Komisja Budżetu i Planowania

 1. Mikołaj Jackowiak – przewodniczący,
 2. Leszek Dworczak – członek,
 3. Henryk Urbaniak – członek,
 4. Karol Stefaniak – członek.

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

 1. Andrzej Rogala – przewodniczący,
 2. Tomasz Bartkowiak – członek,
 3. Elżbieta Śląska – członek,
 4. Wiesław Leśniak – członek,
 5. Mateusz Matysiak – członek.

Komisja Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

 1. Paweł Koncewicz– przewodniczący,
 2. Hieronim Andrzejewski – członek,
 3. Andrzej Dorsz – członek,
 4. Eugeniusz Kruk – członek,
 5. Mirosław Żywicki – członek.

Komisja Rewizyjna

 1. Andrzej Czupryński – przewodniczący,
 2. Jarosław Juskowiak – członek,
 3. Wiesław Leśniak – członek,
 4. Henryk Urbaniak – członek.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji

 1. Jędrzej Kędziora – przewodniczący,
 2. Maciej Czajka – członek,
 3. Marcin Maciejewski – członek,
 4. Krzysztof Wojtkowiak – członek.