Sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:Załączniki:

Sprawozdanie za rok 2008
Sprawozdanie za rok 2009
Sprawozdanie za rok 2010
Sprawozdanie za rok 2011
Sprawozdanie za rok 2012
Sprawozdanie za rok 2013
Sprawozdanie za rok 2014
Sprawozdanie za rok 2015
Sprawozdanie za rok 2016