W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Wydział Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy

Przemysław Przybył

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 11
Tel. +48 65 5752141
e-mail: pprzybyl@um.gostyn.pl

 

Referat Planowania Przestrzennego

Roman Sobkowiak

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 4
Tel. +48 65 5752119
e-mail: rsobkowiak@um.gostyn.pl

 

Maria Danielczyk

Stanowisko ds. planowania przestrzennego
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 5
Tel. +48 65 5752118
e-mail: mdanielczyk@um.gostyn.pl

 

Ewa Bartosz - Kaźmierska

Stanowisko ds. planowania przestrzennego
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 5
Tel. +48 65 5752118
e-mail: ekazmierska@um.gostyn.pl

 

Przemysław Kuczyński

Stanowisko ds. planowania przestrzennego
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 4
Tel. +48 65 5752121
e-mail: pkuczynski@um.gostyn.pl

 

Referat Gospodarowania Mieniem Gminy

Justyna Sarbinowska 

Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Gminy
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 10
Tel. +48 65 575 21 20
e-mail: jsarbinowska@um.gostyn.pl


Dorota Kusik

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 10
Tel. +48 65 575 21 75
e-mail: dkusik@um.gostyn.pl


Danuta Zbieralska

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 10
Tel. +48 65 575 21 17
e-mail: dzbieralska@um.gostyn.pl

 

Wydział Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy podzielony na dwa referaty prowadzi sprawy: 

Referat Planowania Przestrzennego z zakresu:

1) rozwoju gminy:

a) wyznaczania kierunków rozwoju gminy,

b) realizacji zadań wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego i innych dokumentów, określających strategiczne kierunki rozwoju Gminy;

2) planowania przestrzennego:

a) monitorowania i analizy stanu zagospodarowania gminy,

b) prowadzenia spraw związanych ze sporządzaniem dokumentów planistycznych (studium, mpzp),

c) prowadzenia rejestrów i archiwizacji dokumentów planistycznych, stanowiących akty prawa miejscowego,

d) prowadzenia spraw wynikających z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności: ustalania warunków zabudowy, ustalania lokalizacji celu publicznego, ustalania wysokości należności z tytułu wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości, opiniowania wstępnych projektów podziałów geodezyjnych;

3) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – prowadzenia gminnej ewidencji zabytków;

4) udzielania dotacji na prace restauratorskie i konserwatorskie;

5) numeracji porządkowej nieruchomości w miejscowościach:

a) ustalania numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z mpzp,

b) prowadzenia i aktualizowania ewidencji numeracji porządkowej;

6) nazewnictwa ulic:

a) nadawania nazw ulicom i placom,

b) prowadzenia i aktualizowania ewidencji nazw ulic i placów;

Referat Gospodarowania Mieniem Gminy prowadzi sprawy z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy, w szczególności:

1) ewidencjonowanie nieruchomości;

2) zapewnianie wyceny tych nieruchomości;

3) sporządzanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości;

4) zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;

5) nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy: w drodze umowy na własność lub w użytkowanie wieczyste, w drodze zamiany lub darowizny, wskutek zrzeczenia się, w drodze komunalizacji, na podstawie innych tytułów prawnych;

6) zbywanie nieruchomości: sprzedaży lub oddawanie w użytkowanie wieczyste, wnoszenie w formie aportu do spółek;

7) oddawanie nieruchomości w użytkowanie, trwały zarząd, użyczenie, najem i dzierżawę oraz nadzór nad tymi nieruchomościami;

8) obciążanie nieruchomości gminnych;

9) naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu;

10) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, dotyczącym nieruchomości gminnych;

11) podział i rozgraniczenie nieruchomości oraz scalanie gruntów;

12) naliczanie opłat adiacenckich;

13) obsługa komisji inwentaryzacyjnej;

14) dokonywanie opisu mienia komunalnego;

15) prowadzenie spraw związanych z nabyciem przez gminę spadku jako spadkobierca przymusowy;

Powiadom znajomego