W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Ogłoszenia

XML

Ogłoszenie RGM.PP.6733.13.2023

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci...

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu dyskusji publicznej dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gostyniu w rejonie ul. Starogostyńskiej i ul. Leśnej.

Ogłoszenie RGM.PP.6733.12.2023

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka...

Obwieszczenie GKOS.OS.6220.7.2023

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),             Burmistrz Gostynia podaje do publicznej...

Obwieszczenie GKOS.OS.6220.2.2023

Burmistrz Gostynia podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 09.08.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory dla bydła mlecznego o maksymalnej obsadzie 316 DJP, na działce nr ewid. 53 i 52/2, w miejscowości Brzezie, gmina Gostyń, powiat gostyński, województwo...

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7820.17.2022.2

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi krajowej nr 12 w ramach inwestycji pn. "Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12"

Obwieszczenie RGM.PP.6733.10.2023

Obwieszczenie Burmistrza Gostynia o wydaniu decyzji nr 15/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt RGM.PP.6733.10.2023) dla realizacji budowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1,0 kV w miejscowości Gostyń – lokalizacja nr 4 dla realizacji zadania „Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK12 w m. Gostyń”,...

Obwieszczenie RGM.PP.6733.11.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy słupa linii napowietrznej SN-15kV, linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nN-0,4kV, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu handlowego, na części terenu działek o nr ewid. 583, 584, 585 i 592 położonych w Gostyniu

Zawiadomienie WOO-II.4222.2.2022.ZP.18

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-II.4222.2.2022.ZP.18 o postanowieniu nr WOO-II.4222.2.2022.ZP.17 w sprawie przedsięwzięcia pn. "Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12".

Obwieszczenie RGM.PP.6733.8.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt RGM.PP.6733.8.2023) dla realizacji budowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1,0 kV w miejscowości Gostyń – lokalizacja nr 11 dla realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na DK12 w m. Gostyń”, na części...

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW W REJONIE ULIC: JANA KASPROWICZA, WACŁAWA BORATYŃSKIEGO ORAZ GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W GOSTYNIU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

OGŁOSZENIE  O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW W REJONIE ULIC: JANA KASPROWICZA, WACŁAWA BORATYŃSKIEGO ORAZ GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W GOSTYNIU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i...

Informacja o zamieszczeniu wykazu

Burmistrz Gostynia informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gostyniu zostały zamieszczone wykazy nieruchomości położonych w: ·       Brzeziu przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym ·       Dalabuszkach przeznaczonej do zamiany Sprawę...

Obwieszczenie RGM.PP.6733.7.2023

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1,0kV w miejscowości Gostyń – lokalizacja nr 9 dla realizacji zadania „Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK12 w m. Gostyń”, na części...

Obwieszczenie RGM.PP.6733.9.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem, na działce o nr ewid. 1517/1 oraz części terenu działki o nr ewid. 1516/3, położonych w Gostyniu

Obwieszczenie RGM.PP.6733.11.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy słupa linii napowietrznej SN-15kV, linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nN-0,4kV, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu handlowego, na części terenu działek o nr ewid. 583, 584, 585 i 592 położonych w Gostyniu.

Obwieszczenie RGM.PP.6733.11.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy słupa linii napowietrznej SN-15kV, linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nN-0,4kV, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu handlowego, na części terenu działek o nr ewid. 583, 584, 585 i 592 położonych w Gostyniu.

Obwieszczenie RGM.PP.6733.1.2023

Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr GOS3011A, na części terenu działki o nr ewid. 131/2 położonej w rejonie ul. Poznańskiej w Gostyniu (obręb geodezyjny Dusina).

Obwieszczenie RGM.PP.6733.3.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt RGM.PP.6733.3.2023) dla realizacji budowy odcinka linii kablowej nn-0,4 kV, posadowienie szafy kablowej, budowy przyłącza kablowego nn-0,4 kV zakończonego złączem kablowo-pomiarowym, na terenie części działek nr 146/116, 146/115, 147, 154/2,...

Obwieszczenie RGM.PP.6733.6.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 6/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt RGM.PP.6733.6.2022) dla realizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr GOS3091B, na terenie działek nr 76/3 i 75, położonych w Kosowie.

Obwieszczenie RGM.PP.6733.4.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 7/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt RGM.PP.6733.4.2023) dla realizacji budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 90/63 mm PE, na części terenu działek nr 400/3, 401/3, 402, 403/6, 474/1, 473/4, 473/5, 473/6, 546/1, 473/2, 2604/2, położonych w Gostyniu przy ul. Europejskiej i ul....

Obwieszczenie RGM.PP.6733.5.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w ramach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dz. 599, na części terenu działek o nr ewid. 599, 635, 598 i 597 położonych w Krajewicach.

Obwieszczenie RGM.PP.6733.2.2023

Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oraz budowy stacji transformatorowej słupowej SN/nn15kV/0,4kV, na części terenu działek nr 454/2 i 457/2 położonych w Siemowie.