Brak treści artykułu

Załączniki:

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych - Informacja dla wyborców niepełnosprawnych dotycząca wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.
Informacja o zgłaszaniu kandydatów do OKW Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 737/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z zarządzeniem na dzień 25 maja 2014 r
Informacja Burmistrz Gostynia z dnia 22 kwietnia 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w Gminie Gostyń, w
Informacja o terminach
Zarządzenie Nr 737/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z zarządzeniem na dzień 25 maja 2014
Komunikat - Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 748/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie: zmian w składach obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia w 2014 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego
Składy komisji po ukonstytuowaniu i zmianach
Komunikat - Informacja o rozpoczęciu pracy w dniu wyborów