W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Uchwały

Wyszukiwanie uchwał według numerów wymaga wpisania pełnego roku podjęcia uchwały np: XXX/390/2017

uchwała nr: XVII/126/2003
uchwała nr XVII/126/2003
jakiego organu Rady Miejskiej Gostynia
z dnia
w sprawie odrzucenia zarzutu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uchwała nr: XVII/127/2003
uchwała nr XVII/127/2003
jakiego organu Rady Miejskiej Gostynia
z dnia
w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu w całości
uchwała nr: XVII/128/2003
uchwała nr XVII/128/2003
jakiego organu Rady Miejskiej Gostynia
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych
uchwała nr: XVII/129/2003
uchwała nr XVII/129/2003
jakiego organu Rady Miejskiej Gostynia
z dnia
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
uchwała nr: XVII/130/2003
uchwała nr XVII/130/2003
jakiego organu Rady Miejskiej Gostynia
z dnia
w sprawie wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie
uchwała nr: XVII/131/2003
uchwała nr XVII/131/2003
jakiego organu Rady Miejskiej Gostynia
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004
uchwała nr: XVII/132/2003
uchwała nr XVII/132/2003
jakiego organu Rady Miejskiej Gostynia
z dnia
w sprawie zmieniającą Uchwałę Nr IV/29/2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2003r.
uchwała nr: XVII/133/2003
uchwała nr XVII/133/2003
jakiego organu Rady Miejskiej Gostynia
z dnia
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na przebudowę drogi gminnej Nr 8307 w miejscowości Brzezie wraz z budową jednostronnego chodnika
uchwała nr: XVI/124/2003
uchwała nr XVI/124/2003
jakiego organu Rady Miejskiej Gostynia
z dnia
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu i Sądu Okręgowego w Poznaniu
uchwała nr: XV/118/2003
uchwała nr XV/118/2003
jakiego organu Rady Miejskiej Gostynia
z dnia
w sprawie przekształcenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu w jednostkę budżetową
uchwała nr: XV/119/2003
uchwała nr XV/119/2003
jakiego organu Rady Miejskiej Gostynia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę nr XIII/94/99 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 czerwca 1999 r, w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Gostyń za okres I półrocza
uchwała nr: XV/120/2003
uchwała nr XV/120/2003
jakiego organu Rady Miejskiej Gostynia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę nr XIII/95/99 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 czerwca 1999r., w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta i gminy Gostyń oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
uchwała nr: XV/121/2003
uchwała nr XV/121/2003
jakiego organu Rady Miejskiej Gostynia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę nr XV/107/99 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 września 1999r., w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotowych z budżetu miasta i gminy Gostyń dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania dotowanego zadania
uchwała nr: XV/122/2003
uchwała nr XV/122/2003
jakiego organu Rady Miejskiej Gostynia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę nr XV/108/99 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 września 1999r., w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych
uchwała nr: XV/123/2003
uchwała nr XV/123/2003
jakiego organu Rady Miejskiej Gostynia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V/31/2003 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie powołania komisji stypendialnej
uchwała nr: XIV/106/2003
uchwała nr XIV/106/2003
jakiego organu Rady Miejskiej Gostynia
z dnia
w sprawie ustalenia terminu wyboru sołtysa
uchwała nr: XIV/107/2003
uchwała nr XIV/107/2003
jakiego organu Rady Miejskiej Gostynia
z dnia
w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego
uchwała nr: XIV/108/2003
uchwała nr XIV/108/2003
jakiego organu Rady Miejskiej Gostynia
z dnia
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego
uchwała nr: XIV/109/2003
uchwała nr XIV/109/2003
jakiego organu Rady Miejskiej Gostynia
z dnia
w sprawie komunalizacji mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa - drogę gminną
uchwała nr: XIV/110/2003
uchwała nr XIV/110/2003
jakiego organu Rady Miejskiej Gostynia
z dnia
w sprawie komunalizacji mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Gostyń