Podstawa prawna

Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309) oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 125)

 

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  2. Kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1 : 10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

 

Opłaty

Nie podlega opłacie

 

Termin odpowiedzi

7 dni (termin wydania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego)

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
ul. Wrocławska 256, pok. 5
Ewa Bartosz-Kaźmierska, tel. +48 65 575 21 18

 

Tryb odwoławczy

Nie ma trybu odwoławczego

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowychZałączniki:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości