Radny Rady Miejskiej kadencji 2018 - 2023
Radny Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018Załączniki:

Mazurek Krzysztof - oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na radnego Rady Miejskiej w Gostyniu
Mazurek Krzysztof - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.16 r.
Mazurek Krzysztof - oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31.12.17 r.
Mazurek Krzysztof - oświadczenie majątkowe według stanu na dwa miesiące przed upływem kadencji
Mazurek Krzysztof - oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018 - 2023