o wszczęciu postępowania. Na podstawie art. 11d, ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) zawiadamia się, że dnia 14 lutego 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gostynia ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
BUDOWIE DROGI GMINNEJ W ULICY KOCHANOWSKIEGO OD ULICY KASPROWICZA W KIERUNKU ALEII KASYNA GOSTYŃSKIEGO WRAZ Z ELEMENTAMI DROGOWYMI I INFRASTRUKTURĄ
Inwestycja realizowana będzie na terenie położonym w jednostce ewidencyjnej 300402_4 Gostyń miasto, obrębie 0001 Gostyń - na działkach o nr ewid. gruntu: 2866/3; 208/26; 208/8; 210/26; 211/34; 209/4; 208/27; 212/53; 212/54; 208/13; 2810; 2864/1...