W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Ogłoszenia

XML

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego PGW Wody Polskie (znak sprawy PO.ZUZ.4.4210.825.2.2021.KJ) z dnia 5 listopada

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 247) informuję, że Rada...

Zgromadzenie publiczne

Zgromadzenie publiczne odbędzie się w Gostyniu 14 listopada 2021 r. w godzinach 13.00 do 15.00. Uczestnicy zgromadzenia zbiorą się przy ul. Strzeleckiej 28, skąd nastąpi przemarsz następującą trasą: rondo Czarnego Legionu, ul. Powstańców Wlkp., ul. 1 Maja, Rynek. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia zawiera wszystkie elementy...

Obwieszczenie Burmistrza Gostynia PPOS.6220.9.2021

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Burmistrz Gostynia  podaje do publicznej wiadomości informację...

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego (znak pisma IR-III.7820.13.2021.3) z dnia 27 września 2021 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Poznańskiej (droga wojewódzka nr 434 Łubowo-Kostrzyn-Śrem-Kunowo-Gostyń-Rawicz) z drogami gminnymi - Aleja Kasyna Gostyńskiego i ul....

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego (znak pisma IR-III.7820.7.2021.2) z dnia 17 września 2021 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "Budowa obwodnicy Gostynia  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434"...

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W CZACHOROWIE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO              Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)...

Zawiadomienie Burmistrza Gostynia PPOS.6220.1.2021

ZAWIADOMIENIE             Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 735), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...

Obwieszczenie Burmistrza Gostynia PPOS.6220.6.2021

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Burmistrz Gostynia  podaje do publicznej wiadomości informację...

Informacja o zamieszczeniu wykazu

Burmistrz Gostynia informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gostyniu zostały zamieszczone wykazy nieruchomości położonych w: Gostyniu przy ul. Energetyka ( https://biuletyn.gostyn.pl/zarzadzenie/11860/zarzadzenie-nr-588-2021 ), Gostyniu na...

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia PPOS.602.3.2021

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na...

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gostyń

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Burmistrz Gostynia informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach...

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. (nr pisma IR-III.747.8.2021.12) o wydaniu decyzji o zezwolenie na wejście na teren nieruchomości...