Kontakt [start] [koniec]

Jacek Woźniak

Radca Prawny
siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 9
tel. +48 65 575 21 65

 

Kompetencje

Biuro Radcy Prawnego prowadzi sprawy z zakresu obsługi prawnej:

a) opiniowania i udziału w uzgadnianiu projektów aktów prawnych,

b) udzielania opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

c) bieżącego udzielania informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Gminy,

d) opiniowania umów zawieranych przez Gminę,

e) występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.