Podstawa prawna

Uchwała nr XXXVII/478/18  Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 marca 2018 r.

 

Wymagane dokumenty

  • wniosek o udzielenie dotacji
  • kopia decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na

    budowę dotyczących planowanej inwestycji,

  • kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości
  • w przypadku przedsiębiorców zaświadczenie o pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.

 

Opłaty

Opłata skarbowa – bez opłat

 

Termin odpowiedzi

do 30 dni

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
ul. Wrocławska 256, pok. 4
Donata Nawrocka, tel. +48 65 575 21 21

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

Uwagi

  • z wnioskodawcą zostanie podpisana umowa o udzieleniu dotacji,
  • wypłata należności zostanie dokonana na warunkach określonych umową, po zrealizowaniu inwestycji.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowychZałączniki: