Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Zadanie 1 - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń.
Zadanie 2 - Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy GostyńZałączniki: