W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Stawki podatków i opłat na 2015 rok


Stawki podatkowe na 2015 rok na terenie Gminy Gostyń


Podatek od nieruchomości:

Obowiązują stawki określone uchwałą Nr XXXI/454/2013 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:  

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2  powierzchni - 0,64 zł,

b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 2,45 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,21 zł

 2. Od budynków lub ich części:

a)   mieszkalnych od 1 m2 powierzchni - 0,58 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  od 1 m2 powierzchni - 19,83 zł,                                                                                                           

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni  - 10,66 zł, 

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,63 zł,

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,73 zł.                                                                      

3. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3 -7   ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych.


Podatek rolny:

Obowiązuje stawka określona uchwałą Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia  1 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2015 rok na terenie gminy Gostyń.

1. Od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężna 2,5 q żyta tj. 137,50 zł

2. Od 1 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 275 zł


Podatek leśny:

Od 1 ha 41,547 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (Monitor Polski poz. 955)


Podatek od środków transportowych:

Obowiązują stawki określone uchwałą Nr XXII/353/2012 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Wzory formularzy deklaracji i informacji określone uchwałą nr XLI/598/2014 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.


Termin składania deklaracji:

  • na podatek od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej do dnia 31 stycznia 2015 r.,
  • na podatek rolny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki,nieposiadające osobowości prawnej do dnia 15 stycznia 2015 r.,
  • na podatek leśny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki,nieposiadające osobowości prawnej do dnia 15 stycznia 2015 r.,
  • na podatek od środków transportowych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do dnia 15 lutego 2015 r.

Termin składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i  leśnego przez osoby fizyczne:

  • w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Zobacz także:

Załączniki

Powiadom znajomego