Burmistrz Gostynia na podstawie Zarządzenia Nr 531/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w GostyniuZałączniki:

Ogłoszenie o konkusie i kwestionariusz osobowy