W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Ogłoszenia

XML

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W OTÓWKU Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gostyniu Uchwały Nr XV/224/20 z dnia 28...

Obwieszczenie Wody Polskie

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu, zlokalizowanego na działce ewid. nr 181, obręb Daleszyn, gmina Gostyń, poprzez wykonanie rurociągu o średnicy fi 800mm i długości 78m, przepustu o średnicy fi 800mm i długości 16m, przepustu o średnicy fi 800mm i długości 8m, jak również wylotu do rowu o...

Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego

Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie ulicy Henryka Sienkiewicza w miejscowości Gostyń

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorcy zgłaszający prowadzenie działalności gospodarczej zobowiązani są przesłać do Urzędu Skarbowego w Gostyniu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/nieruchomości, w której będzie prowadzona działalność gospodarcza.             Ze względu na konieczność ograniczenia kontaktów bezpośrednich, preferowaną formą dostarczenia tego...

Informacja o wykazie

Burmistrz Gostynia informuje, że zamierza: - dokonać zamiany nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 473/1 o powierzchni 0,1535 ha, stanowiącej własność Gminy Gostyń na nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 465/1 o powierzchni 0,1055 ha, stanowiącą...

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia

Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 283) informuję, że Rada Miejska w Gostyniu: − Uchwałą Nr XI/152/19 z dnia 28 listopada 2019 r. przyjęła Miejscowy...

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Informacja o godzinach pracy

W dniu 7 grudnia 2019 r.(sobota) Urząd Miejski w Gostyniu będzie czynny od 7.30 do 15.30, natomiast w dniu 24 grudnia 2019 r. (wtorek) Urząd Miejski w Gostyniu będzie nieczynny.

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W GOSTYNIU W REJONIE ULIC: WIOSENNEJ, WICHROWEJ, LETNIEJ I GÓRNEJ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Decyzja Starosty Gostyńskiego GN.NA.6810.146.2016

Decyzja Starosty Gostyńskiego z dnia 7 października 2019 r. o uznaniu za wspólnotę gruntową nieruchomość położoną w obrębie Daleszyn, gmina Gostyń, zapisaną w księdze wieczystej Daleszyn tom 3 karta 86...