Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację w 2023 roku programu polityki zdrowotnej przygotowującego ciężarną i ojca dziecka do aktywnego porodu „Gostyńska Akademia Przyszłych Rodziców – zajęcia w szkole rodzenia”, zwanego dalej „Programem”.Załączniki:

Zarządzenie 924/2023
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie
Załącznik nr 2 - regulamin pracy komisji konkursowej
Szablon oferty