Podstawa prawna

art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16. 10. 1992 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 138), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15. 12. 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r., Nr 277, poz. 2743 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
- do wglądu akt małżeństwa i dowody osobiste małżonków

 

Opłaty

Nie pobiera się

 

Termin odpowiedzi

Do 180 dni.

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Ratusz, Rynek 2, pok. 4
Magdalena Kozyra, tel. +48 065 575 21 61
Katarzyna Gubańska, tel. +48 65 575 21 62

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowychZałączniki:

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)