W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dofinansowania, stypendia, zasiłki, żłobki
Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Podstawa prawna

art. 122 ust. 7 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),


Wymagane dokumenty

  • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  • dokumenty potwierdzające posiadane przez osobę kształcącą młodocianego pracownika kwalifikacji do prowadzenia tego kształcenia,
  • umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • zaświadczenie z Izby Rzemieślniczej o zakończeniu nauki zawodu przez młodocianego lub dyplom Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający kwalifikacje zawodowe młodocianego,
  • świadectwo pracy młodocianego pracownika,
  • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Opłaty

bez opłat


Termin odpowiedzi

do 30 dni


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Rynek 2, pok. 9
Krzysztof Mazurek, tel. +48 65 5752169


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, Biurze Obsługi Klienta bądź w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Uwagi

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy

Załączniki

Powiadom znajomego