. nr 17

zamówienie na: Przewóz wahadłowy dzieci i uczniów z placówek oświatowych gminy Gostyń na basen w Gostyniu przy ulicy Starogostyńskiej 9a, we wszystkie dni nauki szkolnej w 2018 roku

zamówienie na Przewóz wahadłowy dzieci i uczniów z placówek oświatowych gminy Gostyń na basen w Gostyniu przy ulicy Starogostyńskiej 9a, we wszystkie dni nauki szkolnej w 2018 roku

nr sprawy PN/26/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, ul. Wrocławska 256, pok. nr 11

zamówienie na: Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu

zamówienie na Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu

nr sprawy PN/25/2017

zamawiający Gmina Gostyń

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, ratusz, pok. nr 10 (kancelaria) lub Wydział Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pok. nr 7

Zarządzenia

zarządzenie nr: 700/2018

zarządzenie nr 700/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości gminnej

zarządzenie nr: 699/2018

zarządzenie nr 699/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 – 2020

zarządzenie nr: 698/2017

zarządzenie nr 698/2017

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w gminie Gostyń w 2018 roku

zarządzenie nr: 697/2018

zarządzenie nr 697/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w gminie Gostyń w 2018 roku

zarządzenie nr: 196/K/2018

zarządzenie nr 196/K/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki

z dnia

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Gostyniu

zarządzenie nr: 696/2018

zarządzenie nr 696/2018

wydane przez Burmistrza Gostynia jako Organu Gminy

z dnia

w sprawie zmieniające uchwałę budżetową na 2018 r.

Uchwały

uchwała nr: XXXVI/456/2018

uchwała nr XXXVI/456/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2018 oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w roku 2017

uchwała nr: XXXVI/455/2018

uchwała nr XXXVI/455/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2018 - 2024

uchwała nr: XXXVI/454/2018

uchwała nr XXXVI/454/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 r.

uchwała nr: XXXVI/453/2018

uchwała nr XXXVI/453/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

uchwała nr: XXXVI/452/2018

uchwała nr XXXVI/452/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

uchwała nr: XXXVI/451/2018

uchwała nr XXXVI/451/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 3 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu

uchwała nr: XXXVI/450/2018

uchwała nr XXXVI/450/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gostyń dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

uchwała nr: XXXVI/449/2018

uchwała nr XXXVI/449/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności w trybie bezprzetargowym do nieruchomości niezabudowanej położonej w Ostrowie

uchwała nr: XXXVI/448/2018

uchwała nr XXXVI/448/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Czachorowie i Sikorzynie oraz w Gostyniu

uchwała nr: XXXVI/447/2018

uchwała nr XXXVI/447/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania

uchwała nr: XXXVI/446/2018

uchwała nr XXXVI/446/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krobia na zorganizowanie Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie w 2018 roku

uchwała nr: XXXV/445/2018

uchwała nr XXXV/445/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 r.

uchwała nr: XXXV/444/2018

uchwała nr XXXV/444/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie zaskarżenia zarządzenia zastępczego Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-I.4102.37.2017.19 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania ulicy 27 stycznia położonej w miejscowości Gostyń nazwy Andrzeja Bobkowskiego

uchwała nr: XXXIV/443/2017

uchwała nr XXXIV/443/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2018 - 2024

uchwała nr: XXXIV/442/2017

uchwała nr XXXIV/442/2017

jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. księgowości podatkowej

stanowisko Stanowisko ds. księgowości podatkowej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds.obsługi rady miejskiej

stanowisko Stanowisko ds.obsługi rady miejskiej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. planowania przestrzennego

stanowisko Stanowisko ds. planowania przestrzennego

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Strażnik Straży Miejskiej

stanowisko Strażnik Straży Miejskiej

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. inwestycji

stanowisko Stanowisko ds. inwestycji

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

stanowisko: Stanowisko ds. zamówień publicznych

stanowisko Stanowisko ds. zamówień publicznych

miejsce pracy Urząd Miejski w Gostyniu

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. nr 10, Rynek 2 w Gostyniu, lub do Biura Obsługi Klienta pok. nr 1, ul. Wrocławska 256 w Gostyniu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij