Brak treści artykułu

Załączniki:

Plan zamówień publicznych na 2017 rok powyżej 30 000 euro
Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2017 rok powyżej 30 000 euro. Stan na 31.03.2017 r.
Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2017 rok powyżej 30 000 euro. Stan na 1.06.2017 r.
Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2017 rok powyżej 30 000 euro. Stan na 23.08.2017 r.
Plan zamówień publicznych na 2018 rok powyżej 30 000 euro
Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2018 rok powyżej 30 000 euro. Stan na 9.04.2018 r.
Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2018 rok powyżej 30 000 euro. Stan na 25.06.2018r.