W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Zgromadzenia publiczne – postępowania uproszczone

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zbiórki, zgromadzenia
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. , poz. 1389)

 

Wymagane dokumenty

Organizator zgromadzenia publicznego może stosować procedurę uproszczoną, jeśli uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany jego organizacji.

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w trybie uproszczonym musi zawierać:

  • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer Pesel albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru Pesel, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim;
  • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  • ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się w miejscu zgromadzenia.

 

Opłaty

Bez opłat

 

Termin odpowiedzi

Organizator zgromadzenia publicznego w trybie uproszczonym zobowiązany jest zawiadomić o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Organ gminy może rozwiązać zgromadzenie, gdy:

  • jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach,
  • powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych,
  • narusza przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach lub ustaw karnych a organizator zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

Rozwiązanie zgromadzenia przez organ gminy następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej organizatorowi zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności skontaktowania się z organizatorem zgromadzenia. Decyzję tę doręcza się organizatorowi zgromadzenia na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Wrocławska 256, pok. 16
Marta Ślęzak

tel. +48 65 575 21 36

tel. +48 65 575 21 10

 

Tryb odwoławczy

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

 

Uwagi

Organizator zgromadzenia publicznego w trybie uproszczonym zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego czk@poznan.uw.gov.pl tel. 61 854 99 00; 61 854 99 10, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Załączniki

Powiadom znajomego