W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Uchwały

uchwała nr: XLVI/524/22
uchwała nr XLVI/524/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/334/21 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie zasad przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy
uchwała nr: XLVI/523/22
uchwała nr XLVI/523/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Klastra Energii Powiatu Gostyńskiego i przystąpienia przez Gminę Gostyń do Klastra
uchwała nr: XLVI/522/22
uchwała nr XLVI/522/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gostyń na lata 2023-2027
uchwała nr: XLVI/521/22
uchwała nr XLVI/521/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gostyń
uchwała nr: XLV/520/22
uchwała nr XLV/520/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Osiedla Tysiąclecia i uchwalenia jej statutu
uchwała nr: XLV/519/22
uchwała nr XLV/519/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmiany wysokości wskaźników limitujących wysokość dodatku mieszkaniowego
uchwała nr: XLV/518/22
uchwała nr XLV/518/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie „Wspierania i propagowania karmienia piersią wśród mieszkańców gminy Gostyń”
uchwała nr: XLV/517/22
uchwała nr XLV/517/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie uchylenia uchwały o pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej
uchwała nr: XLV/516/22
uchwała nr XLV/516/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
uchwała nr: XLV/515/22
uchwała nr XLV/515/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/256/20 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Gostyniu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gostyń oraz nadania mu statutu
uchwała nr: XLV/514/22
uchwała nr XLV/514/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025
uchwała nr: XLV/513/22
uchwała nr XLV/513/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”
uchwała nr: XLV/512/22
uchwała nr XLV/512/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości
uchwała nr: XLV/511/22
uchwała nr XLV/511/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
uchwała nr: XLV/510/22
uchwała nr XLV/510/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 101/16, położonej w Goli gmina Gostyń
uchwała nr: XLV/509/22
uchwała nr XLV/509/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Nad Kanią
uchwała nr: XLV/508/22
uchwała nr XLV/508/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gostyniu i w Brzeziu w rejonie al. Niepodległości oraz ul. Leszczyńskiej
uchwała nr: XLV/507/22
uchwała nr XLV/507/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gostyniu w rejonie al. Niepodległości i ul. Ignacego Daszyńskiego
uchwała nr: XLV/506/22
uchwała nr XLV/506/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
uchwała nr: XLV/505/22
uchwała nr XLV/505/22
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości