W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 897/2022
zarządzenie nr 897/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia
z dnia
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
zarządzenie nr: 204/K/2022
zarządzenie nr 204/K/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2022 r.
zarządzenie nr: 204/K/2022
zarządzenie nr 204/K/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2022 r.
zarządzenie nr: 896/2022
zarządzenie nr 896/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia
z dnia
w sprawie przeprowadzenia kontroli warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach w Gostyniu w 2022 roku
zarządzenie nr: 895/2022
zarządzenie nr 895/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług cateringowych dla placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Gostyń w okresie od dnia 02.01.2023 r. do dnia 23.06.2023 r.” i „Najem kuchni i stołówki szkolnej oraz usługi przygotowywania i wydawania posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Gostyniu w okresie od dnia 02.01.2023 r. do dnia 23.06.2023 r.
zarządzenie nr: 894/2022
zarządzenie nr 894/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2023 r. w zakresie „Udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń”
zarządzenie nr: 893/2022
zarządzenie nr 893/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2023 r. w zakresie „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci oraz rodziców z gminy Gostyń”
zarządzenie nr: 892/2022
zarządzenie nr 892/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2023 r. w zakresie „Organizacja półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży z programem socjoterapeutycznym”
zarządzenie nr: 891/2022
zarządzenie nr 891/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2023 r. w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”
zarządzenie nr: 890/2022
zarządzenie nr 890/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2023 r. w zakresie „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności”
zarządzenie nr: 889/2022
zarządzenie nr 889/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2023 r. w zakresie „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej”
zarządzenie nr: 888/2022
zarządzenie nr 888/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2023 r. w zakresie „Ochrona i promocja zdrowia (w tym działalność lecznicza) oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”
zarządzenie nr: 887/2022
zarządzenie nr 887/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2023 r. w zakresie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
zarządzenie nr: 886/2022
zarządzenie nr 886/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2023 r. w zakresie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - rozwój amatorskiego ruchu artystycznego”
zarządzenie nr: 885/2022
zarządzenie nr 885/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2023 r. w zakresie „Wspieranie działalności harcerskiej”
zarządzenie nr: 884/2022
zarządzenie nr 884/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2023 r. w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja emerytów, rencistów i inwalidów”
zarządzenie nr: 883/2022
zarządzenie nr 883/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2023 r. w zakresie „Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”
zarządzenie nr: 882/2022
zarządzenie nr 882/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia
z dnia
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
zarządzenie nr: 881/2022
zarządzenie nr 881/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia
z dnia
w sprawie przyznania stypendiów dla studentów w gminie Gostyń w roku akademickim 2022/2023
zarządzenie nr: 880/2022
zarządzenie nr 880/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Nad Kanią przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym
zarządzenie nr: 879/2022
zarządzenie nr 879/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Gostyń w 2023 r. w zakresie „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”
zarządzenie nr: 878/2022
zarządzenie nr 878/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia
z dnia
w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
zarządzenie nr: 877/2022
zarządzenie nr 877/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2023-2028
zarządzenie nr: 876/2022
zarządzenie nr 876/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2023 r.
zarządzenie nr: 203/K/2022
zarządzenie nr 203/K/2022
wydane przez Burmistrza Gostynia jako Kierownika jednostki
z dnia
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą