W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Roman Sobkowiak

Naczelnik Wydziału
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 4
Tel. +48 65 5752119
e-mail: rsobkowiak@um.gostyn.pl

 

Magdalena Talaga

Zastępca Naczelnika Wydziału
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 4
Tel. +48 65 5752121
e-mail: mtalaga@um.gostyn.pl

 

Justyna Zaborowska

Stanowisko ds. planowania przestrzennego
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 5
Tel. +48 65 5752118
e-mail: jzaborowska@um.gostyn.pl

 

Ewa Bartosz - Kaźmierska

Stanowisko ds. planowania przestrzennego
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 5
Tel. +48 65 5752118
e-mail: ekazmierska@um.gostyn.pl

 

Przemysław Kuczyński

Stanowisko ds. planowania przestrzennego
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 4
Tel. +48 65 5752121
e-mail: pkuczynski@um.gostyn.pl

 

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska prowadzi sprawy z zakresu:

1) rozwoju gminy:

a) wyznaczania kierunków rozwoju gminy,

b) realizacji zadań wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego i innych dokumentów, określających strategiczne kierunki rozwoju Gminy;

2) planowania przestrzennego:

a) monitorowania i analizy stanu zagospodarowania gminy,

b) prowadzenia spraw związanych ze sporządzaniem dokumentów planistycznych (studium, mpzp),

c) prowadzenia rejestrów i archiwizacji dokumentów planistycznych, stanowiących akty prawa miejscowego,

d) prowadzenia spraw wynikających z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności: ustalania warunków zabudowy, ustalania lokalizacji celu publicznego, ustalania wysokości należności z tytułu wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości, opiniowania wstępnych projektów podziałów geodezyjnych;

3) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – prowadzenia gminnej ewidencji zabytków;

4) udzielania dotacji na prace restauratorskie i konserwatorskie;

5) numeracji porządkowej nieruchomości w miejscowościach:

a) ustalania numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z mpzp,

b) prowadzenia i aktualizowania ewidencji numeracji porządkowej;

6) nazewnictwa ulic:

a) nadawania nazw ulicom i placom,

b) prowadzenia i aktualizowania ewidencji nazw ulic i placów;

7) ochrony przyrody:

a) prowadzenia spraw związanych z usunięciem drzew lub krzewów z terenów niebędących własnością Gminy,

b) przygotowywania spraw związanych z ustanawianiem pomników przyrody;

8) gospodarki odpadami:

a) opiniowanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

b) prowadzenia spraw związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu Gminy;

9) ochrony środowiska:

a) prowadzenia spraw związanych z aktualizacją i monitorowaniem programu ochrony środowiska,

b) przeprowadzania procedur oceny oddziaływania na środowisko;

10) prawa geologicznego i górniczego – opiniowanie i uzgadnianie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin;

11) prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane