Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w SiemowieZałączniki:

Stróżyńska Małgorzata - oświadczenie majątkowe z tytułu powołania na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie
Stróżyńska Małgorzata - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.16 r.
Stróżyńska Małgorzata - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.17 r.
Stróżyńska Małgorzata - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.18 r.
Stróżyńska Małgorzata - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.19 r.
Stróżyńska Małgorzata - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.20 r.
Stróżyńska Małgorzata - oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na kolejną kadencję
Stróżyńska Małgorzata - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.21 r.