Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2022 roku pn. „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego”  Załączniki:

734/2022
Ogłoszenie o konkursie - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 734/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 14 marca 2022 r.
Oferta - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 734/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 14 marca 2022 r.
Regulamin pracy komisji konkursowej - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 734/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 14 marca 2022 r.