W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Zgłoszenie lub cofnięcie zawieszenia dowodu osobistego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dowód osobisty, zameldowanie
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r., poz. 671 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1431)

 

Wymagane dokumenty

  • formularz zgłoszenia zawieszenia lub formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszenia,
  • inny dokument tożsamości, na przykład paszport.

 

Opłaty

Brak opłat

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Wrocławska 256, pok. 15
Barbara Ruta, tel. +48 65 575 21 35
Marta Ślęzak, Hanna Bartkowiak, tel. +48 65 575 21 35

 

Uwagi

  • Ważność dowodu osobistego można zawiesić na 14 dni kalendarzowych. W momencie gdy dowód osobisty się odnajdzie, należy od razu cofnąć zawieszenie. Jeśli zawieszenie nie zostanie cofnięte w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zawieszenia, dowód zostanie unieważniony.
  • Zawieszony dowód osobisty jest czasowo nieważny, co jednocześnie oznacza, że zostają zawieszone wszystkie certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu. Nie można używać dowodu w tym czasie. Wszystkie przypadki użycia dowodu w czasie zawieszenia będą nieważne, nawet po cofnięciu zawieszenia.
  • Cofnięcie zawieszenia dowodu osobistego oznacza, że dowód i wszystkie certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu, na przykład certyfikat podpisu osobistego, odzyskują ważność.
  • Zawiesić dowód lub cofnąć zawieszenie dowodu osobistego może każdy, kto ma dowód z warstwą elektroniczną (e-dowód) wydany po 4 marca 2019 roku.
  • Formularz zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia można złożyć w dowolnym urzędzie gminy, a także w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy ePUAP. Do tego konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego na Platformie ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.


Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorami są:

a) Burmistrz Gostynia mający siedzibę w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń – w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający;

b) Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa – odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwój rejestru;

c) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie, ul Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawi oraz personalizację dowodów osobistych.

2. Administratorzy wyznaczyli inspektorów ochrony danych, z którymi można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

a) Administrator – Burmistrz Gostynia miasta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres administratora, poprzez e-mail iod@um.gostyn.pl, telefonicznie 655752113.

b) Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

c) Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisem szczególnym ustawy z dna 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych w celu:

a) wydania dowodu osobistego.

b) unieważnienia dowodu osobistego z powodu:

- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

- zmiany danych zawartych w dowodzie,

- upływu terminu ważności dowodu,

- utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

c) uzyskania przez zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

4. W celu sporządzenia dowodu osobistego dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

5. Dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

6. Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

7. Przysługuje prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

- organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
- ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.

9. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

Załączniki

Powiadom znajomego