Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Pomoc materialna dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Gostyń - stypendium socjalne i stypendium za wyniki w nauce

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Dofinansowania, stypendia, zasiłki, żłobki

Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Treść

Podstawa prawna

Uchwała Nr VII/96/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie pomocy materialnej dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Gostyń.


Wymagane dokumenty

wniosek o stypendium socjalne lub stypendium za wyniki w nauce wraz z dokumentami określonymi w uchwale Rady Miejskiej.


Opłaty

bez opłat


Termin odpowiedzi

po wyrażeniu opinii przez Komisję Stypendialną.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Rynek 2, pok. 9
Katarzyna Bartlewicz, tel. +48 65 575 21 70


Tryb odwoławczy

brak


Uwagi

Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 150 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i spełnia następujące warunki:

 • zaliczył kolejny rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończył studia pierwszego stopnia;
 • nie powtarzał z przyczyn innych niż zdrowotne roku studiów.

Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • zaliczył kolejny rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończył studia pierwszego stopnia;
 • nie powtarzał z przyczyn innych niż zdrowotne roku studiów;
 • uzyskał średnią ocen lub punktów nie mniejszą niż 90% maksymalnej skali ocen lub punktów obowiązujących na danej uczelni.

Średnią ocen lub punktów wylicza się jako średnią arytmetyczną na podstawie ocen lub punktów ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Studentowi pierwszego roku studiów drugiego stopnia średnią ocen lub punktów wylicza się na podstawie ocen lub punktów uzyskanych w ostatnim roku akademickim studiów pierwszego stopnia.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gostyń, w imieniu której działa Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
 2. Wyznaczonym inspektorem ochrony danych jest Ewa Dąbrowska-Gulcz, z którą można kontaktować się listownie pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 65 575 21 13.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z prawem na podstawie wskazanych wyżej przepisów. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy.
 5. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego ze złożonego wniosku.
 7. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij