W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LX/677/24
uchwała nr LX/677/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2024 – 2028
uchwała nr: LX/676/24
uchwała nr LX/676/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
uchwała nr: LIX/675/24
uchwała nr LIX/675/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/89/15 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie przystąpienia Gminy Gostyń do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie
uchwała nr: LIX/674/24
uchwała nr LIX/674/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2024 oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w roku 2023
uchwała nr: LIX/673/24
uchwała nr LIX/673/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności do nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. Strzeleckiej
uchwała nr: LIX/672/24
uchwała nr LIX/672/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. na lata 2024-2026
uchwała nr: LIX/671/24
uchwała nr LIX/671/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gostyń
uchwała nr: LIX/670/24
uchwała nr LIX/670/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Gostyń
uchwała nr: LIX/669/24
uchwała nr LIX/669/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2024 – 2028
uchwała nr: LIX/668/24
uchwała nr LIX/668/24
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
uchwała nr: LVIII/667/23
uchwała nr LVIII/667/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr LVI/637/23 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.
uchwała nr: LVII/666/23
uchwała nr LVII/666/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej Gminy Gostyń na lata 2024-2026
uchwała nr: LVII/665/23
uchwała nr LVII/665/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej przygotowującego ciężarną i ojca dziecka do aktywnego porodu „Gostyńska Akademia Przyszłych Rodziców – Zajęcia w Szkole Rodzenia”
uchwała nr: LVII/664/23
uchwała nr LVII/664/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gostyń
uchwała nr: LVII/663/23
uchwała nr LVII/663/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
uchwała nr: LVII/662/23
uchwała nr LVII/662/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gostyniu przy ul. Leszczyńskiej
uchwała nr: LVII/661/23
uchwała nr LVII/661/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gostyń
uchwała nr: LVII/660/23
uchwała nr LVII/660/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy Gostyń do kategorii dróg gminnych
uchwała nr: LVII/659/23
uchwała nr LVII/659/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/565/23 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie zasad przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy
uchwała nr: LVII/658/23
uchwała nr LVII/658/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2024 – 2028
uchwała nr: LVII/657/23
uchwała nr LVII/657/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.
uchwała nr: LVII/656/23
uchwała nr LVII/656/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2023 – 2028
uchwała nr: LVII/655/23
uchwała nr LVII/655/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
uchwała nr: LVI/654/23
uchwała nr LVI/654/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyniu
uchwała nr: LVI/653/23
uchwała nr LVI/653/23
jakiego organu Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego, położonego w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II 114/1