Załączniki:

Aktualizacja planu postępowań na rok 2021 - stan na 2 marca 2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Aktualizacja planu zamówień publicznych powyżej 30 000 euro na 2020 rok - stan na 19 sierpień 2020
Plan zamówień publicznych na 2020 rok powyżej 30 000 euro
Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2019 rok powyżej 30 000 euro. Stan na 16.09.2019 r.
Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2019 rok powyżej 30 000 euro. Stan na 15.05.2019 r.
Plan zamówień publicznych na 2019 rok powyżej 30 000 euro
Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2018 rok powyżej 30 000 euro. Stan na 21.12.2018 r.
Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2018 rok powyżej 30 000 euro. Stan na 14.08.2018 r.
Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2018 rok powyżej 30 000 euro. Stan na 25.06.2018r.
Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2018 rok powyżej 30 000 euro. Stan na 9.04.2018 r.
Plan zamówień publicznych na 2018 rok powyżej 30 000 euro
Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2017 rok powyżej 30 000 euro. Stan na 23.08.2017 r.
Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2017 rok powyżej 30 000 euro. Stan na 1.06.2017 r.
Plan zamówień publicznych na 2017 rok powyżej 30 000 euro