Sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:Załączniki:

Sprawozdanie za rok 2008
Sprawozdanie za rok 2009
Sprawozdanie za rok 2010
Sprawozdanie za rok 2011
Sprawozdanie za rok 2012