Kierownik Domu Dziennego PobytuZałączniki:

Szwarc Agnieszka - oświadczenie majątkowe z tytułu powołania na stanowisko kierownika Domu Dziennego Pobytu
Szwarc Agnieszka - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.16 r.
Szwarc Agnieszka - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.17 r.