W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gostyń

Kryteria wyboru osób, z którymi będą zawierane umowy najmu lokalu mieszkalnego

§ 3. Umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą być zawarte z osobami, które spełniają poniższe kryteria:
1) zamieszkują na terenie gminy Gostyń;
2) zamieszkują w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 7 m² powierzchni wszystkich pokoi znajdujących się w lokalu w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, lub zamieszkują samotnie w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 15 m² powierzchni wszystkich pokoi znajdujących się w lokalu;
3) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o najem lokalu nie przekracza 150% kwoty najniższej emerytury brutto w gospodarstwie jednoosobowym lub 100% kwoty najniższej emerytury brutto w gospodarstwie wieloosobowym.
§ 4. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom:
1) którym umowa najmu lokalu socjalnego wygasła, a dochody które osiągają uprawniają do otrzymania lokalu mieszkalnego,
2) ubiegającym się o zamianę lokalu dotychczas zajmowanego na lokal o mniejszej powierzchni lub standardzie, pod warunkiem braku zaległości czynszowych i w opłatach eksploatacyjnych.
 
Rozdział 3. Kryteria wyboru osób, z którymi będą zawierane umowy najmu lokalu socjalnego

§ 7. Umowy najmu lokalu socjalnego mogą być zawarte z osobami, które spełniają poniższe kryteria:
1) zamieszkują na terenie gminy Gostyń;
2) zamieszkują w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5 m² powierzchni wszystkich pokoi znajdujących się w lokalu w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, lub zamieszkują samotnie w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 10 m² powierzchni wszystkich pokoi znajdujących się w lokalu;
3) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o najem lokalu nie przekracza 100% kwoty najniższej emerytury brutto w gospodarstwie jednoosobowym lub 70% kwoty najniższej emerytury brutto w gospodarstwie wieloosobowym.
§ 8. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje:
1) osobom zamieszkującym w pomieszczeniach nie nadającym się na stały pobyt ludzi;
2) osobom, które są pełnoletnimi wychowankami opuszczającymi rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze, w przypadku braku możliwości powrotu do domu rodzinnego, a które przed umieszczeniem w w/w placówkach zamieszkiwały na terenie gminy Gostyń;
3) osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z zastosowaniem procedury Niebieskiej Karty lub osobom przebywającym w ośrodkach interwencji kryzysowej.
2. W sytuacji kiedy o lokal socjalny ubiega się osoba pozostająca w ośrodku interwencji kryzysowej lub posiadająca status przejściowy, wymóg określony w § 7 pkt. 2 nie będzie brany pod uwagę.
3. Najemcami lokali socjalnych mogą być również osoby bezdomne, które zrealizowały indywidualny program wychodzenia z bezdomności przebywając w schroniskach dla bezdomnych i spełniające wymogi dochodowe określone w § 7 pkt. 3.
4. W przypadku uszkodzenia budynku mieszkalnego uniemożliwiającego zamieszkanie wskutek działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych bądź innych przyczyn niezależnych od właściciela nieruchomości, Burmistrz może przyznać lokal socjalny bez weryfikacji dochodu z gospodarstwa domowego.
5. Umowa najmu lokalu socjalnego zawierana jest na czas oznaczony.
6. W przypadku niespełnienia warunków uchwały w chwili skierowania do zawarcia umowy najmu, osoba taka zostaje skreślona z wykazu określonego w § 16 ust 4.
§ 9. W sprawach związanych w pomieszczeniami tymczasowymi, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej uchwały w zakresie lokali socjalnych.

Rozdział 4. Kryterium oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m²
§ 10. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m² mogą być oddawane w najem osobom wpisanym na listę osób oczekujących na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, a których gospodarstwo domowe tworzy co najmniej 7 osób
 

Powiadom znajomego