Jacek Woźniak [start] [koniec]

Radca Prawny
siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 9
tel. +48 65 575 21 65

 

Kompetencje

Biuro Radcy Prawnego prowadzi sprawy z zakresu obsługi prawnej:

  1. opiniowania i udziału w uzgadnianiu projektów aktów prawnych,
  2. udzielania opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  3. bieżącego udzielania informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Gminy,
  4. opiniowania umów zawieranych przez Gminę,
  5. występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.