W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Ogłoszenia

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Decyzja Starosty Gostyńskiego GN.NA.6810.102.2020

Decyzja Starosty Gostyńskiego z dnia 11 stycznia 2021 .r znak sprawy GN.NA.6810.102.2020 orzekająca o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie Daleszyn, gmina Gostyń, zapisaną  w księdze wieczystej Daleszyn tom 3 karta 86, składającą się z następujących działek: (szczegóły w załączniku do pobrania)  

Informacja o wykazie

Burmistrz Gostynia informuje, że zamierza: wynająć w trybie bezprzetargowym część nieruchomości położonej w Gostyniu na zaple-czu ul. Górnej, wydzierżawić w trybie bezprzetargowym część nieruchomości położonej w Gostyniu w ul. J. Bzdęgi, dokonać zamiany nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i...

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W GOSTYNIU W REJONIE UL. LESZCZYŃSKIEJ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W GOSTYNIU W REJONIE UL. LESZCZYŃSKIEJ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO                Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Daleszyn, gmina Gostyń, zapisanej w księdze wieczystej Daleszyn tom 3 karta 86, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu.

Informacja o wykazie

Burmistrz Gostynia informuje, że zamierza: - zbyć w trybie bezprzetargowym nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3323/7 i nr 3323/6, położoną w Gostyniu przy  ul. Wiśniowej, stanowiącą własność Gminy Gostyń, - zbyć w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokal...

Ogłoszenia Burmistrza Gostynia o sprzedaży nieruchomości

Burmistrz Gostynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów jako działki: nr 208/49 o powierzchni 0,0650 ha , położonej w Gostyniu u zbiegu ulic Jana Kasprowicza i Mikołaja Reja nr 208/50 o powierzchni 0,0657 ha , położonej w Gostyniu u zbiegu ulic Jana...

Obwieszczenie Wody Polskie

Obwieszczenie o wydanej decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowów poprzez zarurowanie, wykonanie urządzeń wodnych - dwóch odcinków drenażu oraz usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do rowu, na działce o nr...

Obwieszczenie Wody Polskie

Podaje się do publicznej wiadomości że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu ul. Szewska1, 61-760 Poznań na wniosek złożony przez Miasto i Gminę Gostyń Rynek 2, 63-800 Gostyń wszczął postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowów poprzez zarurowanie, wykonanie urządzeń wodnych - dwóch...

Informacja o wykazie

Burmistrz Gostynia informuje, że zamierza: - zbyć w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2420/36 i nr 2420/37 wraz z udziałem w działce nr 2420/35, położone w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej, stanowiące własność Gminy Gostyń, - zbyć w trybie przetargowym lokal...

Obwieszczenie Burmistrza Gostynia

Zgodnie z uchwałą nr XVII/239/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 lipca 2020 r. Burmistrz Gostynia zwołuje zebranie wiejskie w sprawie przedterminowych wyborów sołtysa Daleszyna. ZEBRANIE WYBORCZE ODBĘDZIE SIĘ 27 lipca 2020 ROKU O GODZINIE 19.00 NA BOISKU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Janusza Kusocińskiego w DALESZYNIE W przypadku...

Informacja o wykazie

Burmistrz Gostynia informuje, że zamierza: - zbyć w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 197/49, nr 197/50, nr 197/51, położone w Gostyniu, stanowiące własność Gminy Gostyń, - zbyć w trybie przetargowym nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji...

Obwieszczenie Wody Polskie

Obwieszczenie o wydanej decyzji (PO.ZUZ.4.4210.341m.3.2020.AK) udzielająca pozwolenia na przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu, zlokalizowanego na działce ewid. nr 181, obręb Daleszyn, gmina Gostyń...

Powszechny spis rolny – nabór na rachmistrzów

Do środy 8 lipca 2020 roku trwa nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy Gostyń. Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Kandydat na rachmistrza terenowego musi: być osobą pełnoletnią, zamieszkiwać na terenie gminy Gostyń, posiadać co...

Projekt MPZP w Czachorowie i Sikorzynie oraz w Gostyniu

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Czachorowie i Sikorzynie oraz w Gostyniu OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POŁOŻONYCH W CZACHOROWIE I SIKORZYNIE ORAZ W GOSTYNIU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Ogłoszenie Burmistrza Gostynia

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POŁOŻONYCH W CZACHOROWIE I SIKORZYNIE ORAZ W GOSTYNIU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO                Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z...