W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Kontrole i audyty w Urzędzie Miejskim


 Kontrole w Urzędzie Miejskim  - Kontrole zewnętrzne 

Jednostka kontrolująca Termin Przedmiot i zakres kontroli Skład zespołu kontrolującego Wnioski pokontrolne
Archiwum Państwowe w Lesznie 30/11/2022 Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną

Protokół kontroli
Zalecenia pokontrolne

1. Przekazać do Archiwum Państwowego w Lesznie w stanie uporządkowanym księgi urodzeń wytworzone do roku 1922 
2. Przekazać do Archiwum Państwowego w Lesznie w stanie uporządkowanym księgi małżeństw i zgonów  wytworzone do 1942 r.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego 11/08/2022 Kontrola licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym Łukasz Bilski – inspektor transportu drogowego, Grzegorz Rutkiewicz – inspektor transportu drogowego Protokół kontroli, Wystąpienia pokontrolne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ostrów Wlkp. Wydział Kontroli Płatności Składek w Rawiczu 4/11/2021 Kontrola naliczania i odprowadzania składek Małgorzata Matysiak – inspektor kontroli Protokół z kontroli
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 02/10/2019 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2018 r. Stanisław Bręczewski – główny inspektor WKGF i Artur Wojciechowski – starszy inspektor WKGF Protokół z kontroli
Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Biuro Zarządzania Kryzysowego 12/11/2019 Kontrola problemowa realizacji zadań obrony cywilnej w okresie od 01.01.2019 do 12.11.2019r:
-realizacja zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy Gostyń,
-Plan Obrony Cywilnej Gminy, Planu Ochrony Zabytków, Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią (budowa, układ zawartość oraz aktualizacja planu),
-Plan ewakuacji/ przyjęcia III stopnia, przygotowanie szefa obrony cywilnej gminy do przeprowadzenia ewakuacji/ przyjęcia ludności III stopnia na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia ludności,
-opracowanie rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej przez szefa obrony cywilnej gminy,
-przygotowanie i zapewnienie sprawności działania systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)na ter. gminy oraz organizacja i prowadzenie treningów SOA,
-organizacja i koordynacja szkoleń oraz ćwiczeń z zakresu OC.
Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - Marian Radecki
Inspektor - Sławomir Wojtkowiak
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Poznaniu od 14/11/2018 do
28/12/2018
 

Kontrola prawidłowości zapewnienia przez gminy opieki przedszkolnej – P/18/074
Zakres kontroli:

 1. Ustalenie zasad przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych;
 2. Diagnozowanie potrzeb w zakresie dostępu do opieki przedszkolnej;
 3. Realizacja przez gminę zadań w zakresie opieki przedszkolnej;
 4. Dokonywanie wyboru przez gminy dodatkowych placówek przedszkolnych.
Marek Rozwalka – Specjalista Kontroli Państwowej Wystąpienie pokontrolne LPO.410.037.04.2018
Archiwum Państwowe w Lesznie od 13/09/2018 do 13/09/2018 Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną  w zakresie gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania i zabezpieczenia dokumentacji Marcin Kapała - starszy archiwista Archiwum Państwowego w Lesznie  

Protokół   z kontroli z 26-09-2018 r. Wystąpienie pokontrolne z 06-11-2018 r.

Realizacja zaleceń    pokontrolnych
Najwyższa Izba Kontroli od 20/08/2019 do 21/09/2018 Strategie i programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
Działania na rzecz poszerzenia, udoskonalania i upowszechniania programów profilaktycznych rekomendowanych, w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia, o naukowych podstawach lub potwierdzonej skuteczności.
Joanna Kozak
Tomasz Juszkiewicz
Zapewnienie prowadzenia profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków w pierwszej kolejności w oparciu o programy i oddziaływania o potwierdzonej skuteczności.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu od 28/06/2017 do
28/06/2018
 Protokół ustaleń z czynności kontrolno rozpoznawczych – obszar leśny przy ul. Starogostyńskiej w Gostyniu  Michał Jernaś  Brak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu

od 19/06/2018 do
19/06/2018

Protokół kontroli przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Gostyń

ON.HK-424/5/48/8/1-1/18

 Julita Majewska  Brak
         

Urząd Marszałkowski Województwa Wlkp. Departament Polityki Regionalnej

od 8/12/2017 do
21/12/2017

Kontrola Prawidłowości dokonania wydatków w trakcie realizacji projektu "Program Rewitalizacji dla Gminy Gostyń na lata 2017 - 2023

Teresa Ochodek
Magdalena Kacprzak

Brak

Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Biuro Zarządzania Kryzysowego

 od 19/11/2018 do 19/11/2018  

Kontrola problemowa realizacji zadań obrony cywilnej w okresie od 01.01.2018 do 19.11.2018 roku.
1.Realizacja zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy.
2. Planu Obrony Cywilnej Gminy Gostyń ( budowa, układ, zawartość oraz aktualizacja planu),
3. Planu Ewakuacji/przyjęcia ludności III stopnia (przygotowanie szefa obrony cywilnej gminy do przeprowadzenia ewakuacji/przyjęcia ludności III stopnia na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia).
4.Opracowanie rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej przez szefa obrony cywilnej gminy.
5.Organizacja i koordynacja szkoleń oraz ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej.
6.Organizacja i przygotowanie do działania formacji OC.

7.Przygotowanie i zapewnienie sprawności działania systemu wykrywania i alarmowania (SOA) na terenie gminy oraz organizacja i prowadzenie treningów SOA
Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Marian Radecki
Inspektor Adam Ratajczak
 Bez uwag / nie wydano

Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Biuro Zarządzania Kryzysowego

13/11/2017

Kontrola problemowa realizacji zadań obrony cywilnej w okresie od 01.01.2017 do dnia kontroli 13.11.2017r.:

- realizacja zadań przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy Gostyń

- aktualność Planu Obrony Cywilnej Gminy Gostyń

- przygotowanie i zapewnienie sprawności działania systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA) na ter. gminy oraz organizacja i prowadzenie treningów SOA

- przeprowadzanie szkoleń oraz spotkań roboczych dot. problematyki OC

Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gostyniu - Marian Radecki

Nie wydano

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu

 30/06/2017

Kontrola przestrzegania przepisów p-poż w budynku Urzędu Miejskiego w Gostyniu

 asp. Michał Jernaś

 Protokół nr PZ.5580.13.1.2017 r.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 od 13/06/2017 do 14/06/2017

 Wydawanie Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i gminnej obsługi CEiDG

 Elżbieta Weyssenhoff- st. inspektor wojewódzki Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

 Wystąpienie pokontrolne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu

25/05/2017

Stan sanitarno - porządkowy przystanków autobusowych na terenie miasta Gostynia

Jolanta Hodowana - Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej

Sporządzono protokół ON.HK-424/5/48/1-1/17. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

od 29/03/2017 do 7/04/2017

Realizacja przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Grażyna Głuszak Starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Alicja Dubert Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Zalecono wszczęcie postępowania administracyjnego

Państwowa Inspekcja Pracy

od 23/02/2017 do 14/03/2017

Przestrzeganie przepisów w zakresie urlopu wypoczynkowego oraz przygotowanie pracowników do pracy

Alina Polaszek Starszy inspektor pracy

Arkadiusz Jaraczewski Nadinspektor pracy

Protokół z kontroli

Wojewoda Wielkopolski

27/01/2017

Realizacja uprawnień i obowiązków przez strażników miejskich w Gostyniu w zakresie w jakim nadzór sprawuje Wojewoda Wielkopolski

Anna Chmiel Podkomisarz

Grzegorz Przybył Sierżant sztabowy

Natalia Dziubała Sierżant sztabowy

Wystąpienie pokontrolne

Starostwo Powiatowe w Gostyniu

10/10/2016

1. Realizacja  zadań  przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy Gostyń. 2.Aktualność Planów OC Gminy Gostyń. 3.Przygotowanie i zapewnienie sprawności działania systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania  (SOA)na terenie gminy oraz organizacja i prowadzenie treningów SOA. 4.Przeprowadzanie szkoleń oraz spotkań roboczych dotyczących OC.

Marian Radecki Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Sławomir Wojtkowiak – inspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego, Starostwa Powiatowego w Gostyniu
 Brak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu

28/07/2016

Stan sanitarno - porządkowy przystanków autobusowych na terenie miasta Gostynia

Jolanta Hodowana - Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej

Brak
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu od 9/11/2015 do 8/02/2016

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Gostyń za okres 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz w miarę potrzeb inne lata na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym

Aneta Kalinowska - inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Jakub Łakomecki - inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Ewa Kaźmierska - inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Roman Jarecki - inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Protokół Wystąpienie pokontrolne. Realizacja zaleceń pokontrolnych

Starostwo Powiatowe w Gostyniu

od 19/10/2015 do 19/10/2015

1. Realizacja  zadań  przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy Gostyń. 2.Aktualność Planów OC Gminy Gostyń. 3.Przygotowanie i zapewnienie sprawności działania systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania  (SOA)na terenie gminy oraz organizacja i prowadzenie treningów SOA. 4.Przeprowadzanie szkoleń oraz spotkań roboczych dotyczących OC.

Sławomir Wojtkowiak – inspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego, Starostwa Powiatowego w Gostyniu

1.Na podstawie przedstawionych dokumentów należy stwierdzić, że podstawowe zadania z zakresu OC są realizowane w sposób właściwy. 2.Zaleca się prowadzenie na bieżąco aktualizacji Planu OC Gminy oraz terminowo realizować zad. z zakresu OC i ZK, zawarte w „Wykazie zadań dla Szefów OC Gminy”, nałożone przez Szefa OC Powiatu. 3.W celu dalszej poprawy efektywności  SOiA ludności, jako jednego z istotniejszych elementów SOA, proponuje się zabezpieczenie środków  finansowych w budżecie gminy na zakup i montaż kolejnych elektronicznych syren szczelinowych, które w znaczący sposób polepsza i uskutecznia powiadamianie ludności o mogących wystąpić zagrożeniach.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich od 15/10/2015 do 20/10/2015  Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach i oświadczeniach dotyczących realizowanej operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zadania pn. Remont świetlicy wiejskiej w Kosowie i Siemowie w związku ze złożonym wnioskiem o płatność  

Kamil Roszkiewicz - Kierownik zespołu kontrolnego,

Rafał Jańczak – Członek zespołu kontrolnego
 

Raport z czynności kontrolnych nr UM15/313,322,323/0620/15

Urząd Marszałkowski Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

od 03/07/2015 do 03/07/2015

kontrola trwałości projektu : UDA – RPWP.02.02.02- 30-007/10-00
z dnia 29.09.2010 r. „Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
 2007 - 2013

Michał Oleszczuk – Główny Specjalista   w Oddziale Kontroli na Miejscu  Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW w Poznaniu – kierownik Zespołu Kontrolującego

Ilona Cieciora – Główny Specjalista w Oddziale Kontroli na Miejscu  Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW w Poznaniu

 

Informacja pokontrolna z dnia 6 lipca 2015 r.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

od 20/01/2015 do 17/02/2015

Kontrola w przedmiocie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w rozdziałach: 75011, 80104, 85415 oraz w obszarze przekazywania należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Marzena Świergocka - inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Bartosz Białkowski - starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.03.2015 r.

Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Biuro Zarządzania Kryzysowego od 20/10/2014 do 20/10/2014 Kontrola problemowa realizacji zadań obrony cywilnej w okresie od 01.01.2014 do dnia kontroli:
 • realizacja zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy Gostyń,
 • aktualność Planu Obrony Cywilnej Gminy Gostyń,
 • przygotowanie i zapewnienie sprawności działania systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)na ter. gminy oraz organizacja i prowadzenie treningów SOA,
 • przeprowadzanie szkoleń oraz spotkań roboczych dot. problematyki OC.
Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Marian RadeckiInspektor Sławomir Wojtkowiak
 1. Na podstawie przedstawionej dokumentacji należy stwierdzić, że podstawowe zadania z zakresu obrony cywilnej realizowane są w sposób właściwy.
 2. Zaleca się prowadzenie na bieżąco aktualizacji „Planu Obrony Cywilnej Gminy”, oraz terminowo realizować zadania z zakresu OC i ZK, zawarte w „Wykazie zadań dla Szefów OC Gminy”, nałożone przez szefa OC Powiatu.
 3. W celu poprawy efektywności systemu ostrzegania i alarmowania ludności, jako jednego z istotniejszych elementów SOA, proponuje się zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na zakup i montaż elektronicznych syren szczelinowych, które w znaczny sposób polepszą i uskutecznią powiadamianie ludności o mogących wystąpić zagrożeniach.
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu od 07/07/2014 do 10/07/2014 Sprawdzenie w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój „ na realizację zadania pn: „Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną w Gostyniu” Potwierdzenie zrealizowania inwestycji zgodnie z umową Nr 18/13 z 9 maja 2013 r.
o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa oraz ocena prawidłowości jej wykorzystania
Michał Suchanek – Inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru (kierownik zespołu kontrolnego)Włodzimierz Kasprzycki – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z 7.08.2014 r
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego od 15/04/2014 do 15/04/2014 Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych w okresie od 01.01.2012 do dnia kontroli:
 1. Przedsięwzięcia związane z ustaleniem gotowości do realizacji zadań wynikających z "Planu operacyjnego funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" w tym:
  1. rozdziału zadań operacyjnych, przekazywanych do realizacji zadań przez podległe lub nadzorowane jednostki organizacyjne;
  2. wykonania niezbędnej dokumentacji planistycznej;
  3. stopnia przygotowania osób funkcyjnych do realizacji zadań zawartych w "Planie operacyjnym...".
 2. Sprawdzenie stanu przygotowania systemu kierowania obroną miasta i gminy w czasie podnoszenia gotowości obronnej państwa w tym:
  1. aktualności dokumentacji stanowisk kierowania oraz planów przemieszczania;
  2. trafność przyjętej koncepcji przemieszczania i funkcjonowania organu na zapasowym miejscu pracy;
  3. stopień przygotowania osób funkcyjnych realizujących zadania ujęte w dokumentach planistycznych
Przewodniczący Zespołu kontrolnego - Kierownik Oddziału Spraw Obronnych Zbigniew DregerInspektor Wojewódzki - Władysław Wierzbowski Brak podstaw do wydania zaleceń pokontrolnych
Archiwum Państwowe w Lesznie od 31/03/2014 do 31/03/2014 Kontrola problemowa archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Gostyniu w zakresie przechowywania dokumentacji dotyczącej wywłaszczeń nieruchomości Jerzy Perzyński– archiwista Archiwum Państwowego w Lesznie Protokół
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu od 12/02/2014 do 18/02/2014 Wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonej w 2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na zapewnienie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Cudniewicz Agnieszka - starszy specjalista Wystąpienie pokontrolne
Urząd Skarbowy w Gostyniu od 17/01/2014 do 26/02/2014 Sprawdzenie zasadności nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za II kwartał 2008 r. Henryka Radoła - starszy komisarz skarbowyJolanta Machowicz - starszy inspektor Protokół kontroli podatkowej
Urząd Skrabowy w Gostyniu od 24/10/2013 do 08/11/2013 Sprawdzenie zasadności zwrotu nadwyżki podatku naliczonego za I, III i IV kwartał 2012 r. oraz I kwartał 2013 r. Henryka Radoła - starszy komisarz skarbowyKrzysztof Skoracki - starszy komisarz skarbowy Protokół z kontroli podatkowej
Starostwo Powiatowe w Gostyniu od 21/10/2013 do 21/10/2013 Kontrola problemowa realizacji zadań obrony cywilnej w okresie od 01.01.2013 do dnia kontroli:
 • realizacja zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy Gostyń,
 • aktualność Planu Obrony Cywilnej Gminy Gostyń,
 • przygotowanie i zapewnienie sprawności działania systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)na ter. gminy oraz organizacja i prowadzenie treningów SOA,
 • przeprowadzanie szkoleń oraz spotkań roboczych dot. problematyki OC.
Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Marian RadeckiPodinspektor Sławomir Wojtkowiak
 1. Na podstawie przedstawionej dokumentacji należy stwierdzić, że podstawowe zadania z zakresu obrony cywilnej realizowane są w sposób właściwy, wymagają jednak ciągłej analizy i doskonalenia oraz poddawanie stałej kontroli własnej.
 2. Zaleca się prowadzenie na bieżąco aktualizacji „Planu Obrony Cywilnej Gminy”, oraz terminowo realizować zadania z zakresu OC i ZK, zawarte w „Wykazie zadań dla Szefów OC Gminy”, nałożone przez szefa OC Powiatu.
 3. W celu poprawy efektywności systemu ostrzegania i alarmowania ludności, jako jednego z istotniejszych elementów SOA, proponuje się zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na zakup i montaż elektronicznych syren szczelinowych, które w znaczny sposób polepszą i uskutecznią powiadamianie ludności o mogących wystąpić zagrożeniach, co potwierdzają syreny już zamontowane w innych gminach, udowadniając zasadność i celowość działania oraz szerokiego wykorzystania wszystkich możliwości tego urządzenia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu od 01/08/2013 do 01/08/2013 Ocena zgodności wykonania przebudowy szaletu miejskiego w Gostyniu, ul. Łazienna z projektem budowlanym w zakresie higieniczno - zdrowotnym St. Instruktor Higieny ds. Higieny Komunalnej - Ewa KuśmierekSt. Asystent ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego - inż. Gabriela Walkiewicz Protokół kontroli
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu od 25/06/2013 do 25/06/2013 Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 roku Tadeusz Herfort – starszy inspektor Wystąpienie pokontrolne
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego od 29/05/2013 do 11/06/2013 Kontrola trwałości projektu dof. z EFRR w ramach WRPORozwój Infrastruktury technicznej w Strefie Gospodarczej Czachorowo Marcin Oleszczuk - Główny specjalistaMichalina Kowalewska - Główny specjalista Informacja pokontrolna
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu od 15/04/2013 do 15/04/2013 Kontrola stanu sanitarnego przystanków autobusowych na terenie miasta Gostynia Jolanta Hodowana - Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej Protokół kontrolny
Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego od 15/02/2013 do 15/02/2013 Kontrola z zakresu wydawania licencji na taksówki oraz zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne Marta Rucińska - referent prawnyŁukasz Bilski - referent prawny Protokół kontrolny
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego od 12/10/2012 do 17/10/2012 Kontrola prawidłowości realizacji projektu dof. z EFRR w ramach WRPOBudowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu Marcin Oleszczuk - Główny specjalistaMichalina Kowalewska - Główny specjalistaPaula Nowaczyńska -Główny specjalista Informacja pokontrolna
Ministerstwo Edukacji Narodowej od 15/10/2012 do 15/10/2012 Budowa placów zabaw na terenie Gminy w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła" Piotr Smajdor - inspektor Brak
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego od 28/09/2012 do 11/10/2012 Kontrola trwałości projektu - Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 przez Malewo do Daleszyna na długości 3,730 km Marcin Oleszczuk - Główny specjalistaMichalina Kowalewska - Główny specjalista Protokół z kontroli
Starostwo Powiatowe w Gostyniu od 21/06/2012 do 21/06/2012 Kontrola problemowa realizacji zadań obrony cywilnej w okresie od 01.01.2012 r. do dnia kontroli tj. 21.06.2012r. Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Marian RadeckiInspektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Bogdan Miłostan Protokół i zalecenia zespołu kontrolnego
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu od 18/04/2012 do 08/05/2012 Kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizacje zadań własnych bieżących i inwestycyjnych oraz terminowości przekazywania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Bartosz Białkowski - starszy specjalista w Wydziale Finansów i BudżetuMarzena Świergocka - inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Projekt wystąpienia pokontrolnego wraz z listami sprawdzającymi rozliczenie dotacji i postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zestawieniami dotyczącymi terminowości przekazywania dochodów budżetowych.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu od 24/10/2011 do 21/02/2012 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta i Gminy Gostyń za okres 1 stycznia 2010r. do 31.grudnia 2010r. oraz w miarę potrzeb inne lata na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Marlena Ziętek - inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w PoznaniuAgnieszka Kimmel - inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w PoznaniuMałgorzata Mazurek - inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w PoznaniuJolanta Zydroń - inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w PoznaniuMałgorzata Gawłowska - inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ProtokółWystąpienie pokontrolneRealizacja zaleceń pokontrolnych
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego od 26/04/2012 do 26/04/2012 Sprawdzenie czy zrealizowano zakres rzeczowy wskazany w zestawieniu rzeczowo-finansowym załączonym do złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność Weronika Swat - kierownik zespołu kontrolnegoMarta Haczkowska-Sobera – członek zespołu Raport z czynności kontrolnych
Archiwum Państwowe w Lesznie od 27/03/2012 do 27/03/2012 Kontrola problemowa archiwum zakładowego w zakresie kompletności i stanu uporządkowania materiałów archiwalnych Jerzy Perzyński– archiwista Archiwum Państwowego w Lesznie
 • Przekazać z komórek organizacyjnych Urzędu do archiwum zakładowego wszystkie akta kategorii A do roku 2009 włącznie
 • Przekazać Archiwum Państwowemu księgi meldunkowe ludności (od połowy XIX w. do 1986 r.)
 • Przekazać Archiwum Państwowemu tzw. Koperty dowodów osobistych osób zmarłych do roku 1989 włącznie, którym wydano dowód osobisty przed 1979 r.
konsorcjum: E.M.P. Marek Pluciński – lider konsorcjum, firma usługowa „EDERA” od 18/11/2011 do 18/11/2011 Wykonanie kontroli szkolnych placów zabaw utworzonych w ramach wsparcia finansowego otrzymanego z rządowego programu - "Radosna Szkoła"Sprawdzenie czy zrealizowano zakres rzeczowy zgodnie z wymogami Radosna Szkoła na nowo utworzonych placach zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 5 oraz Szkole Podstawowej w Siemowie Marek Pluciński Protokół odbioru wykonania kontroli szkolnego placu zabaw utworzonego lub zmodernizowanego w ramach wsparcia finansowego otrzymanego z rządowego programu - "Radosna Szkoła"
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego od 14/09/2011 do 22/09/2011 Realizacja zadania w ramach ww. Programu pod względem rzeczowej i finansowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnegoSprawdzenie czy zadanie zrealizowane przez Gminę Gostyń w ramach programu wieloletniego pn."Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" pn. Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu w zakresie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa Włodzimierz Kasprzycki – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Przewodniczący ZespołuRadosław Derendarz – starszy specjalistaMichał Suchanek – starszy specjalista Wystąpienie pokontrolne dnia 17.11.2011r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu od 05/08/2011 do 05/08/2011 Sprawdzenie stanu ustępów ogólnodostępnych dla interesantów w Urzędzie Miejskim w Gostyniu - w ratuszu, Rynek 2 oraz w budynku przy ul. Wrocławskiej 256 Ewa Kuśmierek - starszy instruktor higieny ds. higieny komunalnej Brak
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu od 30/05/2011 do 01/06/2011 Sprawdzenie wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, założeń programu oraz zapisów umowy o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa, związanych z użytkowaniem obiektu wybudowanego w ramach programu "Moje Boisko – Orlik 2012”. Włodzimierz Kasprzycki – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w PoznaniuArnold Hałas – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
 • Kompleks sportowy Moje Boisko – Orlik 2012 w Gostyniu przy ulicy Słowackiego jest utrzymywany w stanie dobrym. Konserwacja i przeglądy są prowadzone na bieżąco zgodnie z przepisami. W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszenia zasad wynikających z założeń programowych (ogólnodostępność, bezpłatność, zatrudnienie trenera środowiskowego) oraz prowadzenia na obiekcie działalności komercyjnej (brak reklam).
 • W regulaminie zawarto zapis, iż korzystanie z boiska dla mieszkańców gminy Gostyń jest bezpłatne, co może zdaniem zespołu kontrolującego sugerować konieczność odpłatności dla innych użytkowników spoza gminy Gostyń. Zespół kontrolny wnioskuje o zmianę zapisu regulaminu w pkt 3.

Starostwo Powiatowe w Gostyniu

od 27/05/2011 do 27/05/2011

Kontrola problemowa realizacji zadań obrony cywilnej w okresie od 01.01.2011 r. do dnia kontroli

Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Marian Radecki

Inspektor Bogdan Miłostan

 1. Zaleca się prowadzenie na bieżąco aktualizacji „Planu Obrony Cywilnej Gminy”.
 2. Na podstawie przeprowadzonej dokumentacji należy stwierdzić, że podstawowe zadania z zakresu obrony cywilnej realizowane są w sposób właściwy, wymagają jednak ciągłej analizy i doskonalenia oraz poddawanie stałej kontroli własnej.
 3. W celu poprawy efektywności systemu ostrzegania i alarmowania oraz systemu łączności radiowej, jako elementów SOA, proponuje się zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na:
  1. kolejne zakupy i montaż elektronicznych syren szczelinowych, które w znaczący sposób polepszą i uskutecznią powiadamianie ludności o mogących wystąpić zagrożeniach, co potwierdziła zamontowana syrena na budynku Ratusza, udowadniając zasadność i celowość działania oraz szerokie wykorzystanie wszystkich możliwości tego urządzenia;
  2. dalszą modernizację cyfrowych radiotelefonów nasobnych.
 4. Po opracowaniu „Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego” proszę przedłożyć go do zatwierdzenia Staroście Gostyńskiemu

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

od 26/05/2010 do 02/06/2010

Zgodność wydatkowania środków dotacji przyznanych na realizację zadania „Budowa kompleksu boisk w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012”, dotyczącego budowy boiska piłkarskiego 62 × 30 pokrytego sztuczną trawą w Gostyniu”, określonego w umowie nr 6/DS./W/”Orlik”/08 z dnia 24 czerwca 2008 roku

Anna Woźna – główny specjalista Departamentu Sportu i Turystyki
Piotr Waszak – główny specjalista Departamentu Kontroli

·         wystąpić do wykonawcy robót budowlanych o udzielenie wymaganej gwarancji na ułożoną trawę syntetyczną,

·         przyjmować inwestycje do ewidencji środków trwałych w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

od 26/05/2010 do 02/06/2010

Wykorzystanie środków dotacji przyznanych gminie na podstawie umowy nr 125/DS./AW/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku na realizację zadania pn. "Remont zaplecza socjalnego OSiR w Gostyniu"

Anna Woźna – główny specjalista Departamentu Sportu i Turystyki
Piotr Waszak – główny specjalista Departamentu Kontroli

·         umowy z wykonawcami na wykonanie zadań dofinansowanych ze środków Samorządu Województwa każdorazowo realizować zgodnie z postanowieniami tych umów,

·         zapisy w dzienniku budowy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·         wyegzekwować od wykonawcy usunięcie wad i usterek w wyremontowanym obiekcie, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą, a także systematycznie monitorować stan techniczny używanego obiektu.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

od 13/04/2010 do 24/06/2010

Realizacja przez gminę Gostyń w latach szkolnych 2007/2008 – 209/2010 (I semestr) wychowania przedszkolnego

·         stan i struktura placówek wychowania przedszkolnego

·         stopień upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci 3 – 6 lat oraz dostępność do usług świadczonych przez placówki przedszkolne

·         organizacja rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego dzieci 6 – letnich

·         realizacja prawa dzieci 5 – letnich do rocznego przygotowania przedszkolnego

·         ustalenie wysokości opłat za świadczenia placówek wychowania przedszkolnego

·         finansowanie placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę oraz dotowanie przedszkoli prowadzonych przez inne organy

·         nadzór gminy nad działalnością przedszkoli w zakresie spraw finansowych i administracyjnych

·         współdziałanie gminy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny

·         kwalifikacje, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego

Marek Rozwalka – specjalista kontroli państwowej z Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła skontrolowaną działalność i jednocześnie wniosła następujące uwagi:

·         uzyskanie przez gminę pozytywnych opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o wszystkich lokalach, w których prowadzone są zajęcia w ramach punktów przedszkolnych

·         ustalenie organizacji punktów przedszkolnych

·         egzekwowanie terminowego składania do Urzędu Miejskiego w Gostyniu przez dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego wniosków w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz sprawozdań o sposobie wykorzystania tych środków

·         zapewnienie ogłaszania uchwalanych przez Radę Miejską w Gostyniu aktów prawa miejscowego, w tym dotyczących prowadzenia i finansowania placówek przedszkolnych

Wielkopolski Urząd Wojewódzki Delegatura w Lesznie od 23/10/2009 do 23/10/2009

Kontrolę problemowa realizacji zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony RP

 • pobór 2008 r.

 • rejestracja przedpoborowych 2008 r.

 • kwalifikacja wojskowa 2009 r.

 • wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej

 • decyzje administracyjne z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP

Andrzej Kmiećkowiak - Inspektor wojewódzki w Oddziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW Delegatura w Lesznie

Zadania zlecone w zakresie powszechnego obowiązku obrony RP prowadzone są prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaleceń nie wydano.

Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu od 24/09/2009 do 03/11/2009

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji ZPORR na lata 2007 -2008 - projekt nr Z/2.30/III/3.1/592/06/U/22/06

 • zachowanie wystarczającej ścieżki audytu (rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001

 • zgodność z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 448/2004

 • zgodność z zasadami wspólnotowymi (rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/199)

 • wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji

 • wywiązywanie się z obowiązków w zakresie sprawozdawczości

 • postęp rzeczowy projektu

Jerzy Greszka – inspektor kontroli skarbowej

Iwona Janiak – starszy komisarz skarbowy

Protokół

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie od 10/09/2008 do 10/09/2009 Prawidłowość prowadzenia stałego rejestru wyborców i jego aktualizacji.Zakładanie kartotek dodatkowych, w szczególności zasadność wpisywania do rejestru wyborców na własny wniosek.Wysyłanie zawiadomień o zmianach w rejestrze wyborców do innych urzędów.Zgodność danych zawartych w kartotekach z danymi w systemie informatycznym. Czesław Jastrzębski – Dyrektor Delegatury KBW w LesznieJoanna Neczyńska – pracownik Delegatury KBW w Lesznie Protokół – bez zaleceń pokontrolnych.
Starostwo Powiatowe w Gostyniu od 29/06/2009 do 29/06/2009 Kontrola problemowa realizacji zadań obrony cywilnej
 1. Realizacja zadań szefa Obrony Cywilnej Gminy,
 2. Aktualność Planu Obrony Cywilnej Gminy Gostyń,
 3. Gotowość wykonania Planu Reagowania Kryzysowego Gminy Gostyń,
 4. Przygotowanie i zapewnienie sprawności działania Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) i Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA), na terenie gminy oraz organizacja i prowadzenie treningów SWA,
 5. Przeprowadzanie szkoleń oraz spotkań roboczych dotyczących problematyki obrony cywilnej.
Marin Radecki - Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw ObronnychBogdan Miłostan - Inspektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
 • właściwy sposób prowadzenia spraw i zadań,
 • plany OC aktualizowane na bieżąco,
 • modernizować system łączności radiowej (wymieniać radiotelefony analogowe na cyfrowe),
 • opracować i przekazać do zatwierdzenia Starosty gminny plan ewakuacji.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatury w Poznaniu od 04/06/2009 do 20/07/2009 Realizacja przez Gminę Gostyń inwestycji sportowej – krytej pływalni w Gostyniu
 • kompletność i aktualność dokumentacji inwestycji
 • zagwarantowanie wykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego inwestycji w zawartych umowach
 • stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień
 • sposób i terminowość realizacji inwestycji
 • wydatkowanie środków na finansowanie inwestycji
 • terminowość realizacji inwestycji
 • oddawanie do użytku zakończonych inwestycji
Marek Rozwalka - starszy inspektor kontroli państwowej z Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu
Paweł Siuda - inspektor kontroli państwowej z Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu
Protokół
Wielkopolski Urząd Wojewódzki Delegatura w Lesznie od 15/12/2008 do 15/12/2008 Realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia kontroli.Przyjmowanie i opracowywanie zgłoszeń meldunkowych.Prawidłowość prowadzenia rejestru stałych mieszkańców i aktualizacja danych osobowych na kartach KOM, z uwzględnieniem ruchu meldunkowego, zmian zarejestrowanych księgach stanu cywilnego oraz stosunku do powszechnego obowiązku obrony.Prawidłowość prowadzenia kartoteki przejściowej oraz dokumentacji pobytów czasowych do 3 miesięcy, ponad 3 miesiące oraz pobytów czasowych cudzoziemców.Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z procedurami i terminami określonymi w kpa oraz przepisami ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.Prawidłowość i terminowość przekazywania informacji adresowych do Terenowego Banku Danych i Centralnej Ewidencji Ludności.Prawidłowość wypełniania wniosków i formularzy o wydanie dokumentów stwierdzających tożsamość.Prawidłowość przechowywania dokumentacji wydanych dowodów osobistych (według serii i numerów).Prawidłowość prowadzenia rejestrów:- wydanych dokumentów stwierdzających tożsamość,- zgłoszonych utrat dowodów osobistych,- wniosków z innych urzędów o przesłanie kopert osobowych,- wniosków własnych o przesłanie kopert osobowych przez inne urzędy,- zgonów,- zniszczonych formularzy wykorzystywanych przy produkcji dowodów osobistych.Prawidłowość pobierania opłaty skarbowej. Andrzej Kmiećkowiak - Inspektor Wojewódzki Protokół – bez zaleceń pokontrolnych
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu od 14/01/2008 do 18/01/2008 Prawidłowość realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie” dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoSprawdzenie dokumentów w siedzibie beneficjenta oraz realizacji inwestycji w terenie Andrzej Chudzia - kierownik zespołu kontrolnego
Anna Pawlak - inspektor wojewódzki
Wiesław Szymoniak – straszy specjalista
Informacja pokontrolna
RIO w Poznaniu, Nr 42/2007 z dnia 17 września 2007 r., Nr 42A/2007 z dnia 25 września 2007 r., Nr 42B/2007 z dnia 1 października 2007 r. oraz 42C z dnia 5 listopada 2007 r. od 21/09/2007 do 12/12/2007 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Gostyń za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Małgorzata Okręt - Inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w PoznaniuMaja Moskwa - Inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w PoznaniuHanna Smektała - Inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w PoznaniuHanna Matuszczak - Inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w PoznaniuMałgorzata Dworek - Inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ProtokółRealizacja zaleceń pokontrolnych F. 0911 ? 4/08
Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Poznaniu od 17/01/2007 do 30/03/2007 Powiązania budżetu Gminy Gostyń z budżetem państwa za 2006 rok Marek Rozwalka - inspektor kontroli państwowejMirosław Babkiewicz - specjalista kontroli państwowej ProtokółRealizacja zaleceń pokontrolnych F.0911 - 12/07
Wojewoda Wielkopolski PN.III. 0939-654/06 od 26/06/2006 do 30/06/2006 Kontrola problemowa w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania skarg i wniosków za 2005 rok Starszy Inspektor Jacek Karmiński protokół
Wojewoda Wielkopolski PN. III.0939 -/06 od 26/06/2006 do 30/06/2006 Kontrolą objęto Zarządzenia wydane przez Burmistrza Gostynia w okresie od 5.10.2005 r. do 29.03.2006 r. Starszy Inspektor Jacek Karmiński protokół,
realizacja zaleceń pokontrolnych Nr O.BOK-01141-26/06
Wojewoda Wielkopolski od 04/06/2004 do 04/06/2004 Kontrola ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC inspektor wojewódzki A. Kmiećkowiak sprawozdanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu od 18/03/2004 do 18/03/2004 Kontrola Gminnego Centrum Informacji Beata Zięba,Anna Nowak protokół
Wojewoda Wielkopolski PN.III.0939-1300/03 od 24/11/2003 do 19/01/2004 Kontrola problemowa w Urzędzie Miejskim w Gostyniu w zakresie legalności zarządzeń wydanych przez Burmistrza Gostynia w II i III kwartale 2003 r. Starszy Inspektor Jacek Karmiński
 1. protokół,
 2. realizacja zaleceń pokontrolnych Nr BK-01141/5/04.
Wojewoda Wielkopolski PN.III.0939-23/04 od 12/01/2004 do 29/01/2004 Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa Maria Kimasz
Halina Żurawska
protokół
Wojewoda Wielkopolski PN.III.0939-1236/03 od 12/11/2003 do 14/11/2003 Kontrola problemowa ewidencji działalności gospodarczej. Ewa Kużawa protokół
RIO Poznań od 13/03/2003 do 18/07/2003 Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej za okres od 1.01.2002r. do 31.12.2002 r. poszerzona problemowo w zakresie dotacji udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Inspektorzy RIO w PoznaniuDorota von LisieckaMałgorzata LisowskaMałgorzata DudzińskaAleksander Pierzchała protokół

 Kontrole w Urzędzie Miejskim  - Kontrole wewnętrzne 

Jednostka kontrolująca Termin Przedmiot i zakres kontroli Skład zespołu kontrolującego Wnioski pokontrolne
         
Burmistrz Gostynia od 24/06/2011 do 12/07/2011 Pobieranie opłaty targowej na terenie gminy GostyńSprawdzenie poboru opłaty targowej na terenie gminy Gostyń. Piotr Rajewski Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości, wydano zalecenia pokontrolne
Burmistrz Gostynia od 19/11/2010 do 26/11/2010 Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystegoUstalenie przyczyn nie podjęcia aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Piotr Rajewski Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości, wydano zalecenia pokontrolne
Burmistrz Gostynia od 01/12/2009 do 21/12/2009 Wydatkowanie środków finansowych w roku 2008 w Urzędzie Miejskim w GostyniuKontrola została przeprowadzona na podstawie art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).Zakresem kontroli zostały objęte następujące zagadnienia realizowane w 2008 roku;
 • Wydatki związane z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń pracowników,
 • Wydatki bieżące realizowane w paragrafach: 4210, 4270, 4300, 4410,
 • Wydatki inwestycyjne,
 • Procedury postępowania o udzielenie zamówień publicznych.
Piotr Rajewski Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości, wydano zalecenia pokontrolne
Burmistrz Gostynia od 16/02/2009 do 27/02/2009 Nadzór nad skutecznością przeprowadzonych postępowań w zakresie zbycia nieruchomościW badanym materiale sprawdzono przestrzeganie wdrożonych mechanizmów kontrolnych w sprawowanym nadzorze prowadzonych postępowań w 2008 r. Barbara Wichtowska Na podstawie opisanych w sprawozdaniu ustaleń oraz analizy przyczyn ich wystąpienia, rekomenduje się wykonanie następujących działań:
 1. Wykonywane czynności dokumentować na bieżąco tak aby prowadzone akta stanowiły pełen obraz sprawy, a ich zawartość nie budziła wątpliwości co do zasadności podjętych działań.
 2. Kopie przygotowanych pism wymagających akceptacji Burmistrza, opatrywać parafką pracownika przygotowującego pismo i akceptującego jego treść Naczelnika.
 3. Na wpływających pismach Naczelnik Wydziału dokonywać będzie identyfikacji
  i stosownej dekretacji, a po zakończeniu sprawy akta systematycznie będą przedkładane Naczelnikowi w celu weryfikacji i akceptacji zawartych w niej dokumentów.
 4. Powierzona pracownikowi Wydziału obsługa elektronicznego systemu obiegu korespondencji, potwierdzona zostanie na piśmie w jego zakresie czynności.
Burmistrz Gostynia od 13/09/2004 do 29/10/2004 Kontrola kompleksowa przeprowadzona w Wydziale Gospodarczym i Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu:
 1. Wydatkowanie środków na poszczególne zadania - analiza dowodów księgowych;
 2. Prawidłowość stosowania instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych;
 3. Prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej przez pracowników Wydziału Gospodarczego;
 4. Prawidłowość stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych;
 5. Analiza budżetu będącego w dyspozycji Wydziału Gospodarczego w zakresie planowania, zmian i sprawozdawczości.
Kontrola szczegółowa w następujących sprawach:
 1. Rozbiórki budynku przy ul.Wrocławskiej 7 sygn. akt Nr O.0913-3/04 (patrz załącznik nr 1);
 2. Remontu elewacji ratusza sygn. akt Nr O.0913-4/04 (patrz załącznik nr 2);
 3. Kostki brukowej sygn. akt Nr O.0913-5/04 (patrz załącznik nr 3);
 4. Zakupu materiałów przeznaczonych do remontu sygn.akt Nr O.0913-6/04 (patrz załącznik nr 4);
 5. Uszkodzenia samochodu osobowego Fiata DUCATO sygn. akt Nr O.0913-7/04 (patrz załącznik nr 5);
 6. Tablic ogłoszeniowych dla sołectw sygn. akt Nr O.0913-8/04 (patrz załącznik nr 6).
Andrzej Pospieszyński,Maria Mikołajczak,Piotr Rajewski,Ewa Wiatrowska,Barbara Wichtowska. protokół (patrz załącznik nr 7)
Kontrole w Urzędzie Miejskim  - Audyty wewnętrzne 
Jednostka kontrolująca Termin Przedmiot i zakres kontroli Skład zespołu kontrolującego Wnioski pokontrolne
         
Burmistrz Gostynia od 02/11/2009 do 30/11/2009 Prawidłowość udzielania zamówień publicznych do 14 000 euro oraz nadzór nad realizacją tych inwestycji. W badanym materiale sprawdzono zastosowanie obowiązujących przepisów prawa, uregulowań wewnętrznych oraz przestrzeganie wdrożonych mechanizmów kontrolnych w prowadzonych postępowaniach w 2008 i 2009 r. Barbara Wichtowska Na podstawie przyjętych ustaleń oraz analizy przyczyn i skutków, rekomenduje się wykonanie następujących działań:
 1. Przy zastosowaniu adekwatnych mechanizmów kontrolnych i uwzględnieniu ponoszonej odpowiedzialności pracowników z tyt. realizowanych zadań, należy rozważyć możliwość podwyższenia progu kwotowego udzielanych zamówień publicznych, wymagających stosowania zapytania ofertowego.
 2. Należy przeanalizować możliwość doprecyzowania zapisu w pkt. 6 ppkt.2 w instrukcji dokonywania zamówień do 14 000 euro (załącznik nr 5 regulaminu udzielania zamówień publicznych) w zakresie określenia terminu aktualizacji listy kwalifikowanych wykonawców.
Burmistrz Gostynia od 09/09/2009 do 29/09/2009 Windykacja należności z tyt. Czynszu. W badanym materiale sprawdzono zastosowanie obowiązujących przepisów prawa, uregulowań wewnętrznych oraz przestrzeganie wdrożonych mechanizmów kontrolnych w prowadzonych postępowaniach windykacyjnych w okresie od dnia 01.01.2008 do 31.08. 2009 r. Barbara Wichtowska Na podstawie przyjętych ustaleń oraz analizy przyczyn i skutków, rekomenduje się wykonanie następujących działań:
 1. Uaktualnić Regulamin Organizacyjny oraz zakresy czynności poszczególnych pracowników
 2. Opracować i wdrożyć instrukcję w zakresie działań windykacyjnych
 3. Przeszkolić pracownika w zakresie działań windykacyjnych oraz możliwości funkcjonującego systemu komputerowego
 4. Właściwie dokumentować prowadzone sprawy, odzwierciedlając wykonane czynności
 5. W ramach sprawowanego nadzoru dokonywać systematycznej analizy stanu zaległości i podejmować niezwłocznie aktywne działania zaradcze
 6. Prowadzić działania z konsekwencją ich sfinalizowania, wykorzystując wdrożone przez organ stanowiący możliwości
Burmistrz Gostynia od 10/04/2009 do 16/04/2009 Zasady funkcjonowania i rozliczania środków wydatkowanych przez jednostki pomocnicze (sołectwa ) Gminy Gostyń. W badanym materiale sprawdzono wdrożenie i przestrzeganie mechanizmów kontrolnych przy rozliczaniu środków wydatkowanych przez sołectwa w 2008 r. Barbara Wichtowska Na podstawie przyjętych ustaleń oraz analizy przyczyn i skutków, rekomenduje się wykonanie następujących działań:
 • przeanalizowanie i aktualizację wdrożonych uregulowań wewnętrznych w zakresie organizacji pracy i wydatkowania środków publicznych z uwzględnieniem dodatkowych mechanizmów kontrolnych umożliwiających identyfikację osób odpowiedzialnych za celowość wydatkowanych środków na działalność kulturalną organizowaną w sołectwach oraz sposobu postępowania w przypadku wystąpienia odstępstw od obowiązujących zasad,
 • przeanalizowanie zakresu czynności pracowników i podziału obowiązków w zakresie tzw. "czynności wrażliwych" , następujących bezpośrednio po sobie a wykonywanych przez tego samego pracownika,
 • potwierdzanie dokonanych czynności kontrolnych w ramach sprawowanej kontroli bieżącej i następczej przez audytowaną jednostkę .
Burmistrz Gostynia od 20/04/2009 do 08/05/2009 Realizacja zadań i rozliczenie środków otrzymanych przez organizacje pozarządowe. W badanym materiale sprawdzono wdrożenie i przestrzeganie mechanizmów kontrolnych przy rozliczaniu otrzymanych dotacji przez organizacje pozarządowe w 2008 r. Barbara Wichtowska Na podstawie przyjętych ustaleń oraz analizy przyczyn i skutków, przy realizacji zadań rekomenduje się zwrócenie szczególnej uwagę na :
 • dopełnianie przez organizacje pozarządowe formalności związanych z akceptacją zarówno ofert, jak i składanych sprawozdań przez wszystkie osoby uprawnione do składania skutecznego oświadczenia woli w imieniu danej organizacji,
 • dokonywanie przez uprawnionego pracownika identyfikacji wykonanych czynności kontrolnych w składanych sprawozdaniach z realizacji zadania.
Burmistrz Gostynia od 08/09/2008 do 26/09/2008 Sprawdzenie zgodności postępowania przy realizacji zadań w zakresie promocji Gminy w celu pozyskiwania inwestorów Barbara Wichtowska Na podstawie przyjętych w sprawozdaniu ustaleń oraz analizy przyczyn ich wystąpienia, rekomenduje się wykonanie następujących działań zmierzających do eliminowania
w przyszłości stwierdzonych ustaleń:
 1. Opracować strategię promocji Gminy.
 2. Przeanalizować i zintensyfikować działania w zakresie poszerzenia strefy przemysłowej w Czachorowie z uwzględnieniem mogących wystąpić czynników ryzyka.
 3. Podjąć działania na rzecz przekazywania przez poszczególnych pracowników wydziałów do Biura Promocji , bieżącej informacji z działań komórki, stanowiących jednocześnie pakiet informacji z działalności Burmistrza.
 4. Zaprowadzić i stosować listę kwalifikowanych wykonawców oraz przestrzegać zapisów zawartych umów z wykonawcami w zakresie terminowego przekazywania środków, sprawowanej kontroli realizacji zadania oraz formalnego potwierdzania i zatwierdzania złożonych dokumentów.
 5. Uaktualnić zakres czynności inspektora ds. promocji i rozwoju gospodarczego.
 
Burmistrz Gostynia od 02/06/2008 do 20/06/2008 Wydatkowanie środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Sprawdzenie celowości oraz sprawowanej kontroli i nadzoru nad wydatkowanymi środkami w ramach ww. programu w 2007 i w I półroczu 2008 r. Barbara Wichtowska Na podstawie przyjętych w sprawozdaniu ustaleń oraz analizy przyczyn i skutków, rekomenduję wykonanie następujących działań, zmierzających do eliminowania stwierdzonych uchybień w przyszłości:
 1. Treść klauzul zawartych w projektach umów na świadczone usługi, omawiać z radcą prawnym i przestrzegać zapisów zaakceptowanych przez niego w projekcie umowy.
 2. W przypadku dwóch równorzędnych ofert w formularzu z wyboru oferty wskazywać na argumenty decydujące o dokonaniu wyboru danego oferenta.
 3. Przy organizacji szkoleń stosować listę obecności uczestników, potwierdzającą fakt przeprowadzenia szkolenia w danym czasie z określoną liczbą uczestników.
 4. Skonsultować z radcą prawnym konieczność zachowania pełnego zapisu treści § 2 pkt.2 umowy na usługi. Po podpisaniu umowy egzekwować pełną informację przedkładaną w sprawozdaniu miesięcznym przez dofinansowane podmioty.
 5. Corocznie przyjmować i realizować plany kontroli bieżącej wydatkowanych środków.
Burmistrz Gostynia od 03/03/2008 do 21/03/2008 Zasady funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego Gminy. Sprawdzenie zgodności postępowania przy realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi uregulowaniami wewnętrznymi. Zapoznano się z dokumentami służbowymi z 2007 r. i 2008 r. Wydziału Spraw Obywatelskich, który realizuje zadania w badanym zakresie. Barbara Wichtowska Na podstawie przyjętych w sprawozdaniu ustaleń oraz analizy przyczyn ich wystąpienia, rekomenduje się wykonanie następujących działań zmierzających do eliminowania w przyszłości stwierdzonych ustaleń:
 1. Przeanalizować wdrożone uregulowania wewnętrzne, posiadane zasoby osobowe, poziom ich zaangażowania i możliwości działania w funkcjonującym systemie oraz obieg informacji i reakcji na określone zdarzenie, który w miarę możliwości należy skrócić. Dostosować wdrożone uregulowania wewnętrzne (plan reagowania )
  do obowiązujących przepisów wprowadzonych w art. 5 ustawy z dnia 26.04.2007 r.
  o zarządzaniu kryzysowym ( Dz.U. nr 89, poz. 590) w wyznaczonym terminie.
 2. Dokumentować wykonane czynności oraz egzekwować potwierdzenia odbioru przyjęcia informacji do wiadomości i stosowania lub udziału w danym przedsięwzięciu.
Burmistrz Gostynia od 07/01/2008 do 25/01/2008 Zasady kupna i sprzedaży nieruchomości. W badanym materiale sprawdzono zastosowanie obowiązujących przepisów prawa oraz wdrożonych regulacji wewnętrznych. Przestrzeganie wdrożonych mechanizmów kontrolnych, po zapoznaniu się z dokumentami służbowymi z 2007 r. Barbara Wichtowska Na podstawie opisanych w sprawozdaniu ustaleń oraz analizy przyczyn ich wystąpienia, rekomenduje się wykonanie następujących działań:
 1. W poleceniach przelewu zwrotu wadium zawierać datę zamknięcia przetargu, będącą wskazówką ostatecznego terminu realizacji przelewu. Z uwagi na prowadzoną działalność w dwóch budynkach, rozważyć możliwość dogodnej formy kontroli i monitoringu przekazywanej dokumentacji do Wydziału Finansowego.
 2. Uzupełniać pkt.9 formularza opisu nieruchomości poprzez zapis dokonanych spostrzeżeń i uwag o przedmiotowej nieruchomości, będący jednocześnie propozycją Wydziału w danej sprawie. Przeprowadzać konsultacje społeczne zgodnie z wdrożoną zmianą w planie przebiegu procesu PP-05-205.
 3. Przeanalizować zakres czynności Z-cy Naczelnika Wydziału i dokonać stosownych korekt w zakresie wykonywanych i jednocześnie nadzorowanych przez nią czynności.
Burmistrz Gostynia od 05/11/2007 do 23/11/2007 Pozyskiwanie i rozliczanie środków unijnych. W badanym materiale sprawdzono zastosowanie obowiązujących przepisów prawa oraz wdrożonych regulacji wewnętrznych. Zapoznano się z dokumentami służbowymi z 2007 r. Barbara Wichtowska Na podstawie opisanych w sprawozdaniu ustaleń oraz analizy przyczyn ich wystąpienia, rekomenduje się wykonanie następujących działań:
 1. Rozważyć konieczność uzupełnienia zakresów czynności pracowników o zadanie
  w zakresie pozyskania i realizacji zadań ze środków unijnych.
 2. Poszerzyć zakres zadań koordynatora o selekcję ofert szkoleniowych.
 3. Podjąć niezwłocznie decyzję w zakresie ustabilizowania sytuacji kadrowej w Biurze Promocji.
Burmistrz Gostynia od 03/09/2007 do 21/09/2007 Planowanie i wykonanie budżetu Gminy. W badanym materiale sprawdzono zastosowanie obowiązujących przepisów prawa oraz wdrożonych regulacji wewnętrznych. Zapoznano się z dokumentami służbowymi z 2006 i 2007 r. Barbara Wichtowska Na podstawie opisanych w niniejszym sprawozdaniu ustaleń oraz analizy przyczynrekomenduje się wykonanie następujących działań zmierzających do eliminowania w przyszłości stwierdzonych ustaleń:
 1. Ustalić zastępstwo aktywne dla stanowiska inspektora ds. planowania i analiz .
  W przypadku braku możliwości wyznaczenia osoby zastępującej, kierownik jednostki powinien wziąć pod uwagę inne formy zabezpieczające przed wzrostem ryzyka
  w postaci utraty ciągłości działania na tym stanowisku pracy.
 2. Żądać potwierdzenia odbioru przekazywanych informacji w zakresie planowania
  i wykonania budżetu.
 3. W przypadku zmian na stanowiskach monitorujących działania w zakresie planowania i wykonania budżetu, należy mieć na uwadze wzmocnienie nadzoru na tym stanowisku w okresie natężenia składanych informacji i wniosków przez jednostki organizacyjne.
Burmistrz Gostynia od 30/04/2007 do 18/05/2007 Windykacja należności z tyt. podatków od nieruchomości. W badanym materiale sprawdzono zastosowanie obowiązujących przepisów prawa . Zapoznano się z dokumentami służbowymi z 2006 i I kwartału 2007 r. Barbara Wichtowska Na podstawie opisanych w niniejszym sprawozdaniu ustaleń oraz analizy przyczyn i skutków rekomenduje się wykonanie następujących działań zmierzających do eliminowania w przyszłości stwierdzonych ustaleń:
 1. Przy podziale obowiązków uwzględniać rozdzielenie czynności wykonawczych
  od decyzyjnych oraz identyfikować wykonane czynności przez uprawnionego pracownika.
 2. Podejmować systematyczne działania poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego .
 3. W celu posiadania bieżącej informacji o możliwościach odzyskania zaległości, korzystać z prawa dokonywania zapytań organu egzekucyjnego o stanie sprawy
  i dokumentować wykonane czynności.
 4. Przy opracowaniu procedur dot. poboru podatków rozważyć możliwość uwzględnienia wewnętrznych uregulowań dot. egzekucji podatku.
Przeprowadzenie uzgodnionych działań naprawczych zostanie objęte czynnościami sprawdzającymi w terminie do 31.08.2007 r.
Burmistrz Gostynia od 08/01/2007 do 26/01/2007 Zasady przydziału dodatków mieszkaniowych. W badanym materiale sprawdzono zastosowanie obowiązujących przepisów prawa oraz wdrożonych regulacji wewnętrznych. Zapoznano się z dokumentami służbowymi z 2006 i 2007 roku Barbara Wichtowska Na podstawie przyjętych ustaleń, rekomenduje się wykonanie następujących działań zmierzających do eliminowania ich w przyszłości:
 1. Opracować i wdrożyć wewnętrzne procedury dotyczące organizacji pracy sekcji z uwzględnieniem odpowiednich mechanizmów kontrolnych i kontroli wewnętrznej.
 2. Przestrzegać w praktyce wymogów określonych w Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych przy przyjmowaniu dokumentów.
 3. Wystąpić o udzielenie stosownych upoważnień dla pracowników socjalnych.
 4. Potwierdzać fakt weryfikacji danych na podstawie dokumentów przedłożonych do wglądu przez wnioskodawców.
 5. Przeprowadzać wywiady środowiskowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Planowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie prawidłowości naliczania i wypłat dodatków mieszkaniowych w jednostce.
 7. Prowadzenie nadzoru i kontroli także w badanym zakresie przez jednostkę nadrzędną.
Przeprowadzenie uzgodnionych działań naprawczych zostanie objęte czynnościami sprawdzającymi w terminie do 31.08.2007 roku.
Burmistrz Gostynia od 06/04/2006 do 10/05/2006 Skuteczność funkcjonowania wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Gostyniu. W badanym materiale sprawdzono zastosowanie obowiązujących przepisów prawa oraz wdrożonych regulacji wewnętrznych. Sprawdzono czy wykonywane czynności są odpowiednio dokumentowane, a wdrożony system wewnętrznej kontroli finansowej jest skuteczny i wystarczająco zabezpiecza prawidłowe wykonanie zadań. Barbara Wichtowska Przed przedstawieniem rekomendacji dot. przeprowadzonego badania, nie sposób nie wspomnieć o zmianach w ustawie o finansach publicznych, które wprowadzono od 01.01.2006r., a które mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej. Wśród wielu ważnych spraw, ustawodawca w art. 47 uporządkował definicję kontroli finansowej , gdzie w ust. 2 pkt. 3 jasno wskazał, jakie procedury kierownik jednostki, który zgodnie z art. 44 wspomnianej ustawy odpowiada za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej, powinien wprowadzić, a dot. one: pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych ze środków publicznych, dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych, zwrotu środków publicznych , przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym. Należy jednak zauważyć, że samo opracowanie i wprowadzenie
w życie procedur, nie daje gwarancji obniżenia ryzyka do akceptowalnego poziomu. Niezbędnym elementem jest przestrzeganie wdrożonych przepisów przez wszystkich pracowników. Należy m.in. pamiętać o rozdziale poszczególnych czynności oraz sprawdzaniu i potwierdzaniu wykonywanych czynności. Oprócz kontroli bieżącej średnia kadra kierownicza w ramach swoich uprawnień, powinna aktywniej sprawować i dokumentować kontrolę następczą, przyczyniającą się do skuteczniejszego wykrycia popełnionych błędów, czy nieprawidłowości. Przypadki odstępstw od przyjętych zasad powinny być odnotowywane i konsultowane z odpowiednimi osobami. Opracowane i wdrożone procedury ulegają dezaktualizacji z uwagi na zachodzące zmiany operacyjne, gospodarcze, czy też zmiany przepisów. Wdrożone regulacje należy więc modyfikować na bieżąco, na podstawie sugestii nie tylko audytora wewnętrznego, ale także pracowników jednostki doskonalących swój system kontroli finansowej.Występujące odstępstwa od obowiązujących Standardów wymagają działań uzupełniających i korygujących, których wykonanie zapewniobniżenie ryzyka oraz umożliwi optymalne wykorzystanie i uzyskanie oczekiwanej skuteczności funkcjonującego systemu kontroli finansowej. W celu szybszego osiągnięcia pożądanego efektu w wykonywanych czynnościach badanego systemu, niektóre z przyjętych ustaleń skorygowano jeszcze podczas audytu, pozostałe zostaną zrealizowane w krótkim czasie po jego zakończeniu.W związku z tym na podstawie opisanych ustaleń oraz analizy przyczyn i skutków, rekomenduję wykonanie następujących działań, zmierzających do eliminowania stwierdzonych uchybień w przyszłości poprzez:
 • opracowanie procedur kontroli finansowej, zawierających m.in. określenie zadań przy wykonywaniu, których pracownicy mogą być szczególnie podatni na wpływy szkodliwe dla gospodarki finansowej jednostki,
 • podjęcie działań zmierzających do pisemnej identyfikacji ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem czynników sprzyjających wystąpieniu ryzyka o charakterze finansowym,
 • dokonanie samooceny funkcjonowania systemu kontroli finansowej zgodnie
  z Wytycznymi do samooceny kontroli finansowej ogłoszonej przez Ministra Finansów,
 • opracowanie instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu.
 • przeanalizowanie i aktualizację wdrożonych uregulowań wewnętrznych dot. m.in. gospodarki kasowej, ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz przyjętej polityki rachunkowości,
 • podjęcie działań zmierzających do opracowania procesu przebiegu postępowania przy poborze, udzielaniu ulg i umorzeń podatków i opłat,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów i wdrożonych uregulowań wewnętrznych
  w zakresie gospodarki kasowej oraz drukami ścisłego zarachowania,
 • potwierdzanie dokonanych czynności i sprawdzeń na tzw. "drugą rękę" przed akceptacją, poprzez złożenie podpisu umożliwiającego właściwą identyfikację poszczególnych wykonawców ,
Stwierdzone uchybienia i uzgodnione działania, wymagają realizacji w wyznaczonym terminie (zestawienie przyjętych ustaleń i rekomendacji - załącznik nr 2).Przeprowadzenie uzgodnionych działań naprawczych zostanie objęte czynnościami sprawdzającymi w terminie do 30.09.2006 r.
Burmistrz Gostynia od 06/02/2006 do 10/03/2006 Prawidłowość procesu wydzierżawiania mienia Gminy w 2005 roku. W badanym materiale sprawdzono zastosowanie obowiązujących przepisów prawa oraz wdrożonych regulacji wewnętrznych. Barbara Wichtowska Dzierżawa nieruchomości jest jedną z form zarządzania mieniem Gminy i wiąże się z odpowiedzialnością za celowość i gospodarność podejmowanych działań oraz skuteczność gromadzonych z tego tytułu dochodów. Wdrożone wewnętrzne uregulowania oraz system kontroli, winien minimalizować ryzyko związane z prowadzonymi działaniami operacyjnymi i zarządzaniem mieniem w badanym zakresie. Obok racjonalnego zapewnienia o adekwatności, efektywności i skuteczności systemu, zidentyfikowano możliwości wzmocnienia metod kontroli wykonywanych czynności.Na podstawie opisanych ustaleń oraz analizy przyczyn i skutków, rekomenduję wykonanie następujących działań, zmierzających do eliminowania stwierdzonych uchybień w przyszłości poprzez:
 • podjęcie działań w kierunku właściwego planowania wykorzystania zasobów oraz zmian mogących przyczynić się do zwiększenia dochodów z tyt. czynszu dzierżawnego nieruchomości,
 • opracowania procesu przebiegu postępowania przy dzierżawie nieruchomości,
 • przestrzegania obowiązujących zasad dot. gromadzenia niezbędnych informacji, będących podstawą działania w danej sprawie,
 • dokonywanie sprawdzenia wykonanych czynności na tzw. „drugą rękę” i potwierdzanie ich podpisami, przed akceptacją dokumentu przez uprawnioną osobę,
 • przestrzeganie przepisów prawa związanych z prowadzonymi przetargami,
 • właściwe naliczanie i egzekwowanie odsetek od wpłaty dokonanych po terminie ustalonym w umowie.
Stwierdzone uchybienia i uzgodnione działania, wymagają realizacji w wyznaczonym terminie (zestawienie przyjętych ustaleń, rekomendacji oraz osób odpowiedzialnych za ich realizację stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania).Wykonanie uzgodnionych działań naprawczych zostanie objęte czynnościami sprawdzającymi w terminie do 30.06.2006 r.
Burmistrz Gostynia od 01/12/2005 do 20/12/2005 Przydział lokali komunalnych w 2005 rokuW badanym materiale sprawdzono zastosowanie obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzonych procedur i uregulowań wewnętrznych dot. przydziału lokali komunalnych Barbara Wichtowska Stwierdzone uchybienia oraz rekomendacje zostały omówione z kierownictwem oraz osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie poszczególnych czynności. Ustalono, że nastąpi to poprzez:
 • uaktualnienie karty stanowiska pracy z wyznaczeniem innej osoby aktywnie zastępującej inspektora ds. lokalowych,
 • autoryzowanie zredagowanych pism, wykonanych obliczeń oraz potwierdzanie odbiór zarejestrowanych wniosków przez pracownika prowadzącego sprawy z badanego zakresu.
Osobą odpowiedzialną za realizację tych zaleceń będzie Naczelnik Wydziału Mienia Gminy i Rolnictwa. Do powyższych ustaleń i działań naprawczych zastrzeżeń nie wniesiono. W celu obniżenia występującego ryzyka do akceptowalnego poziomu niezbędne jest wykonanie powyższych zaleceń w krótkim czasie. W związku z tym termin wykonania rekomendacji ustalono na dzień 31.01.2006 roku.Wykonanie zaleceń zostanie objęte czynnościami sprawdzającymi audytora w I kwartale 2006 roku.Ponadto z uwagi na zwiększoną mobilność społeczeństwa oraz brakiem stabilizacji w sytuacji materialnej i rodzinnej poszczególnych wnioskodawców, należy rozważyć, zgodnie z sugestią członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej, potrzebę wprowadzenia stosownych zmian w aktualnie obowiązujących przepisach wewnętrznych dot. składania wniosków i wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gostyń.Z uwagi na trudności w bieżącym opłaceniu czynszu za mieszkania spółdzielcze lub kwatery prywatne przez mieszkańców naszej Gminy, istnieje możliwość wzrostu liczby składanych wniosków o przydział lokali komunalnych. Należy więc zadbać o zwiększenie posiadanych zasobów mieszkalnych. Zachodzi także ryzyko wzrostu liczby eksmitowanych, którzy wraz z wyrokiem Sądu o eksmisji, otrzymują uprawnienia do lokalu socjalnego. Ciężar zagwarantowania takiego mieszkania spoczywa na Gminie. Brak lokali o podstawowym standardzie, może spowodować ryzyko wzrostu kosztów z tyt. zasądzonych odszkodowań na rzecz właścicieli mieszkań.W związku z tym, w celu wypełnienia podstawowego obowiązku jakim jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań społeczeństwa zgodnie z literą prawa oraz aby ograniczyć do minimum ryzyko obciążeń budżetu związanych z wypłatą ewentualnie zasądzonych odszkodowań, należy rozważyć podjęcie stosownych działań.
Burmistrz Gostynia od 17/10/2005 do 14/11/2005 Obieg dokumentów w procesie zarządzania ulicami, drogami i placamiW badanym materiale sprawdzono zastosowanie w jednostkach audytowanych obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzonych uregulowań wewnętrznych dot. pobierania opłat Barbara Wichtowska W celu wzmocnienia systemu zarządzania drogami, ulicami i placami oraz właściwego obiegu dokumentów w tym procesie należy:
 • uzupełnić "Instrukcję obiegu dokumentów i kontroli dowodów finansowo-księgowych" o regulacje dot. postępowania przy poborze gotówki i jej rozliczania, uaktualnić inne przepisy wewnętrzne oraz przestrzegać ich stosowania,
 • potwierdzać wykonanie kontroli odpowiednimi dokumentami i przedkładać je Naczelnikowi Wydziału w celu akceptacji,
 • przekazywać do Wydziału Finansowego okresowe zestawienia dot. wydanych decyzji i wysokości naliczonych opłat, z terminem zapłaty, które będą podstawą do ich wyegzekwowania,
 • uaktualnić zakres obowiązków i odpowiedzialności, zgodnie z zakresem wykonywanych czynności, a także wspierać pracowników poprzez odpowiednio zaprojektowany system szkoleń,
 • wyposażyć pracowników obsługujących miejsca parkingowe w identyfikatory.
W celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań w badanym zakresie, należy rozważyć wprowadzenie stałej, nieplanowanej kontroli poboru opłat na parkingach. Uwzględniając także niewielki zysk w stosunku do ponoszonych kosztów związanych z utrzymaniem miejsc parkingowych, należy podjąć działania mające na celu ograniczenie ponoszonych obciążeń . Zasadnym byłoby przeprowadzenie analiz i rozpoznanie rynku, w zakresie np. likwidacji parkingów przynoszących najmniejsze dochody, możliwości utworzenia miejsc parkingowych w innych miejscach, posadowienia parkometrów itp.

Joanna Kozak

Tomasz Juszkiewicz

Powiadom znajomego