W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Wydział Finansowy

Hanna Marcinkowska

Skarbnik Gminy, Naczelnik Wydziału Finansowego
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 60
e-mail: hmarcinkowska@um.gostyn.pl

 

Agnieszka Klupczyńska

Główna Księgowa Urzędu
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 57
e-mail: aklupczynska@um.gostyn.pl

 

Małgorzata Łoniewska

Kierownik Referatu Dochodów
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 59
e-mail: mloniewska@um.gostyn.pl

 

Dagmara Ciszewicz

Stanowisko ds. płacowych
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 56
e-mail: dciszewicz@um.gostyn.pl

 

Bogna Busz

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 52
e-mail: bbusz@um.gostyn.pl

 

Barbara Świstek

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 55
e-mail: bswistek@um.gostyn.pl

 

Dariusz Marcinkowski

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 54
e-mail: dmarcinkowski@um.gostyn.pl

 

Anna Zawieja (zastępstwo)

Stanowisko ds. planowania i analiz
Siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 76
e-mail: azawieja@um.gostyn.pl

 

Agnieszka Grodzka

Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych
siedziba: Rynek 2,
tel. +48 65 575 21 58
e-mail: agrodzka@um.gostyn.pl

 

Marcin Frydryszak

Stanowisko ds. księgowości budżetowej
siedziba: Rynek 2,
tel. +48 65 575 21 76
e-mail: mfrydryszak@um.gostyn.pl

 

Katarzyna Bryl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 53
e-mail: kbryl@um.gostyn.pl

 

Izabela Turla

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 56
e-mail:

 

Beata Kierps

Stanowisko ds. rozliczeń i informacji
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 54
e-mail: bkierps@um.gostyn.pl

 

Kompetencje

Wydział Finansowy prowadzi sprawy z zakresu:

 1. planowania i księgowości budżetowej:
  1. przygotowywania materiałów, analiz niezbędnych do uchwalania budżetu Gminy,
  2. przygotowywania projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawie budżetu i jego zmian,
  3. analizowania wykorzystania budżetu, celem zwiększenia jego efektywności,
  4. zapewniania obsługi finansowo-księgowej Urzędu,
  5. uruchamiania środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
  6. realizacji obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
  7. ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) w Urzędzie Miejskim w Gostyniu oraz w Gminie Gostyń,
  8. prowadzenia ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia będącego na stanie Urzędu,
  9. przygotowania sprawozdań finansowych,
  10. prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  11. nadzoru nad rozliczeniem wykorzystania środków zewnętrznych,
  12. współpracy w przygotowywaniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmian,
  13. przygotowywania projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie gospodarki finansowej,
  14. sprawdzania zgodności z uchwałą budżetową planów finansowych wydziałów i jednostek organizacyjnych Gminy,
  15. sprawowania kontroli i nadzoru wykonania planu finansowego wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Gminy,
  16. rozliczania wydatków niewygasających,
  17. sporządzania harmonogramów dochodów i wydatków budżetu,
  18. sprawdzania pod względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzanie do wypłaty dowodów księgowych,
  19. sporządzania listy płac oraz rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne,
  20. dokonywania umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  21. rozliczania inwentaryzacji,
  22. wydawania zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia,
  23. nadzorowania przestrzegania dyscypliny budżetowej.
    
 2. Referat Dochodów prowadzi sprawy z zakresu opłat i podatków lokalnych, a w szczególności:
  1. prowadzenia ewidencji podatników,

  2. gromadzenia i przechowywania oraz badania pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

  3. przygotowywania decyzji administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

  4. podejmowania czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

  5. prowadzenia rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych,

  6. prowadzenia kontroli rachunkowej inkasentów,

  7. sporządzania ewidencji i aktualizacji upomnień i tytułów wykonawczych,

  8. przygotowywania projektów uchwał Rady w zakresie podatków i opłat lokalnych,

  9. występowanie o wpis hipoteki przymusowej,

  10. sporządzania decyzji w sprawie umorzeń, odroczeń w płatności oraz rozłożenia na raty podatków i opłat,

  11. wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym i osiąganych dochodach
   w gospodarstwie rolnym,

  12. wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,

  13. sporządzania sprawozdań z wykonania dochodów oraz sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,

  14. prowadzenia gospodarki drukami ścisłego zarachowania,

  15. przeprowadzania kontroli podatkowych,

  16. przygotowywania decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

Powiadom znajomego