Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Deklaracja dostępności

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Urząd Miejski w Gostyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejeskiego w Gostyniu.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-27.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie artykuły posiadają nagłówki,
  • nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo.

Wyłączenia:

  • dokumenty podmiotów trzecich są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, np. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, interpelacje składane przez radnych,
  • treści, których dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do których Urząd Miejski w Gostyniu nie jest uprawniony, np. uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu przygotowane za pomocą programu Legislator, czy sprawozdania finansowe przygotowane za pomocą programu BeSTia,
  • filmy z sesji Rady Miejskiej w Gostyniu nie posiadają napisów dla osób głuchych – obowiązek zapewnienia dostępności od 23 września 2020 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Krystkowiak, biuletyn@um.gostyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 575 21 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W niedalekiej odległości od ww. budynków znajdują się miejsca parkingowe z wydzielonymi z wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do ratusza oraz do budynku przy ul. Wrocławskiej 256 osoba, posiadająca trudności w poruszaniu się, może skorzystać z dzwonka przy wejściu. Po usłyszeniu sygnału pracownik obsługi udzieli wszelkiej pomocy osobie z niepełnosprawnością. W budynku ratusza od strony podwórza istnieje jeszcze jeno wejście, przy którym jest dzwonek. Wejście to umożliwia osobie z niepełnosprawnością wjazd do ratusza i załatwienie spraw wewnątrz na parterze. Budynek przy ul. Fabrycznej 1 wyposażono w podjazd dla osób z niepełnosprawnością, który umożliwia dotarcie do biura obsługi Komendy Straży Miejskiej. Pracownik biura zapewnia pomoc w kontakcie ze strażnikami. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
W każdym budynku Urzędu istnieje możliwość wejścia osoby korzystającej z pomocy psa asystującego.
Dla osób głuchoniemych zapewniona została obsługa osób przeszkolonych w zakresie posługiwania się językiem migowym, których dane zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miejski / Niepełnosprawni.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij